Tuesday , November 28 2023

Cartea Recordurilor, interesata de un sucevean capabil sa scrie cu ambele maini, in sensuri opuse, cuvinte diferite

Mihai Cristea spune ca modul sau de a “scrie” l-ar putea plasa in editia din 2012 a Cartii Recordurilor

N pe l=ng\ aceast\ neobi[nuit\ capacitate, Mihai Cristea reu[e[te s\ ]in\ lipite de corp diverse obiecte metalice, speciali[tii sus]in=nd c\ în jurul toracelui are un c=mp magnetic extrem de puternic

Suceveanul Mihai Cristea, în vîrst\ de 57 de ani  are capacit\]i neobi[nuite, uimind prin abilitatea de a ]ine obiecte lipite de corp [i prin talentul rar de a scrie cuvinte diferite, cu ambele m=ini, în sensuri opuse. B\rbatul de]ine un record de dexteritate demn de Cartea Recordurilor. Talentul de a scrie cu ambele mîini [i l-a descoperit înc\ din [coala general\. El poate scrie [i cu ambele pe m=ini legat la ochi. Suceveanul sus]ine c\ are un c=mp magnetic în jurul corpului ie[it din comun. Din acest motiv, de el stau lipite obiecte metalice de toate dimensiunile, de la linguri p=n\ la fierul de c\lcat. Pe l=ng\ aceast\ abilitate, Mihai mai poate s\ scrie în acela[i timp cu ambele m=ini, în sensuri diferite. „Nu am mo[tenit ceva din familie. Este un lucru pe care l-am descoperit înainte de clasa primar\. Pot scrie o fraz\ normal, iar o fraz\ pe dos“, spune suceveanul.

Suceveanul Cristea reuseste sa tina lipite de corp diverse obiecte metalice
A fost strungar de meseria, iar în prezent este pensionar. „Dup\ ce am înv\]at s\ scriu «Ana are mere» am încercat s\ scriu în joac\ în ambele sensuri [i am descoperit c\ se oglindesc. Înainte de a scrie am înv\]at s\ desenez în ambele sensuri, iar tat\l meu a observat. Pot scrie [i cu litere de tipar [i cu litere de mîn\. Pot scrie în acela[i timp, cuvinte diferite în sensuri diferite. Nu am avut beneficii din asta. Am fost solicitat în schimb de o firm\ s\ m\ ocup de confec]ionat [tampile, dar i-am refuzat“, sus]ine neobi[nuitul caligraf.
La o emisiune TV, în urm\ cu cî]iva ani, a fost invitat al\turi de un reprezentant al C\r]ii Recordurilor, care traducea edi]ia în limba rom=n\ [i care a fost at=t de uimit de ce a v\zut la b\rbatul caligraf, înc=t a hot\r=t s\ se documenteze dac\ mai exist\ precedent, pentru a-l putea înregistra. „Dac\ nu mai exist\ precedent voi intra în Cartea Recodurilor în 2012“, declar\ Mihai Cristea. Unul dintre speciali[tii care l-au v\zut a explicat fenomenul prin faptul c\ ambele emisfere cerebrale sunt dezvoltate la fel.
Pe de alt\ parte, medicii spun c\ în jurul toracelui are un c=mp magnetic neobi[nuit de puternic. Acest fapt  îi permite s\ lipeasc\ orice fel de obiecte de trupul s\u. „Am descoperit în urm\ cu doi sau trei ani pentru c\ nu [tiam c\ pot face [i asta“, declar\ omul-magnet. Într-o demonstra]ie el a ar\tat c\ poate ]ine un telefon mobil pe frunte, timp de c=teva minute. Suceveanul se mai laud\ [i cu o colec]ie impresionant\ de CD-uri originale cu muzic\ l\ut\reasc\. Timp de 22 de ani a c=ntat la diferite evenimente, mai ales la nun]i [i botezuri. S-a l\sat `ns\ de c=ntat din cauza manelelor. „C=nd c=ntam eu, nun]ile ]ineau c=te trei zile [i trei nop]i. Îmi place nunta l\ut\reasc\ “, spune Mihai. Suceveanul a renun]at la muzic\ în urm\ cu 17 ani. „Atunci c=nd au ap\rut manelele am hot\r=t s\ las microfonul din m=n\. Nu-mi place acest gen de muzic\. Am renun]at în anul 1992, atunci c=nd au ap\rut manelele [i maneli[tii. Eu sunt un iubitor de muzic\ l\ut\reasc\ autentic\ [i nu pot suporta s\ v\d cum se promoveaz\ tot felul de nonvalori. O  singur\ pl\cere am [i aceea este muzica l\ut\reasc\ veche. Am investit bani în peste 20.000 de CD-uri cu muzic\ original\ pentru c\ am c=ntat timp de 22 de ani în forma]ii, la nun]i [i petreceri“, sus]ine suceveanul. (Cristina TODIRC|)

Vezi si

28 noiembrie – Ziua Bucovinei

Ziua Bucovinei este sărbătorită, începând din 2015, la 28 noiembrie, fiind instituită prin Legea 250/2015. …