Monday , May 20 2024

Cât lemn se fură din pădurile administrate de Direcția Silvică Suceava? O căruță de lemne la 100 de hectare de pădure

Polemicile nenumărate dintre instituțiile din domeniul silviculturii și ONG-urile de mediu, dar și ale ”activiștilor” din acest domeniu, de multe ori au depășit orizonturile de așteptare ale tuturor celor care au dorit, în cele mai multe situații, să știe cam cât este adevăr și cât este mit din cifrele vehiculate de fiecare parte care, pe anumite paliere temporale, a avut acces direct la datele exacte ale analizelor și cercetărilor efectuate. Evident, niciodată complete. ONG-urile de mediu, ce reprezintă societatea civilă, susțin că pădurile României, printre ultimele paduri virgine din Europa, sunt exploatate în mod intens, peste limitele legalității. Pe de altă parte, reprezentanții actorilor economici, ale RNP Romsilva spun cu totul altceva: ritmul tăierilor este mult mai mic decât cel al creșterii pădurilor. Prin urmare, țara are masă lemnoasă excedentară care nu este exploatată industrial din cauza propagandei celeilalte părți, ce încetinește lucrurile. Iar noile tehnologii pentru supravegherea fondului forestier și a transporturilor ilegale au limitat mult ilegalitățile și tendințele de eludare a legii.

Subiecte caduce, dar, brusc, resuscitate și promovate cu celeritate

Direcția Silvică Suceava, prin cele 24 de ocoale silvice,  administrează o suprafață de 338.969 ha fond forestier (stat și alți proprietari), ceea ce reprezintă circa 63% din suprafața împădurită a județului Suceava, diferența fiind administrată de alte 18 ocoale silvice de regim privat. SCOPUL activității Direcției Silvice Suceava îl reprezintă menținerea integrității fondului forestier național administrat și gospodărirea rațională și durabilă a acestuia.

“Este adevărat că o societate care încearcă să decapiteze, în mod premeditat, sectorul asociativ renunță la unul dintre parametrii de bază ai democrației. Acest adevăr axiomatic ar trebui să tempereze și elanul cu care ONG-urile încearcă, aproape în toate situațiile și pe toate palierele, să pună sub semnul erorilor toate inițiativele legislative, studiile sociologice, expertizele ori chiar necesitatea unor legi, formele de organizare și instituțiile statului român. Trebuie să se tempereze această intoleranță față de tot ce înseamnă norme legislative și să se găsească o cale de comunicare civilizată, sănătoasă, constructivă”, cer specialiștii din domeniul silvic.

În altă ordine de idei, aceștia arată că toate studiile sociologice efectuate de-a lungul anilor, și s-au făcut destule, pe această temă fundamentală a pădurilor din România, indiferent că sunt la stat sau la privat, au arătat, fără minim de echivoc, că opinia publică își dorește ca politicienii, de orice natură ar fi ei, să stea departe de fenomen și să nu se implice decât în latura legislativă, să găsească modalități pentru a emite legi puternice ca să protejeze pădurile, ca și fauna și alte ”produse”, ce sunt în proprietatea sta­-tului. “De foarte mult timp, din păcate, acest patrimoniu uriaș, care creează, evident, emoții în societatea civilă, este folosit în scopuri electorale. Astfel, pădurea a ajuns să fie o adevărată miză în campaniile electorale. Această practică ar trebui să înceteze. Ar fi primul pas! Cel mai important!”, spun silvicultorii.

“Falsul moral ce se propagă, ce se urmărește a fi promovat cât mai adânc, pentru a instaura confuzia generală  este, credem noi, o acțiune premeditată. Alt­fel ce putem să constatăm în urma unei emisiuni, o suită de reportaje efectuate, cam în aceleași segmente temporale, aproape numai la ocoale silvice private, iar la urmă descoperi, apocaliptic și concluzionezi că RNP trebuie desființată sau în cel mai bun caz divizată. De ce? Pentru că majoritatea cetățenilor României asociază toate pădurile din țară cu RNP? De aici începe să vină imaginea proastă la care este supusă Regia, manipularea subtilă prin omisiune, falsul moral și perseverarea în acest diabolic al unor instituții media ce funcționează pe teritoriul țării”, consideră silvicultorii.

