Tuesday , June 18 2024

Captura uriasa de tigari de contrabanda la Siret

Tigari de 130.000 lei au fost confiscate ieri la Siret
Poli]i[tii de frontier\ suceveni au depistat un cet\]ean din Siret care transporta `ntr-un microbuz peste 30.000 de pachete de ]ig\ri de contraband\ pe care le-au confiscat, microbuzul cu care acestea erau transportate fiind „indisponibilizat” p=n\ la finalizarea cercet\rilor. Valoarea ]ig\rilor respective este de aproximativ 130.000 lei, adic\ de patru ori mai mult dec=t totalul ]ig\rilor de contraband\ confiscate `n cursul s\pt\m=nii trecute. Persoana  implicat\ – un b\rbat din Siret, este cercetat\ sub aspectul s\v=r[irii infrac]iunii de contraband\, procurorii lu=nd m\sura de re]inere pentru 24 de ore, urm=nd a fi prezentat instantei de judecata cu propunere de arestare preventiv\ pentru 29 de zile
Poli]i[tii de frontier\ suceveni au depistat un b\rbat din Siret care transporta, luni sear\, cu un microbuz, peste 30.000 de pachete cu ]ig\ri de contraband\, `n valoare de aproximativ 130.000 de lei. Potrivit Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ (IJPF) Suceava, poli]i[tii de frontier\ de la Siret au observat, luni sear\, `n apropierea frontierei de stat, pe teritoriul Rom=niei, un microbuz care la apari]ia poli]i[tilor de frontier\ a demarat rapid spre ora[ul Siret. „~n baza unor date [i informa]ii de]inute la nivelul Sectorului Poli]iei de Frontier\ (SPF) Siret cu privire la desf\[urarea unor activit\]i de contrabanda, poli]i[tii de frontier\ au luat m\suri specifice pentru intensificarea supravegherii frontierei de stat. Astfel, `n seara zilei de 9 august, pe timpul execut\rii unei misiuni specifice, au observat `n apropierea frontierei de stat pe teritoriul Rom=niei un microbuz de culoare alb\ care la apari]ia poli]i[tilor de frontier\ a pornit `n tromb\ spre interiorul ]\rii”, precizeaz\ comisarul Ilie Poroch – Seri]na, ofi]erul de rela]ii publice al IJPF Suceava. Conform acestuia, poli]i[tii de frontier\ au observat [i pe teritoriul statului vecin un microbuz [i mai multe persoane, fapt pentru care au fost informate autorit\]ile de frontier\ ucrainene.
Av=nd suspiciuni c\ microbuzul a fost implicat `n ac]iuni de contraband\, poli]i[tii de frontier\ au mers `n urma acestuia pentru a fi identificat\ persoana care `l conducea. Autovehiculul a fost depistat pe o strad\ din ora[ul Siret, dar proprietarul – sireteanul Constantin H, de 39 de ani – a refuzat s\ deschid\ ma[ina pentru control. Deoarece `n microbuz se afla o cantitate impresionant\ de ]ig\ri, cu aprobarea procurorului, poli]i[tii de frontier\ au transportat microbuzul la sediul SPF Siret unde, `n urma controlului am\nun]it, au descoperit `n 34 gen]i de rafie un num\r de 30.660 pachete de ]ig\ri, din care 23.490 pachete Doina de provenien]\ Republica Moldova [i 7.170 pachete Viceroy de provenien]\ ucrainean\.
„Av=nd `n vedere cantitatea de ]ig\ri descoperit\, s-a dispus fa]\ de persoana `n cauz\ `nceperea urm\ririi penale pentru s\v=r[irea infrac]iunii de contraband\”, a mai spus Ilie Poroch – Seri]an. Potrivit acestuia, `ntreaga cantitate de ]ig\ri, `n valoare de 128.772 lei, a fost re]inut\ `n vederea confisc\rii, de c\tre poli]i[tii de frontier\, iar microbuzul “Peugeot” a fost indisponibilizat p=n\ la finalizarea cercet\rilor. Totodat\, procurorii au luat m\sura re]inerii `nvinuitului pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru contraband\ [i urm=nd s\ fie prezentat instan]ei cu propunere de arestare preventiv\ pentru 29 de zile.
Captura de ]ig\ri de contraband\ din seara zilei de luni, 9 august, este una din cele mai mari din ultima perioad\. Spre compara]ie, `n toat\ s\pt\m=na trecut\, poli]i[tii de frontier\ din cadrul IJPF Suceava au executat 412 misiuni [i ac]iuni specifice proprii la care au fost descoperite [i re]inute `n vederea confisc\rii 6.612 de pachete de ]ig\ri `n valoare de 33.570 lei. (Dan PRICOPE)

Vezi si

A început modernizarea străzii Luceafărului din cartierul George Enescu

Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a anunțat deschiderea unui nou șantier în zona George Enescu, …

error: