Thursday , May 23 2024

Cei mai multi candidati evaluati la proba TIC, de nivel mediu

Proba D a examenului de Bacalaureat s-a finalizat `n cursul zilei de vineri, fiind [i ultima dintre probele orale. Dintre cei 409 candida]i `nscri[i pentru proba de evaluare a competen]elor digitale-TIC, s-au prezentat 340.
La finalul probei, 111 candida]i au ob]inut calificativul “utilizator de nivel mediu”, 98 sunt “`ncep\tori”, “avansa]i” doar 65 [i al]i 66 sunt “experimenta]i”.
Azi `ncep probele scrise cu cea la limba [i literatura rom=n\. Sus]inerea probei obligatorii a profilului va avea loc miercuri, 1 septembrie. Ultima prob\ scris\ – proba la alegere a profilului [i specializ\rii, va avea loc, vineri, 3 septembrie. La finalul celor dou\ zile alocate evalu\rii competen]elor lingvistice de comunicare `ntr-o limb\ modern\, centralizarea efectuat\ de Inspectoratul {colar arat\ c\ au absentat 87 candida]i din cei 681 `nscri[i, 349 au fost prezen]i, iar `n cazul a 326 candida]i a fost echivalat\ proba.
În data de 5 septembrie vor fi afi[ate primele rezultate (pân\ la ora 16.00) [i vor fi depuse contesta]ii (16.00 – 20.00). Acestea vor fi solu]ionate în intervalul 7-8 septembrie, urmând ca afi[area rezultatelor finale s\ aib\ loc în data de 9 septembrie. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Gheorghe Flutur s-a întâlnit cu fermierii în piața din Arbore: Trebuie ajutați să își vândă mai bine produsele

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a fost miercuri de dimineață în piața de la Arbore, …