O publicație din Germania a căzut victimă unei manipulări grosolane

O publicație germană a titrat recent o gigantică eroare, în ceea privește cantitatea de lemn tăiată ilegal în România, ceea ce a determinat, sub presiunea emoțiilor create în opinia publică, o manipulare nefericită, determinându-se, astfel, o reacție în lanț. “Este incredibil să afirmi asemenea enormitate fără să publici și dovezi temeinice, studii serioase, anchete și analize ale unor instituții importante care să demonstreze aceste statistici. Şi să ignori, în totalitate, statisticile oficiale ale statului român. Statistici care se realizează, oficial, în fiecare an. «Peste jumătate din lemnul tăiat ilegal la nivel mondial provine din pădurile din România, unele dintre cele mai vechi din Europa», a titrat respectiva publicație.  Pădurile despre care jurnaliștii germani scriu s-ar afla în Moldova, pe raza județului Suceava. Or, în asemenea caz, suprafața Moldovei ar trebui să fie de patru ori mai mare decât este acum”, argumentează silvicultorii.

De asemenea, aceștia consideră că recentul demers jurnalistic al publicației germane încală orice practică în domeniu și legile în vigoare “atunci când, în mod inexplicabil, în debutul unei investigații deja oferă sentințe sau sugerează în mod limpede anumite încălcări ale legilor de către instituții ale statului român. Aceste practici sunt total interzise oriunde în lume, nu numai în România. Așa cum s-a întâmplat recent cu informația care spune că în județul Suceava se întâmplă cele mai multe tăieri ilegale de pădure din țară”.

La Direcția Silvică Suceava au fost efectuate în anul 2022 un număr de 1.968 controale de fond și parțiale

Diversificarea formelor de proprietate a fondului forestier care s-a produs după anul 1990 a condus inevitabil la schimbări în modul de gospodărire și a influențat nivelul și modalitățile de asigurare a pazei și integrității fondului forestier național. Conștienți de aceste realități, în fiecare an, silvicultorii din cadrul Direcției Silvice Suceava stabilesc permanent și punctual programe de măsuri menite să ducă la atingerea potențialului necesar îndeplinirii scopului instituției noastre.

În baza Regulamentului privind paza fondului forestier la Direcția Silvică Suceava au fost efectuate în anul 2022 un număr de 1.968 controale de fond și parțiale, obiectivul acestor inspecții fiind verificarea permanentă a suprafețelor de pădure arondate unui număr de 389 cantoane silvice din cadrul celor 24 de ocoale silvice. S-a acționat fără jumătăți de măsură, fără compromisuri inventate, și toți cei care s-au făcut vinovați de furt, de neglijență, de sprijin pentru cei care au furat, au plătit. Volumul tăiat ilegal identificat și înregistrat la Direcția Silvică Suceava ca urmare a controalelor efectuate în anul 2022 este de 2.334 mc, un volum ce a scăzut, an de an, datorită eforturilor susținute ale silvicultorilor suceveni.

Conform raportului anual de activitate a Regiei Naționale Pădurilor – Romsilva, pentru anul 2022, la analiza indicatorului / tăieri ilegale de arbori (clasament după mc/100ha), Direcția Silvică Suceava se situa pe locul 29 din 41 de subunități naționale, după cum urmează:

Măsuri dispuse la nivelul Direcției Silvice Suceava în cursul anului 2022

În anul 2022, au fost efectuate de către perso­nalul silvic un număr de 4.321 acțiuni privind controlul circulației materialelor lemnoase și tăieri ilegale de arbori, precum și controlul instalațiilor de debitat, fiind încheiate un număr de 409 contravenții silvice, cu o valoare a amenzilor de 695.500 lei. De asemenea, au fost încheiate de către personalul silvic un număr de 101 infracțiuni silvice privind tăierile ilegale de arbori. Ca urmare a verificărilor și constatărilor făcute de către delegații Direcției Silvice Suceava, numai în ultimii 5 ani, la nivelul Direcției Silvice Suceava, au fost aplicate personalului silvic un număr de 245 măsuri administrativ disciplinare în cazul abaterilor săvârșite (din care 5 cazuri au reprezentat suspendări din funcție și alte 11 cazuri au reprezentat desfaceri ale contractului individual de muncă).

Şi totuși, cât se fură?

Cei mai reprezentativi indicatori pentru a analiza în fiecare an evoluția reală a tăierilor ilegale de arbori, sunt volumul tăiat ilegal raportat la ha și volumul tăiat ilegal raportat la 100 ha.

Astfel, la Direcția Silvică Suceava în anul 2022, dat ca exemplu, volumul tăiat ilegal raportat la ha este de 0,0069 mc/ha, raportat la 100 de ha acest volum reprezintă 0,69 mc/100 ha, ”o căruță de lemne la 100 ha de pădure”, spun silvicultorii suceveni.

