Sunday , July 21 2024

Casa Judeteana de Pensii elibereaza ultima serie de bilete de tratament din acest an

Casa Jude]ean\ de Pensii Suceava a `nceput eliberarea ultimei serii de bilete de tratament din acest an (seria 13) cu plecare `n sta]iune `n intervalul 30 noiembrie – 4 decembrie 2010.  Directoarea institu]iei, Camelia Chitul, a declarat c\ pentru aceast\ serie a fost alocat un num\r de 378 de bilete. Din num\rul total de 378 de bilete predomin\ cele pentru sta]iunile Vatra Dornei, Amara, S=ngeorz, Techirghiol, T=rgu Ocna, Mangalia, C\lim\ne[ti [i C\ciulata. Camelia Chitul a spus c\ lista cu bilete de tratament a fost afi[at\ at=t la sediul institu]iei, c=t [i pe pagina de Internet. Chitul a semnalat c\ persoanele beneficiare ale unui bilet de tratament trebuie s\ se prezinte la Casa de Pensii `n intervalul 30 noiembrie – 4 decembrie 2010, cu biletul de trimitere-formular `n regim special, de la medic, `n dublu exemplar, buletinul de identitate [i cuponul de pensie aferent lunii noiembrie 2010. Directoare institu]iei a reamintit c\ `n cazul neprezent\rii beneficiarilor, care se reg\sesc pe listele aprobate, `n termen de 5 zile de la aprobare, acest fapt atrage cu sine redistribuirea biletelor de tratament. Totodat\, Camelia Chitul a precizat c\ persoanele care vor s\ ob]in\ un bilet de tratament prin redistribuire trebuie s\ se prezinte la sediul institu]iei `n zilele de luni 29 noiembrie 2010, mar]i 30 noiembrie 2010 [i joi 2 decembrie 2010. Chitul a mai ad\ugat c\ la ridicarea biletului de tratament este obligatoriu s\ se prezinte titularul biletului, sau  `n cazuri excep]ionale, o alt\ persoan\, desemnat\ de c\tre titular pe baza unei procure autentificate, din care s\ rezulte c\ mandatarul este `mputernicit s\ ridice biletul de tratament balnear. (Iuliana ILCU)

Vezi si

Un pompier militar care transporta apă către Solca a resuscitat un bătrân căzut într-o casă din Păltinoasa

Bogdan Gorce, pompier militar la Detașamentul Rădăuți, se afla în misiune încă de sâmbătă dimineață, …