Wednesday , February 8 2023

Casierul de la Termica care a jucat banii sucevenilor la pacanele, cercetat `n stare de libertate

Alin Vasile Mandache, casierul de la Termica care a pierdut la p\c\nele suma de 223.000 lei, pe care a sustras-o de la o asocia]ie de locatari din Suceava, este cercetat `n stare de libertate, dup\ ce recursul formulat de Parchetul de pe l=ng\ Judec\toria Suceava, a fost respins, ieri, de c\tre magistra]ii suceveni
Ieri diminea]\, la Tribunalul Suceava, magistra]ii au respins recursul formulat de Parchetul de pe l=ng\ Judec\toria Suceava `mpotriva inculpatului Alin Vasile Mandache. Recursul Parchetului vine dup\ ce `n data de 12 octombrie, Judec\toria Suceava a respins de asemenea propunerea de arestare preventiv\ pe numele lui Mandache. ~n timpul [edin]ei, procurorii au considerat c\ decizia Judec\toriei este ilegal\ [i netemeinic\ [i deoarece inculpatul a s\v=r[it o fapt\ de delapidare grav\, acesta ar trebui cercetat `n stare de arest.
De cealalt\ parte, avocatul desemnat din oficiu pentru Alin Vasile Mandache, a ]inut s\ precizeze c\ `ncarcerarea inculpatului nu este necesar\, deoarece `nc\ nu s-a stabilit concret care este valoarea prejudiciului cauzat, acesta urm=nd s\ fie calculat dup\ ce se va apela la un expert. Acesta a mai subliniat c\ l\sarea `n libertate al fostului casier nu reprezint\ un pericol pentru ordinea public\ [i nici nu ar influen]a buna desf\[urare a procesului. De asemenea, s-a mai scos `n eviden]\ c\ t=n\rul a fost concediat din func]ia de casier al Termica [i `n consecin]\ el nu mai are cum s\ comit\ infrac]iuni de aceea[i natur\. ~n favoarea inculpatului a fost adus `n discu]ie [i faptul c\ acesta provine dintr-o familie onorabil\, este foarte t=n\r [i c\ nu a mai s\v=r[it p=n\ acum fapte penale.  Totodat\, Mandache i-a rugat pe judec\tori s\ fie cercetat `n stare de libertate pentru a putea s\ se angajeze, cu scopul de a acoperi prejudiciul produs.
Drept urmare, judec\torii de la Tribunalul Suceava au respins recursul formulat de Parchet ca nefondat, cheltuielile de judecat\ r\m=n=nd `n sarcina statului.
Amintim c\ mar]ea trecut\, fa]\ de Alin Vasile Mandache s-a `nceput urm\rirea penal\, re]in=ndu-se c\, cu inten]ie direct\, la diferite intervale de timp, `n calitate de casier al Termica, [i-a `nsu[it suma de 223.000 lei, `ncasat\ de la o asocia]ie de proprietari din localitate, sum\ pe care a folosit-o integral la s\lile de jocuri de noroc.
Poli]i[tii au constatat c\ `n perioada 24 martie – 22 septembrie, anul curent, Mandache a `ncasat suma de 299.000 lei de la Asocia]ia de proprietari 52, din zona M\r\[e[ti, eliber=nd monetare `nseriate, f\r\ `ns\ a depune exemplarele nr. 2 [i 3 ale respectivelor tipizate la societate, `n scopul declarat de a nu fi descoperit. Este vorba de fila roz [i cea verde de la monetar, cea albastr\ fiind cea care r\m=ne la asocia]ia de proprietari. ~n baza acesteia, asocia]ia de proprietari a putut s\ `[i justifice fa]\ de societatea de termoficare faptul c\ a dat banii din `ncas\ri. Cei ce au f\cut ancheta au mers pe fir [i au ajuns la concluzia c\ o parte din bani nu au mai ajuns la destina]ie. Din c=te se pare, au fost f\cute [i verific\ri la b\ncile unde SC Termica SA are conturi deschise pentru a se vedea filele verzi de la monetar dac\ au fost sau nu depuse [i ce sume.
Din suma sustras\, suspectul a depus `n conturile bancare ale societ\]ii suma de 76.000 lei, restul sumei de 223.000 de lei, folosind-o `n interes personal. ~n plus, Vasile Mandache a falsificat trei monetare, prin care a dorit s\ creeze aparen]a  c\ a `ncasat de la asocia]ia de proprietari doar 76.000 de lei pentru ca acesta s\ poat\ justifica doar depunerea acestei sume `n casieria Termica.
~n prezent, dup\ decizia judec\torilor Tribunalului Suceava, Alin Vasile Mandache este cercetat `n stare de libertate pentru s\v=r[irea  infrac]iunilor de delapidare cu consecin]e deosebit de grave [i infrac]iunea de fals `n `nscrisuri sub semn\tur\ privat\. (Paul BONDAR)

Vezi si

Un elev al Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi Fălticeni a returnat o borsetă cu bani găsită pe stradă

În data de 6 februarie a.c., în jurul orei 19.30, Ionuț-Eduard, elev al Școlii Militare …