Thursday , August 18 2022

Cei trei tineri din Vicovu de Sus acuzati de sechestrarea unui consatean raman in arest


Tribunalul Suceava a respins ieri cererea de liberare sub control judiciar a inculpa]ilor Schipor Sergiu Iulian, Ioan Bahnean [i Ioan Ila[, acuza]i de s\v=r[irea infrac]iunii de  privare de libertate `n mod ilegal. Pentru Sergiu Schipor [i Ioan Bahnean, magistra]ii au re]inut [i infrac]iunea de amenin]are, precum [i pentru  alte infrac]iuni – conducereea unui autoturism  pe drumurile publice f\r\ permis de conducere la Sergiu Schipor [i conducerea  unui autoturism pe drumurile publice av=nd permisul de conducere suspendat `n cazul lui Ioan Bahnean.
Trebuie amintit c\ `n data de 2 februarie  2011, Schipor Sergiu Iulian,  Ioan Bahnean [i Ioan Ila[,ro]i tri din Vicovu de Sus [i  Alexandru Galan din Vicov de Jos au ajuns `n fa]a instan]ei din R\d\u]i , cu c\tu[e la m=ni, dup\ ce ini]ial pe numele lor fusese eliberat\ o ordinan]\ de re]inere de 24 de ore. Cei patru erau acuza]i c\ `n data de 31 ianuarie, la orele amiezii, l-ar fi blocat `n trafic , pe strada Obcini pe Schipor Constantin care conducea autoturismul personal. Sergiu Iulian  l-a tras din autoturism, l-a lovut cu o rang\ `n zona membrelor [i,`mpreun\ cu Ioan Bahnean ,l-au urcat for]at `n autoturismul cu care se deplasau ,pe bancheta din spate. Aproximativ o or\ l-au plimbat prin  anumite loca]ii din Vicovu de Sus, G\l\ne[ti, lunca r=ului Suceava, dup\ care trei dintre ace[tia au r\mas la locuin]a lui Sergiu Schipor iar Alexandru Galan a mers s\-l duc\ la Schipor Constantin `napoi la ma[ina sa. ~n timp ce conducea victima `ns\, acesta  a fost depistat de un echipaj de poli]ie `n trafic. Nici atunci [i nici acum nu se [tie motivul sechestr\rii suceveanului, to]i prefer=nd s\ p\streze t\cerea. Cert este c\ dac\ pentru trei a fost emis mandat de arestare pentru 29 de zile iar ulterior aceasta a fost prelungit  cu `nc\ 30 de zile,avocatul celor trei vicoveni, Traian Andronache  a formulat o cerere de liberare sub control judiciar. Pe numele lui Alexandru Galan nu a emis mandat de arestare ,magistra]i consider=nd c\ nu se impune  `nc\tu[area acestuia.
Procurorul de [edin]\ a sus]inut c\ l\sarea celor trei `n stare de libertate prezint\ un pericol public, resping=nd cererea ca nefondat\.
Dup\ deliber\ri, Tribunalul Suceava a decis ca Schipor Sergiu Iulian,  Ioan Bahnean [i Ioan Ila[ s\ r\m=n\ `n arest. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Ministrul Dezvoltării a semnat contractul de execuție pentru lucrările de consolidare ale ansamblului Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou de la Suceava

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila a semnat în cursul dimineții de joi contractul de execuție pentru lucrările …