Friday , October 7 2022

Ceata a dat peste cap orarul zborurilor de la Suceava la Bucuresti

N de[i la Suceava se putea ateriza [i decola `n condi]ii de siguran]\, zeci de pasageri au fost nevoi]i, ieri, s\ stea `n aerogara de la Suceava pentru c\ la Otopeni nu se putea ateriza din cauza ce]ii n pasagerilor de la Suceava li s-au ad\ugat [i al]ii de la Ia[i, `ntruc=t nici de acolo nu s-a putut ateriza [i decola `n condi]ii de siguran]\, tot din cauza ce]ii, avionul ateriz=nd [i urm=nd s\ decoleze de la Suceava n dup\ mai multe ore de a[teptare, unii pasageri au renun]at, al]ii au optat s\ mearg\ cu trenul, `n timp ce al]i 25 au mers cu microbuzele p=n\ la Bucure[ti

Cea]a a bulversat, ieri, planurile a zeci de suceveni care voiau s\ mearg\ cu avionul p=n\ la Bucure[ti. Cursa Tarom care trebuia s\ decoleze diminea]a, pe la orele 07.00, nu decolase spre Bucure[ti nici la ora 11.00 iar asta din cauza condi]iilor meteo de la Aeroportul Interna]ional „Henry Coand\” de la Otopeni. ~n aceste condi]ii, pasagerii au stat ore `n [ir `n aerogara Aeroportului Interna]ional „{tefan cel Mare” de la Salcea p=n\ ce avionul putea s\ primeasc\ „ok-ul” de la Bucure[ti. „La Aeroportul Sucevei nu sunt probleme cu aterizarea [i cu decolarea. La noi, din fericire, timpul este bun [i nu ne creeaz\ probleme, dar Otopeniul este `nchis. Pasagerii stau, deocamdat\, lini[ti]i `n aerogar\, beau un ceai sau o cafea [i a[teapt\. Este o situa]ie mai pu]in pl\cut\, dar din p\cate nu poate decola avionul c=t\ vreme cea]a face probleme la Otopeni [i nu poate ateriza acolo `n condi]ii de siguran]\”, a explicat directorul Regiei Autonome „Aeroportul Interna]ional {tefan cel Mare”, Dumitru Sahlean.
Potrivit acestuia, nu doar la Otopeni au fost probleme din cauza ce]ii, ci [i la Aeroportul de la Ia[i. Astfel, cursa Tarom de duminic\ sear\ ce circula pe rela]ia Bucure[ti – Ia[i a fost deviat\ spre Suceava unde s-a putut ateriza `n condi]ii de siguran]\, pasagerii urm=nd a fi prelua]i de acolo [i trimi[i la Ia[i. Avionul a r\mas, `ns\, la Suceava iar `n cursul zilei de ieri era de a[teptat ca pasagerii ce trebuiau s\ se `mbarce de la Ia[i spre Bucure[ti s\ fie adu[i cu autocarul la Suceava de unde s\ decoleze spre Otopeni, atunci c=nd cei de acolo comunicau pilo]ilor c\ se poate ateriza `n condi]ii de siguran]\.
Ieri dup\ amiaz\, directorul Dumitru Sahlean a precizat c\ `nc\ nu se rezolvase problema la Otopeni [i `n aceste condi]i, o parte din pasageri au renun]at la a mai c\l\tori spre Bucure[ti iar al]ii au optat pentru varianta unei c\l\torii cu trenul, `n locul celei cu avionul. ~n schimb, pentru 25 de persoane s-a dat comend\ pentru microbuze care s\ le asigure transportul p=n\ `n Capital\, costurile fiind suportate de TAROM. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Școala Gimnazială Berchișești, câștigătoarea concursului de proiecte de voluntariat și implicare comunitară derulate în școlile din județ

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a organizat, miercuri, 5 octombrie, de Ziua Educației, Forumul proiectelor din cadrul …