Monday , December 4 2023

Catedrala Sucevei va fi sfintita in 2014, cu conditia finantarii constante a lucrarilor

Primarul Ion Lungu a declarat c\ sus]ine, `mpreun\ cu preo]ii de la Catedral\, un proiect pe fonduri de mediu pentru ca energia necesar\ acestei unit\]i de cult s\ fie asigurat\ din surse regenerabile

Primarul Sucevei, Ion Lungu, sus]ine c\ peste doi ani Catedrala „Na[terea Domnului” va putea fi finalizat\ [i sfin]it\, cu condi]ia finan]\rii `n permanen]\ a lucr\rilor la care s-a angajat [i municipalitatea sucevean\ `n ultimii opt ani. „R\m=ne valabil ca `n 2014 Catedrala s\ poat\ fi sfin]it\, fiind terminate lucr\rile de finisaje [i tencuial\. Acest lucru este posibil cu condi]ia ca s\ achit\m banii prev\zu]i pentru acest an”, a delarat primarul Ion Lungu. El a precizat c\ nu va fi sfin]it\ [i pictura, aceasta fiind o lucrare separat\ care ar putea dura cinci ani cel pu]in, cu condi]ia s\ fie finan]at\ permanent [i regula fiind ca pictura s\ fie f\cut\ „de aceea[i m=n\”.
~n aceast\ perioad\, lucr\rile care se fac sunt la instala]ia de iluminat [i de `nc\lzire [i se `ncearc\ `mpreun\ cu preo]ii de acolo s\ promoveze, la Administra]ia Fondului de Mediu, un proiect pe energie verde. Motivul pentru care se dore[te acest lucru are `n vedere faptul c\ sunt foarte scumpe cheltuielile cu asigurarea energiei [i a `nc\lzirii Catedralei. Primarul a evitat s\ detalieze ce fel de lucr\ri vor fi acolo, preciz=nd doar c\ vor fi pompe de c\ldur\ [i celule fotovoltaice [i ad\ug=nd c\ prefer\ ca aceste detalii s\ fie f\cute publice c=nd va fi aprobat proiectul.
Sumele alocate de la bugetul local, pentru Catedral\, `n cei opt ani de c=nd Ion Lungu este primar ar ajunge la 1,5 milioane de euro. „Prim\ria municipiului Suceava sprijin\ unit\]ile de cult. A[a cum am f\cut-o [i `n ceilal]i an, [i anul acesta am repartizat fonduri, `n primul r=nd pentru Catedral\”, a declarat primarul Ion Lungu. El a precizat c\ a fost prev\zut\ alocarea sumei de un milion de lei `n acest an din care, p=n\ `n prezent, pentru unele lucr\ri s-au dat trei sute de mii de lei. (Dan PRICOPE)

Vezi si

O bătrână de 82 de ani a murit într-un incendiu izbucnit într-o casă din Drăgușeni

Duminică, în jurul orei 13.30, a afost anunțată izbucnirea unui incendiu la o casă din …

No comments

  1. Iar se vor duce banii pentru modernizarea orasului, bani publici, in aceasta cladire clerica, care are doar rolul de indobitocire si control al populatiei… de acesti bani se pot eutanasia toti cainii din Suceava, moderniza si mari spitalul, moderniza policlinicile si repara scolile…