Saturday , December 2 2023

Candidații la funcțiile de decan la facultățile din cadrul USV

Concursul pentru ocuparea funcției de decan la Facultatea de Inginerie Electrică și Ştiința Calculatoarelor, reluat în lipsa numărului suficient de candidați. Singurul care și-a depus candidatura pentru ocuparea postului de decan este prof. univ. Laurențiu Dan Milici, însă, potrivit procedurii de organizare a concursului, cel puțin doi candidați trebuie să fie avizați de Consiliul Facultății pentru a putea fi organizat concursul. Toate celelalte facultăți din cadrul USV au câte doi candidați la funcția de decan, excepție făcând Facultatea de Silvicultură, care a avut trei candidaturi, doar două fiind avizate  

Concursul pentru selecția decanilor facultăților din cadrul Universității ”Ştefan cel Mare” Suceava (USV) este în plină desfășurare. Ieri s-a finalizat etapa de avizare a candidaturilor în cadrul Consiliului Facultății, iar în cazul Facultății de Inginerie Electrică și Ştiința Calculatoarelor concursul nu se poate desfășura după actualul ca­lendar, în lipsa numărului suficient de candidați. Singurul care și-a depus candidatura pentru ocuparea postului de decan este prof. univ. Laurențiu Dan Milici, însă, potrivit procedurii de organizare a concursului, cel puțin doi candidați trebuie să fie avizați de Consiliul Facultății pentru a putea fi organizat concursul.

Drept urmare, luni, 13 iulie a.c., rectorul USV a emis un Ordin privind reluarea concursului pentru selecția decanului de la FIESC. Astfel, a fost elaborat și aprobat un alt calendar, conform căruia noile candidaturi sunt așteptate în perioada 14-17 iulie, iar interviurile în cadrul comisiei de concurs urmează să aibă loc în data de 23 iulie.

Toate celelalte facultăți din cadrul USV au câte doi candidați la funcția de decan, excepție făcând Facultatea de Silvicultură, care a avut trei candidaturi, doar două fiind avizate.

Pentru postul de decan la Facultatea de Drept și Stiințe Administrative și-au depus candidatura conf. univ. dr. Camelia Ignătescu, actualul decan, și Irina Adriana Bilouseac, conferențiar universitar în cadrul facultății.

Pentru conducerea ­Fa­cultății de Educației Fizică și Sport s-au înscris la concurs prof. univ. dr. Petru Ghervan, actualul ocupant al funcției de decan, și prof. univ. dr. Florin Valentin Leuciuc.

La concursul pentru ocuparea postului de decan al Fa­cultății de Ingnerie Alimentară s-au înscris conf. univ. dr. Cristina Elena Hrețcanu și prof. univ. dr. ing. Mircea Oroian, actualul decan.

Facultatea de Istorie și ­Geo­grafie are doi candidați, prof. univ. dr Vasile Efros, actualul decan, și conf. univ. Florin Pintescu.

Pentru funcția de decan al ­Fa­cultății de Litere și Stiințe ale Comunicării s-au înscris la concurs actualul ocupant al postului, conf. univ. Luminița Elena Turcu, și conf. univ. Simona Aida Manolache, prodecan al facultății.

La concursul pentru alegerea decanului Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management și-au depus candidaturile prof. univ. dr. ing. Ilie Muscă și șef lucrări Traian Lucian Severin.

Trei candidați s-au înscris la Facultatea de Silvicultură, conf. univ. dr. ing. Florin Clinovschi, conf. univ. Gabriel Duduman, cercetător, și Ciprian Palaghianu, prodecan în cadrul facultății, doar dosarele ulti­milor doi fiind avizate de Consiliul Facultății pentru a participa la concurs.

Şi-au depus candidaturile pentru conducerea Facultății de Stiințe Economice și Administrație Publică prodecanul conf. univ. dr. Mariana Lupan, și prof. univ. dr. Carmen Eugenia Năstase.

Pentru funcția de decan al ­Fa­cultății de Stiințe ale Educației s-au înscris la concurs conf. univ. dr. Adina Aurora Colomeischi, actualul ocupant al postului, și Petruța Paraschiva Rusu, profesor asociat în cadrul instituției.

Interviurile candidaților în cadrul comisiei de concurs au început azi, având termen data de 22 iulie, și se vor desfășura pe bază de programare. Rezultatele vor fi anunțate în termen de maxim 24 de ore de la încheierea interviurilor.

În vederea selecției decanului unei facultăți, fiecare membru al comisiei de concurs evaluează candidații, pe baza calității planului managerial, a compatibilității planului managerial al candidatului cu planul managerial al rectorului, a cunoștințelor privind le­gislația specifică (Carta USV, Legea Educației Naționale, Metodologia de evaluare externă a ARACIS, Planul managerial al Rectorului). Criterii de evaluare sunt și modul de relaționare și de comunicare și componența echipei propuse pentru conducerea facultății.

În situația în care niciun candidat nu întrunește calificativul ADMIS la toate cele 5 criterii concursul va fi reluat. Rezultatele concursului vor fi anunțate oficial pe site-ul www.usv.ro, în secțiunea Alegeri. (Oana NUȚU)

 

Vezi si

31 de școli din județul Suceava pot aplica pentru finanțări de până la 300.000 de euro pe proiect, pentru reducerea abandonului școlar

Cererile de finanțare se depun până pe 12 ianuarie 2024 pe platforma online. Proiectele finanțate …