Tuesday , December 6 2022

Cei mai ineficienti parlamentari suceveni

Catalin Nechifor
Orest Onofrei
 
Parlamentarii suceveni nu se pot l\uda c\ au rupt hamul `n cursul anului trecut, ca ale[i [i reprezenta]i ai colegiilor `n care electoratul i-a ales. ~ntr-o ordine invers\, trebuie punctat faptul c\ la Camera Deputa]ilor, cel mai mare chiulangiu, `n sensul elementar al termenului este actualul pre[edinte al Partidului Social Democrat, filiala Suceava, Ioan C\t\lin Nechifor care `n sesiunea septembrie – decembrie 2011, a absentat de la mai bine de jum\tate din voturile finale date `n Camera Deputa]ilor. Deputatul Ioan C\t\lin Nechifor este, conform Institutului de Politici Publice care a f\cut public un raport `n acest sens, coda[ [i la capitolul num\rul de ini]iative depuse `n sesiunea de toamn\ a Parlamentului. Conform studiului Institutului de Politici Publice, Ioan C\t\lin Nechifor are punctaj zero la num\rul de ini]iative depuse `n sesiunea parlamentar\ pentru care s-a f\cut calculul, al\turi de Mircea Irimescu, parlamentar PNL, `n sensul c\ nici unul, nici cel\lalt nu a avut depus\ vreo ini]iativ\ legislativ\. Cei doi parlamentari sunt clasa]i `ntr-un top invers pe locul doi, respectiv opt la nivel na]ional `n clasamentul cu cele mai pu]ine ini]iative legislative depuse. De precizat c\ [i Nechifor, [i Irimescu au reu[it s\ voteze doar c=te un proiect care a trecut de votul parlamentului.
C=t prive[te declara]iile politice pe care deputa]ii suceveni le-au supus aten]iei plenului, trebuie din nou amintit deputatul Mircea Irimescu, fiind pe locul trei `n topul na]ional al deputa]ilor cu 13 asemenea declara]ii din care 8 au fost citate `n plen.
Cu o prezen]\ de 74,6% la vot, deputa]ii suceveni se plaseaz\ `n plutonul Camerei inferioare a Parlamentului `n ceea ce prive[te prezen]a la votul decisiv. Mai r\u stau parlamentarii suceveni din camera superioar\ – Senatul, care au avut `n sesiunea din toamna anului trecut o prezen]\ de 72,5%. Campion la absen]a de la voturile finale din partea senatorilor suceveni este chiar fostul secretar al biroului permanent al Senatului Rom=niei, Orest Onofrei (PDL). Cu o participare de numai 51% la voturile finale pe proiecte de legi, el fiind prezent la votul a 112 din cele 218 proiecte supuse votului, fiind pe locul 118 din 133 de senatori votan]i. Tiberiu Aurelian Prodan (PDL) a participat la 146 de [edin]e cu vot final asupra unor legi, ceea ce `nseamn\ 67%. Gavril M=rza (PSD) a votat `n 176 de situa]ii – 81% `n vreme ce Sorin Fodoreanu (PDL), con[tiincios, a fost prezent la 217 din cele 218 de voturi finale, acumul=nd un procent de aproape 100%.
Ioan C\t\lin Nechifor, pre[edintele PSD Suceava, ve[nicul absent de la voturile finale `n Camera Deputa]ilor, anul trecut
Ioan C\t\lin Nechifor este deputatul sucevean cu cele mai multe absen]e la voturile finale `n Camera Deputa]ilor, acolo unde a fost trimis de c\tre aleg\torii din colegiul s\u s\ le reprezinte interesele. Dintr-un num\r de 351 de voturi finale la care deputa]ii au fost invita]i s\ `[i exprime punctul de vedere, deputatul Ioan C\t\lin Nechifor a participat doar la 137 `n sesiunea din toamna anului trecut, ceea ce `nseamn\ o prezen]\ de abia 39%. El se afl\ astfel pe locul 309 din 320 de deputa]i introdu[i `n clasamentul Institutului de Politici Publice `n ceea ce prive[te cei mai lipsi]i de eficien]\ deputa]i. Se presupune c\ activit\]ile sale de pre[edinte al organiza]iei PSD Suceava i-au r\pit mai mult timp [i de aceea nu a reu[it s\ fie prezent la votarea legilor `n Parlament.
Urm\torul pe lista celor care au absentat la votarea legilor importante dintre deputa]ii suceveni este Gheorghe Coroam\ (PDL), care `l surclaseaz\ cu mult pe Ioan C\t\lin Nechifor, rata de participare la voturile finale a celui dint=i fiind de 60% – 209 din 351. Sanda Maria Ardeleanu (PDL) are un procent mai bun – 71%, cu 248 de voturi finale, Dumitru Pard\u (PDL) are acela[i procent – 71% cu 249 de particip\ri la voturi finale, Eugen Uricec – 71% cu 250 de particip\ri, Ioan Stan – 75% cu 263 de particip\ri, Eugen Bejinariu – 765 cu 266 de particip\ri, Ioan Balan – 82% cu 266 de particip\ri, Ghervazen Longher – 82% cu 289 de particip\ri, Dan Gabriel Gospodaru – 82% cu 289 de particip\ri, Mircea Grosaru – 98% cu 345 de particip\ri [i Mircea Irimescu – 99%, cu 349 de particip\ri la voturile finale date `n Camera Deputa]ilor, `n sesiunea septembrie – decembrie 2011. (Neculai RO{CA)

Vezi si

AirConnect iar spune că va zbura vara viitoare de la Suceava la Constanța

AirConnect va zbura vara viitoare de la Constanța la Suceava, Timișoara, Oradea și Cluj-Napoca, a …

No comments

  1. Da, CU Borest , scuze Orest sunt absolut de acord. NU a facut nimic decat sa-i centreze lui Flutur. Imi amintesc de vremea cand eram in PNTCD, adica partidul pe care el l-a ingropat la Suceava, daca te duceai la toaleta dupa ce mergea el, mureai . Asta pentru ca era o problema cu apa. NU de altceva.