Thursday , May 13 2021

Cei mai valorosi cai de rasa au oferit un spectacol pe cinste in cadrul competitiei “Cupei Bucovina” – Romsilva

Trofeul Bucovina a fost adjudecat de {tefan Leonte, de la Herghelia Dumbrava din jude]ul Neam] iar pe locul al doilea s-a clasat Costic\ Hâj (Herghelia R\d\u]i). Locul al treilea a fost ocupat de c\tre Paul Ionescu (Clubul Transilvania Sport Horse). Premiile puse `n joc de RNP `nsumeaz\ 20.000 lei

Timp de trei zile Hipodromul Hergheliei R\d\u]i a g\zduit cea de-a XIII-a edi]ie a Cupei Bucovina Romsilva, concurs hipic de tradi]ie, organizat de Regia Na]ional\ a P\durilor- Romsilva [i `nscris `n calendarul Federa]iei Rom=ne de Echita]ie. ~n acest an, evenimentul a avut loc sub egida Memorialul “Adrian Totoescu”, inginerul ce a condus [i promovat herghelia de la R\d\u]i timp de [ase ani [i care a decedat `n cursul acestui an. Competi]ia din acest an a atras un public numeros, venit s\ vad\ desf\[urarea celor 12 probe `n cadrul c\rora s-au `nscris echipe hipice ale Romsilva [i ale cluburilor private din Ia[i, Bac\u, Cluj, Bucure[ti [i Sucevi]a.
Cursele cu obstacole au adunat cai [i jochei de la zece cluburi din întreaga ]ar\, departajarea final\ f\cându-se în urma unei probe de s\rituri la obstacole cu o în\l]ime de 1,70 de metri. În cele din urm\, Trofeul Bucovina a fost adjudecat de {tefan Leonte, de la Herghelia Dumbrava din jude]ul Neam]. Pe locul al doilea s-a clasat Costic\ Hâj (Herghelia R\d\u]i), iar locul al treilea a fost ocupat de c\tre Paul Ionescu (Clubul Transilvania Sport Horse).
Premiile au fost înmânate de [eful Direc]iei Silvice Suceava, Sorin Ciobanu [i de directorul concursului [i [ef al biroului Cai de Ras\ din cadrul Direc]iei Silvice, Cristian Tomniuc. Sponsorul principal al acestui eveniment este R.N.P – Romsilva, `n colaborare cu Federa]ia Ecvestr\ Rom=n\, valoarea total\ a premiilor puse `n joc ating=nd suma de 20.000 RON.
Actorul Denis {tefan, prezent pentru al doilea an consecutiv la eveniment
Invitatul special al concursului de la R\d\u]i a fost Denis {tefan, prezent pentru al doilea an consecutiv la eveniment, actorul încânt=nd publicul cu demonstra]iile de tras cu arcul din goana calului [i de dresaj. Denis {tefan, care este reprezentantul [colii Kassai, le-a explicat celor prezen]i care sunt tehnicile [i echipamentele pentru tir cu arcul, dar [i care sunt tehnicile pentru dresura cailor. Desf\[urat\ `n pauza dintre cele dou\ probe ale concursului de s\rituri, demonstra]ia lui Denis {tefan a dovedit un mare talent, profesionalism [i seriozitate, calit\]i ce au st=rnit aprecierea [i aplauzele `ntregului public.
Directorul Direc]iei Silvice Suceava, Sorin Ciobanu, a dorit s\ aduc\ [i o conota]ie sufleteasc\ acestui important eveniment. „Ast\zi, în acest veac gr\bit, motorizat [i informatizat, blândul cal nu [i-a epuizat menirea [i importan]a. Chiar dac\ drumurile ce îi sunt îng\duite s-au restrâns, chiar dac\ efectivele [i muncile cailor „de povar\” s-au diminuat, calul este înc\ departe de a dispare din peisajul cotidian al acestor locuri, din preocup\rile oamenilor din Bucovina. Vorbim despre gra]ioasele cabaline ca mijloc de agrement [i relaxare. V\ m\rturisesc sincer c\ pl\cerea, ocazia de a organiza [i participa la competi]ii hipice na]ionale [i interna]ionale, bucuria dat\ de con[tiin]a faptului de a fi contribuit la supravie]uirea importantului patrimoniu pe care îl reprezint\ caii de ras\ specifici Bucovinei”, a ar\tat Sorin Ciobanu, directorul Direc]iei Silvice Suceava. (A.T.)

Vezi si

Viitorul Liteni a avut ghinion la tragerea la sorți pentru barajul de promovare în Liga a III-a

Echipa antrenată de Demis Maranda va întâlni FC Odorheiu Secuiesc, unul dintre cei mai tari …