Sunday , September 25 2022

Catalina Elena Vartic: UNPR, alternativa viabila pentru o schimbare necesara

“UNPR, dincolo de dorin]a legitim\ de a c=[tiga `n alegeri – este partidul deschis dialogului [i colabor\rii cu toate forma]iunile politice ai c\ror membri `n]eleg c\ este important s\ facem ceva pentru oameni”, a declarat C\t\lina Elena Vartic, pre[edintele UNPR Suceava
C\t\lina Elena Vartic, pre[edintele UNPR Suceava, care candideaz\ la func]ia de pre[edinte al Consiliului Jude]ean, a transmis un mesaj aleg\torilor, prin care arat\ de ce Uniunea Na]ional\ pentru Progresul Rom=niei (UNPR) constituie o alternativ\ de succes la cele oferite de celelalte forma]iuni politice. “Dac\ cineva ne `ntreab\ de ce credem c\ UNPR reprezint\ o alternativ\ [i o alegere de succes, ne este foarte usor s\ r\spundem [i o facem firesc, cum firesc este ca atunci c=nd nu `]i e bine, s\ dore[ti s\ schimbi ceva `n via]a ta, `n a[a fel `nc=t s\ scapi de r\u. Suntem cu siguran]\ [ansa la un nou `nceput pentru c\ UNPR, dincolo de dorin]a legitim\ de a c=[tiga `n alegeri – este partidul deschis dialogului [i colabor\rii cu toate forma]iunile politice ai c\ror membri `n]eleg c\, `n aceast\ perioad\ grea de criz\ pentru ]ar\, este important s\ facem ceva pentru oameni. Este, f\r\ nicio `ndoial\, momentul `n care politicienii – indiferent de apartenen]e [i coloratur\ politic\ – s\ ac]ioneze `n interesul poporului care i-a creditat cu votul lui. {i dac\ vre]i s\ v\ convinge]i c\ nu e vorba de demagogie `n aceste afirma]ii, v\ invit s\ v\ al\tura]i echipei UNPR [i s\ ne ajuta]i s\ facem schimbarea `n bine [i ….diferen]a !!” a transmis cu sinceritate, C\t\lina Elena Varic, – candidat UNPR pentru pre[edin]ia Consiliului Jude]ean Suceava.

Vezi si

 Șomuz și Foresta și-au împărțit punctele în derbyul local de la Fălticeni

Șomuz și Foresta și-au împărțit punctele în primul derby sucevean din actuala ediție de campionat …