Saturday , July 20 2024

Cartea Recordurilor, interesata de un sucevean capabil sa scrie cu ambele maini, in sensuri opuse, cuvinte diferite

Mihai Cristea spune ca modul sau de a “scrie” l-ar putea plasa in editia din 2012 a Cartii Recordurilor

N pe l=ng\ aceast\ neobi[nuit\ capacitate, Mihai Cristea reu[e[te s\ ]in\ lipite de corp diverse obiecte metalice, speciali[tii sus]in=nd c\ în jurul toracelui are un c=mp magnetic extrem de puternic

Suceveanul Mihai Cristea, în vîrst\ de 57 de ani  are capacit\]i neobi[nuite, uimind prin abilitatea de a ]ine obiecte lipite de corp [i prin talentul rar de a scrie cuvinte diferite, cu ambele m=ini, în sensuri opuse. B\rbatul de]ine un record de dexteritate demn de Cartea Recordurilor. Talentul de a scrie cu ambele mîini [i l-a descoperit înc\ din [coala general\. El poate scrie [i cu ambele pe m=ini legat la ochi. Suceveanul sus]ine c\ are un c=mp magnetic în jurul corpului ie[it din comun. Din acest motiv, de el stau lipite obiecte metalice de toate dimensiunile, de la linguri p=n\ la fierul de c\lcat. Pe l=ng\ aceast\ abilitate, Mihai mai poate s\ scrie în acela[i timp cu ambele m=ini, în sensuri diferite. „Nu am mo[tenit ceva din familie. Este un lucru pe care l-am descoperit înainte de clasa primar\. Pot scrie o fraz\ normal, iar o fraz\ pe dos“, spune suceveanul.

Suceveanul Cristea reuseste sa tina lipite de corp diverse obiecte metalice
A fost strungar de meseria, iar în prezent este pensionar. „Dup\ ce am înv\]at s\ scriu «Ana are mere» am încercat s\ scriu în joac\ în ambele sensuri [i am descoperit c\ se oglindesc. Înainte de a scrie am înv\]at s\ desenez în ambele sensuri, iar tat\l meu a observat. Pot scrie [i cu litere de tipar [i cu litere de mîn\. Pot scrie în acela[i timp, cuvinte diferite în sensuri diferite. Nu am avut beneficii din asta. Am fost solicitat în schimb de o firm\ s\ m\ ocup de confec]ionat [tampile, dar i-am refuzat“, sus]ine neobi[nuitul caligraf.
La o emisiune TV, în urm\ cu cî]iva ani, a fost invitat al\turi de un reprezentant al C\r]ii Recordurilor, care traducea edi]ia în limba rom=n\ [i care a fost at=t de uimit de ce a v\zut la b\rbatul caligraf, înc=t a hot\r=t s\ se documenteze dac\ mai exist\ precedent, pentru a-l putea înregistra. „Dac\ nu mai exist\ precedent voi intra în Cartea Recodurilor în 2012“, declar\ Mihai Cristea. Unul dintre speciali[tii care l-au v\zut a explicat fenomenul prin faptul c\ ambele emisfere cerebrale sunt dezvoltate la fel.
Pe de alt\ parte, medicii spun c\ în jurul toracelui are un c=mp magnetic neobi[nuit de puternic. Acest fapt  îi permite s\ lipeasc\ orice fel de obiecte de trupul s\u. „Am descoperit în urm\ cu doi sau trei ani pentru c\ nu [tiam c\ pot face [i asta“, declar\ omul-magnet. Într-o demonstra]ie el a ar\tat c\ poate ]ine un telefon mobil pe frunte, timp de c=teva minute. Suceveanul se mai laud\ [i cu o colec]ie impresionant\ de CD-uri originale cu muzic\ l\ut\reasc\. Timp de 22 de ani a c=ntat la diferite evenimente, mai ales la nun]i [i botezuri. S-a l\sat `ns\ de c=ntat din cauza manelelor. „C=nd c=ntam eu, nun]ile ]ineau c=te trei zile [i trei nop]i. Îmi place nunta l\ut\reasc\ “, spune Mihai. Suceveanul a renun]at la muzic\ în urm\ cu 17 ani. „Atunci c=nd au ap\rut manelele am hot\r=t s\ las microfonul din m=n\. Nu-mi place acest gen de muzic\. Am renun]at în anul 1992, atunci c=nd au ap\rut manelele [i maneli[tii. Eu sunt un iubitor de muzic\ l\ut\reasc\ autentic\ [i nu pot suporta s\ v\d cum se promoveaz\ tot felul de nonvalori. O  singur\ pl\cere am [i aceea este muzica l\ut\reasc\ veche. Am investit bani în peste 20.000 de CD-uri cu muzic\ original\ pentru c\ am c=ntat timp de 22 de ani în forma]ii, la nun]i [i petreceri“, sus]ine suceveanul. (Cristina TODIRC|)

Vezi si

Absolvent al Colegiului Național Militar ”Ștefan cel Mare”, admis primul la specializarea aleasă din cadrul Academiei Tehnice Militară ”Ferdinand I”

Nu doar elevii Colegiului Națiaonal Militar ”Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc obțin rezultate remarcabile, ci …