Câți consilieri va avea fiecare comună, oraș și municipiu din județul Suceava

10 august 2020, 8:15

Fiecare din cele 114 unități administrativ teritoriale va avea un anumit număr de consilieri locali, cel mai puțin – 9 la număr – fiind în comune mici precum Bălăceana iar cel mai mare – 23 de mandate de consilier local – va avea municipiul reședință de județ. Cele mai multe comune sunt cu câte 11 și/sau 13 mandate însă comunele Şcheia, Dumbrăveni și Marginea au câte 17 mandate, la fel cât orașele Liteni, Dolhasca, Salcea și Gura Humorului sau municipiul Vatra Dornei  

Prefectul Alexandru Moldovan a demarat, în conformitate cu acțiunile prevăzute în Programul Calendaristic al alegerilor, aprobat prin H.G. nr.577/2020, aplicarea măsurilor necesare organizării alegerilor locale, stabilite pentru data de 27 septembrie 2020. În acest sens au fost întreprinse mai multe acțiuni.

După cum rezultă din cele specificate pe pagina de internet a Prefecturii, au fost emise ordinele prefectului județului Suceava pentru: stabilirea numărului membrilor Consiliului Județean Suceava; stabilirea numărului membrilor fiecărui consiliu local din județul Suceava; constituirea Comisiei Tehnice Județene Suceava cu atribuții în coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităților administrației ­pu­blice locale și serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, organizate la nivel de județ, prevăzute în legislația în vigoare, în domeniul alegerilor locale din anul 2020; constituirea Grupului tehnic de lucru de pe lângă Comisia Tehnică Județeană Suceava pentru urmărirea și soluționarea operativă a problemelor curente din județ, în domeniul alegerilor locale din anul 2020; numerotarea circumscripțiilor electorale din județul Suceava, pentru alegerea consiliilor locale și a primarilor municipiilor, orașelor și comunelor.

Fiecare din cele 114 unități admi­nistrativ teritoriale va avea un anumit număr de consilieri locali, cel mai puțin – 9 la număr – fiind în comune mici precum Bălăceana iar cel mai mare – 23 de mandate de consilier local – va avea municipiul reședință de județ. Cele mai multe comune sunt cu câte 11 și/sau 13 mandate însă comunele Şcheia, Dumbrăveni și marginea au câte 17 mandate, la fel cât orașele Liteni, Dolhasca, Salcea și Gura Humorului sau municipiul Vatra Dornei.

Totodată, s-a emis ordin al prefectului județul Suceava pentru stabilirea sediilor Birourilor Electorale de Circumscripție județeană/municipală/orășenească și comunală, la nivelul județului Suceava. Prefectura a solicitat Direcției Județene de Statistică Suceava lista nominală a persoanelor desemnate care vor face parte din personalul tehnic auxi­liar al Biroului Electoral Județean nr. 35 Suceava iar celor 114 primării din județul Suceava li s-a solicitat să stabilească și să comunice sediile birourilor electorale de circumscripție. S-a solicitat primăriilor de la nivelul județului Suceava să întreprindă toate demersurile necesare pentru dotarea tehnico-materială a biroului electoral de circumscripție iar Consiliului Județean Suceava i s-a solicitat punerea la dispoziție a sediului Biroului Electoral de Circumscripție Județeană Suceava. Referitor la acesta din urmă, s-a solicitat Direcției Județene de Telecomunicații Speciale, asigurarea comunicațiilor la sediul Biroului Electoral de Circumscripție Județeană Suceava. (D.P.)

 

reportersite

1 Comentariu pe acest subiect. Spune-ti parerea!

  1. FlorinM 10/08/2020 la ora 13:06 -

    Cu cit sunt mai multi , cu atat se va dezvolta mai mult localitatea? Sau …