“În conformitate cu datele statistice (extrase din amenajamente silvice) la nivelul Direcției Silvice Suceava creșterea medie anuală la ha (pădure) este de 8 mc/an/ha. Înmulțind acest volum cu 100 rezultă că la nivelul instituției noastre creșterea medie anuală la 100 ha este de 800 mc/an. Pentru anul 2022, prin comparația între volumul total tăiat ilegal la 100 ha (respectiv 0,69 mc) și volumul rezultat din creșterea medie anuală la 100 ha(respectiv 800 mc/an), rezultă faptul că volumul tăiat ilegal la 100 ha reprezintă 0,001 din volumul rezultat din creșterile anuale. La hectar, reprezintă 0,00001 mc din volumul rezultat din creșterile anuale”, se arată în datele statistice ale DS Suceava, care demontează discrepanțele foarte mari între datele vehiculate în legendele urbane și realitate au fost demontate. Acesta este nivelul ”gigantic” al furtului. Adevăr consfințit de instituțiile abilitate.

Volumul tăiat ilegal în cadrul DS Suceava, la 100 ha reprezintă 0,001 din volumul rezultat din crește­rile anuale. La ha reprezintă 0,00001 mc din volumul rezultat din creșterile anuale.

Conform raportului anual de activitate a Regiei Naționale Pădurilor – Romsilva, pentru anul 2022, la analizaindicatorului / tăieri ilegale de arbori (clasament după mc/100ha), Direcția Silvică Suceava se situa pe locul 29 din 41 de subunități naționale.

De asemenea, se poate observa că în ultimul timp se stârnesc „furtuni” de acest gen aproape din nimic și, ca la o comandă enigmatică, se „resuscitează” subiecte și întâmplări vechi, unele soluționate de instanțe, iar altele în curs de soluționare sau abandonate din diferite motive. De ce toate acestea? Şi de ce tocmai acum? “Campania de destabilizare a silviculturii se face pe toate fronturile. Trebuie să fie cât mai puțin credibilă pentru a fi, cât se poate de pragmatic, desființată(a se citi împărțită și, poate, vândută). Tot în acest context s-au difuzat reportaje cu teme din trecut, reportaje efectuate în ocoale silvice private, iar concluzia de la sfârșit, cum era ușor de decriptat, a fost că RNP trebuie desființată. Aberații ce sfârșesc în absurd. Cum de se întâmplă toate acestea în mod ciclic?”, se întreabă silvicultorii.

Evoluția tăierilor ilegale în ultimii 12 ani (2011 -2022) din pădurile administrate de DS Suceava.

În baza cadrului legal, prin adoptarea planurilor comune de acțiune și a protocoalelor de colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava, Garda Forestieră Suceava, precum și alte instituții abilitate, privind prevenirea și combaterea faptelor ilegale îndreptate împotriva pădurii, în cursul anilor 2020, 2021, 2022 personalul silvic din cadrul Direcției Silvice Suceava a acționat pentru combaterea fenomenului contravențional și infracțional. Cu ocazia acțiunilor comune s-au efectuat, în principal, controlul circulației materialului lemnos pe drumurile forestiere și publice, precum și patrulări în fondul forestier administrat de către DS Suceava, în scopul prevenirii și depistării tăierilor ilegale de arbori, pășunatului abuziv, patrulări pe linie de prevenirea și stingerea incendiilor.

“Direcția Silvică Suceava este o instituție transparentă și oferă jurnaliștilor, români sau străini, toate informațiile de interes public. De asemenea, specialiști în silvicultură pot furniza, la fața locului, toate informațiile referitoare la lucrările silvice, dacă acest lucru este solicitat. Ne exprimăm speranța că toate investigațiile pornite au fost generate sub cupola bunei credințe, iar reportajele vor cuprinde în esență doar adevărul și nu doar latura unui senzațional pueril pentru o audiență volatilă ce se va prăbuși în fața organelor judiciare. Că acestea au fost realizate cu respectarea  eticii profesionale și pe baza unor dovezi solide, științifice și nu a unor surse dubioase pe care, apoi, să le îmbrăcați în armura fragilă numită «pe surse»!”, au transmis silvicultorii suceveni.

Aceștia consideră că, până la urmă, “cele două realități paralele, ireconciliabile și în permanente poziții de forță, sunt aduse la un armistițiu cerebral de o realitate halucinantă generată de statisticile care spun sec că se fură, comparativ, O CĂRUȚĂ DE LEMNE LA 100 HA DE PĂDURE”!

Vezi si

Meci de Liga V-a întrerupt după o încăierare generală între jucători și spectatori

Cazul meciului dintre Polul Nord Brodina și Unirea Salcea va ajunge miercuri pe masa Comisiei …