Monday , March 4 2024

Caravane prin satele Bucovinei. Povestind despre patrimoniu și protejarea acestuia

Ce este patrimoniul construit? Sunt casele tradiționale importante și valoroase? Este nevoie să le păstrăm? Și dacă DA, cum putem face acest lucru?

Aceste întrebări, alături de multe altele, au fost dezbătute în cadrul Caravanelor de informare și promovare a patrimoniului, desfășurate în perioada mai-octombrie 2023 în opt sate din Bucovina: Cacica, Mănăstirea Humorului, Fundu Moldovei, Panaci, Poiana Stampei, Putna, Sucevița și Vatra Moldoviței.

Organizate în aer liber, în vatra satului, aceste întâlniri au fost un prilej de a aduce în mijlocul sătenilor noi propuneri de valorificare și conservare a resurselor valoroase ale comunităților rurale, dar și pentru dezvoltarea turismului cultural durabil.

Activitățile au fost organizate în cadrul proiectului  „Bucovina: Regenerare rurală prin implicarea comunității”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (Axa prioritară – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente), cod MySMIS2014+ 151477, implementat de ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI REGIONALĂ – A.D.E.R.

Proiectul urmărește optimizarea proceselor orientate către beneficiarii dezvoltării durabile a spațiului rural, prin adaptarea structurii și mandatului administrației la nevoile de protejare și valorizare a patrimoniului local.

Peste 400 de persoane au fost informate și implicate în discuțiile privind metodologiile propuse în proiect (de valorificare a patrimoniului natural și cultural) și în discuțiile avute pentru dezvoltarea ghidului de protejare și valorificare a patrimoniului.

Acesta din urmă, se dorește a fi un îndrumar util pentru autoritățile publice locale și pentru societatea civilă, în conceperea de instrumente și regulamente care să permită păstrarea patrimoniului construit. Ghidul ”PACT pentru PATRIMONIU” este structurat în cinci capitole, printre temele abordate fiind: Urbanismul – instrument de protejare a patrimoniului construit; Instrumente aflate la dispoziția autorităților locale pentru sprijinirea conservării și dezvoltării patrimoniului construit, potrivit legislației în vigoare; Bune practici ale autorităților locale din județul Suceava privind protejarea clădirilor cu valoare arhitecturală deosebită și ale caselor tradiționale; Bune practici ale organizațiilor din societatea civilă privind promovarea și protejarea patrimoniului construit.

Ghidul a fost publicat și va fi distribuit la conferința finală a proiectului, care va avea loc în data de 14 decembrie 2023. De asemenea, va fi postat pe site-urile www.asociatia-ader.ro și www.satele-bucovinei.ro.

Evenimentele proiectului  au contribuit la creșterea gradului de informare și conștientizare a societății civile, privind implicarea comunității în viața publică și participarea la procesele decizionale. Acest lucru a fost absolut necesar, deoarece actorii cei mai importanți în peisajul construit sunt cetățenii, proprietarii elementelor de patrimoniu construit și arhitectura vernaculară.

Patrimoniul local, deși bogat și cu potențial de susținere a dezvoltării locale, poate fi susținut doar prin protejarea resurselor patrimoniale valoroase și dezvoltarea unui turism sustenabil !

Informații suplimentare se pot obține de la ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI REGIONALĂ – A.D.E.R., http://www.asociatia-ader.ro, email [email protected].

 

Vezi si

250 de medici stomatologi au participat la un curs organizat de Colegiul Medicilor Stomatologi Suceava

Sâmbătă, 2 martie 2024, Colegiul Medicilor Stomatologi Suceava (CMS-SV) a organizat o întâlnire la care …