Friday , February 3 2023

Casa Judeteana de Pensii Suceava a inceput eliberarea biletelor de tratament

Casa Jude]ean\ de Pensii Suceava a `nceput, `n cursul acestei s\pt\m=ni, s\ elibereze bilete de tratament pentru prima serie a lunii noiembrie 2010, cu plecarea `n sta]iune `n perioada 12 – 18 noiembrie 2010. Din datele furnizate de directorul institu]iei, Camelia Chitul, pentru aceast\ serie au fost alocate institu]iei un num\r de 417 bilete, dintre care majoritatea vizeaz\ sta]iunile Vatra Dornei, T=rgu Ocna, Sangeorz, Eforie, iar pentru restul sta]iunilor sunt repartizate echilibrat un num\r de bilete. Listele cu reparti]ia biletelor de tratament au fost afi[ate at=t la sediul institu]iei, c=t [i pe pagina de internet a institu]iei. Camelia Chitul, directorul institu]iei, a spus c\ persoanele care beneficiaz\ de bilet de tratament, trebuie s\ se prezinte la sediul institu]iei, cu trimiterea de la medic `n dublu exemplar, buletinul de identitate [i cuponul de pensie aferent lunii octombrie 2010. Persoanele care beneficiaz\ de gratuitate, precum: veteranii, persecuta]ii politic sau refugia]ii, trebuie s\ mai prezinte, pe l=ng\ aceste documente, [i actele doveditoare `n acest sens. Totodat\, Camelia Chitul, a semnalat c\ neprezentarea beneficiarilor biletelor de tratament `n termen de 10 zile de la data afi[\rii lor pe listele aprobate, va avea ca urmare redistribuirea biletelor de tratament. Pentru ridicarea biletelor de tratament este obligatoriu s\ se prezinte titularul biletului, sau `n cazuri excep]ionale, o alt\ persoan\, desemnat\ de c\tre titular pe baza unei procure autentificate, din care s\ rezulte c\ mandatarul este `mputernicit s\ ridice biletul de tratament balnear. (Iuliana ILCU)

Vezi si

Individ din Arbore, arestat pentru 30 de zile după ce a furat gresie, mobilă și o mulțime de scule, toate în valoare de 40.000 de lei, dintr-o curte din Volovăț

Vineri, 3 februarie, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți a …