Thursday , December 1 2022

Carpatair si Blue Air continua sa evite Aeroportul de la Suceava cata vreme nu e modernizat

N considerentele pentru care nici din aceast\ prim\var\ nu vor fi operate curse regulate sunt de ordin tehnic [i, implicit, economic, `ntruc=t companiile aeriene ce vor s\ opereze cu avioane de mare capacitate a[teapt\ modernizarea pistei

Companiile de transport aerian Carpat Air [i Blue Air continu\ s\ aib\ o anumit\ reticen]\ fa]\ de zborurile de pe aeroportul de la Suceava. Dup\ ce cursele aeriene au fost suspendate, anul trecut, de Carpat Air care a invocat o serie de considerente financiare, compania a anun]at c\ `[i men]ine [i `n aceast\ prim\var\ inten]ia de a suspenda zborurile.
Potrivit directorului Aeroportului „{tefan cel Mare”, Dumitru Sahlean, cei de la Carpat Air au invocat „motive economice” [i a precizat c\, din informa]iile pe care el le de]ine, compania respectiv\ inten]ioneaz\ s\ se mai retrag\ [i de pe alte aeroporturi din ]ar\. O alt\ companie care a operat zboruri regulate de pe aeroportul de la Suceava a fost Blue Air. {i aceasta s-a retras invoc=nd, la aceea dat\, considerente tehnice legate `n principal de pist\.
De altfel, situa]ia nu s-a schimbat foarte mult `n opinia celor de la Blue Air care au comunicat conducerii Aeroportului „{tefan cel Mare” c\ ar dori s\ reia zborurile regulate de la Suceava, dar cu condi]ia ca s\ circule avioane Boeing 737. ~n condi]iile actuale, nu sunt `ntrunite condi]iile pentru ca s\ se desf\[oare zboruri regulate cu astfel de aeronave.
Practic, modernizarea pistei r\m=ne un nod gordian iar p=n\ ce aceast\ problem\ nu va fi rezolvat\ este greu pentru o companie aerian\ s\ ia decizia de a opera curse regulate cu avioane mari. Vicepre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Vasile Ilie, a precizat c\ s-au trimis adrese la zece companii aeriene privind oferte de a opera zboruri regulate de la Suceava. Ini]iativa a fost f\cut\ [i `n contextul `n care CJ Suceava face demersuri pentru accesarea de fonduri europene `n vederea moderniz\rii aeroportului iar dac\ mai multe firme ar fi interesate s\ opereze curse aeriene de la Suceava cu condi]ia moderniz\rii m\car a pistei poate fi un argument `n plus pentru atragerea de fonduri europene nerambursabile. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Ioan Stan, de 1 Decembrie: Faptele noastre bune, realizările noastre, sunt cel mai înalt omagiu pe care îl putem aduce țării

Senatorul Ioan Stan, liderul PSD Suceava, a transmis un mesaj în care arată că încărcătura …

No comments

  1. aeroprtu din suceava e pur si simplu jalnic din toate punctele de vedere.si la autogara in centru e mai bine.e un fel de rabla al aeroporturilor.conditii ioc