Thursday , September 29 2022

Cei 700 de furnizori de servicii medicale din județ vor lucra până în aprilie pe bază de acte adiționale

CAS va încheia acte adiționale la contractele cadru semnate anul trecut 

Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Suceava îi așteaptă pe furnizorii de servicii medicale din județ, aflați în contract cu CAS, până pe data de 18 ianuarie, pentru încheierea actelor adiționale, deoarece instituția încheie pentru perioada ianuarie – martie 2019 acte adiționale la contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale pentru anul 2018, urmând ca în cursul lunii aprilie să se deruleze procesul de contractare aferent anului 2019. Potrivit reprezen­tan­ților CAS, condițiile accordării asistenței medicale în baza actelor adiționale pe care le vor încheia de la 1 ianuarie 2019 cu furnizorii de servicii medicale și medicamente sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare. Astfel, pentru furnizorii care se află la această dată în contract cu CAS Suceava, contractele pentru anul 2018 se prelungesc, la cererea furnizorilor și pe baza documentelor pe care le vor depune în luna ianuarie 2019, prin acte adițio­­nale valabile până la de 31 martie 2019. Cererile și documentele trebuie depuse de furnizorii de servicii medico-farmaceutice la CAS Suceava în perioada 7 – 18 ianuarie 2019. Listele cu aceste documente, pentru fiecare tip de asistență medico-farmaceutică, sunt afișate la sediul CAS Suceava și pe pagina de web a instituției, www.cassv.ro. “În vederea înche­ierii contractelor și a actelor adiționale pe acest an, furnizorii vor depune la CAS Suceava, la începutul lunii ianuarie, cererile, însoțite de documentele necesare. Pentru furnizorii care la data de 31.12.2018 se află în contract cu CAS Suceava, contractele pentru anul 2018 se vor prelungi, la cererea furnizorilor și pe baza documentelor pe care le-au depus, prin acte adiționale valabile până la 31.03.2019. Furnizorii care nu se află în contract cu CAS Suceava și care vor depune cerere pentru intrare în relații contractuale și documentele necesare, vor încheia contracte cu valabilitate de la 1 aprilie până la 31 decembrie 2019”, au explicat reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Suceava.

 

În cursul anului trecut, 700 de furnizori de servicii medicale au încheiat contracte cu CAS, dintre care 278 medici de familie, 106 medici din ambulatoriul de specialitate clinic, 28 din cel paraclinic și 10 medici din ambulatoriul de specialitate de recuperare. 53 de medici stomatologi au încheiat contracte cu CAS, iar la aceștia se adaugă și 15 unități spitalicești, 137 de farmacii, 68 de furnizori de dispozitive medicale, patru de îngrijiri la domiciliu și un furnizor transport sanitar neasistat.

 

Acordarea de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale în sistemul social de asigurări de sănătate se va realiza astfel, până la data de 1 aprilie 2019, în baza actelor adiționale încheiate la contractele aflate în derulare cu furnizorii de servicii medicale, după cum se menționează în Ordinul CNAS nr. 397/836/2018. (Cristina RUŞTI)

 

Vezi si

Absolventă a Colegiului Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, premiată și felicitată de conducerea ASE București și de ministrul Educației

Absolventa Colegiului Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, promoția 2022, Denisa Siminiuc, a fost premiată și felicitată …