Thursday , July 18 2024

Cea mai mare parcare supraterană din Suceava va fi ridicată la Iulius Mall și va avea 2.512 locuri

Proiectul pentru extinderea IULIUS Mall Suceava va fi gata în 12 luni de la data obținerii autorizației de construire. Până atunci, mai sunt câțiva pași importanți de făcut, la nivelul Agenției de Protecție a Mediului fiind o procedură în stadiu avansat. Recent, APM Suceava a anunțat publicul asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Comen­tariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 27 iunie, dată după care se va putea lua o anumită decizie în funcție de eventualele observații sau propuneri.

Amplasamentul aferent proiectului se încadrează în zona de luncă a râului Suceava. Distanța de la amplasamentul proiectului până la cea mai apropiată zonă rezidențială este de aproape 942 m. Nivelul apei freatice se situează la adâncimi medii între 3 și 4 metri, cu oscilații sezoniere care pot depăși +/-1 m în raport cu oscilațiile de nivel ale râului Suceava.

Proiectul de investiție propus prevede, pe una din parcelele de teren (în suprafață de 3.120 mp), amenajarea unui număr de 90 locuri de parcare , iar pe un alt amplasament în suprafață de 176.232 mp (teren studiat prin PUZ aprobat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 353/2023) se are în vedere realizarea proiectului unei parcări supraetajate cu un număr de 2.422 locuri de parcare. În total, va rezulta un număr de 2.512 locuri de parcare.

De fapt, terenul propus pentru realizarea proiectului este compus din 102 parcele care însumează o suprafață totală de 176.232 mp, dar vor fi două zone: „A” cu 56 de parcele cu o suprafață de 150.553 mp și „B” cu 45 de parcele cu o suprafață de 25.679 mp.

Suprafața de parcare supraterană aferentă zonei „A” este de 25.482,46 mp iar suprafața de circulații auto va fi de 46.637,44 mp. Suprafața de parcare supraterană aferentă zonei „B” este de 4.767,46 mp iar suprafața de circulații auto va fi de 10.118,3 mp. În zona „A” vor fi 2.031 locuri de parcare și spații verzi în suprafață de 11.766 mp iar în zona „B” vor fi 391 de locuri de parcare și spații verzi în suprafață de 8.509 mp.

Locurile de parcare vor fi dispuse în pachete separate de căi de comunicație care vor fi legate de punctele de acces. În zona parcărilor vor fi stabilite și trasee pentru circulația pietonilor și se va avea în vedere, totodată, locurile de parcare pentru persoanele cu probleme locomotorii care vor fi amenajate în apropierea intrării în clădiri. Astfel, 97 de locuri de parcare se vor amenaja pentru persoanele cu dizabilități și alte 97 de locuri de parcare vor fi semnalizate și rezervate femeilor însărcinate și persoanelor care însoțesc copiii cu vârsta sub 5 ani.

Căile de circulație au lățimea cuprinsă între 6 m și 7 m; circulația se va desfășura în dublu sens. Modul de desfășurare a circulației în zona parcajului va fi reglementat prin indicatoare de circulație și marcaje la sol.

În prezent, Iulius Mall dispune de o zonă de parcare în care sunt amenajate 1.350 locuri de parcare care deservesc construcțiile existente pe amplasament aflate în stare de funcționare. Parcarea existentă este accesibilă prin intermediul unei rețele de alei carosabile.

Realizarea proiectului de investiție pe amplasamentul propus va determina – în opinia celui care a realizat studiul de evaluare a impactului pentru acest proiect al Iulius Mall – dezvoltarea urbanistică a zonei prin: integrarea și armonizarea construcției și a amenajărilor propuse; rezolvarea circulațiilor carosabile și pietonale, accese, staționarea autovehiculelor, corelate cu traficul din zonă și relațiile cu zonele învecinate; stabilirea condițiilor de amplasare, echipare și conformare a construcției propuse (caracteristici parcelă, amplasare); racordarea obiectivului propus la rețelele edilitare.

„Potențialul ridicat de dezvoltare al zonei datorită avantajelor pe care le prezintă orientarea și apropierea față de centrele de interes ale municipiului Suceava” este una dintre justificările acestui proiect, alături de ceea ce investitorul a catalogat a fi „integrarea spațială a amplasamentului în context, eliminarea barierelor, realizarea unor spații comerciale și de servicii de calitate, valorificate prin acces public nerestricționat”. „Procesul de expansiune în zona comercială și de servicii vine să rezolve nevoi fundamentale ale unei populații urbane în continuă creștere și reprezintă consecința modificării modelelor de existență, de consum și progresul economic”, se arată în memoriul de prezentare al investiției.

De asemenea, proiectul de investiție de la Iulius Mall propus prevede extinderea centrului comercial Iulius Mall Suceava pe laturile de vest și de nord prin realizarea unui corp de clădire cu funcțiunile de spații comerciale; galerie comercială, spații tehnice; alimentație publică; grupuri sanitare. Suprafața construită extindere este de 7.840 mp. De asemenea, proiectul prevede reamenajarea/recompartimentarea parțială a spațiilor situate la parterul și mezaninul centrului comercial Iulius Mall Suceava, suprafața construită la nivelul parterului pe zona prevăzută la reamenajare fiind de 8.930mp la care se adaugă încă 506 mp terasa acoperită, suprafața construită propusă la mezanin fiind de 105 mp iar realizarea/reamenajarea parcărilor și a spațiilor verzi exterioare. De asemenea, este prevăzută și realizarea de intervenții de ordin estetic asupra clădirii – turn de fum.  (Dan PRICOPE)

 

Vezi si

Gospodărie din Ipotești, distrusă de un incendiu pornit de la un aragaz nesupravegheat

Joi, în jurul orei 12.30, a fost semnalat un incendiu la o casă de locuit …

One comment

  1. “vine să rezolve nevoi fundamentale ale unei populații urbane în continuă creștere” Ultimul recensământ ii contrazice. In plus, cumpărarea de haine din țări asiatice și de odorizante de mașină nu reprezintă nevoi fundamentale.