Monday , March 4 2024

Casa Judeteana de Pensii Suceava a inceput eliberarea biletelor de tratament

Casa Jude]ean\ de Pensii Suceava a `nceput, `n cursul acestei s\pt\m=ni, s\ elibereze bilete de tratament pentru prima serie a lunii noiembrie 2010, cu plecarea `n sta]iune `n perioada 12 – 18 noiembrie 2010. Din datele furnizate de directorul institu]iei, Camelia Chitul, pentru aceast\ serie au fost alocate institu]iei un num\r de 417 bilete, dintre care majoritatea vizeaz\ sta]iunile Vatra Dornei, T=rgu Ocna, Sangeorz, Eforie, iar pentru restul sta]iunilor sunt repartizate echilibrat un num\r de bilete. Listele cu reparti]ia biletelor de tratament au fost afi[ate at=t la sediul institu]iei, c=t [i pe pagina de internet a institu]iei. Camelia Chitul, directorul institu]iei, a spus c\ persoanele care beneficiaz\ de bilet de tratament, trebuie s\ se prezinte la sediul institu]iei, cu trimiterea de la medic `n dublu exemplar, buletinul de identitate [i cuponul de pensie aferent lunii octombrie 2010. Persoanele care beneficiaz\ de gratuitate, precum: veteranii, persecuta]ii politic sau refugia]ii, trebuie s\ mai prezinte, pe l=ng\ aceste documente, [i actele doveditoare `n acest sens. Totodat\, Camelia Chitul, a semnalat c\ neprezentarea beneficiarilor biletelor de tratament `n termen de 10 zile de la data afi[\rii lor pe listele aprobate, va avea ca urmare redistribuirea biletelor de tratament. Pentru ridicarea biletelor de tratament este obligatoriu s\ se prezinte titularul biletului, sau `n cazuri excep]ionale, o alt\ persoan\, desemnat\ de c\tre titular pe baza unei procure autentificate, din care s\ rezulte c\ mandatarul este `mputernicit s\ ridice biletul de tratament balnear. (Iuliana ILCU)

Vezi si

Constantin Pintilie, fost angajat al Prefecturii Suceava, decedat în urma accidentului de pe trecerea de pietoni din zona Torino, cartierul Burdujeni

Luni dimineață, la prima oră, sirenele au alertat locuitorii cartierului Burdujeni că s-a petrecut o …