Tuesday , March 5 2024

Camelia Ignatescu a demisionat din fruntea organizatiei judetene Suceava a Partidului Conservator

n avocatul Camelia Ign\tescu a spus ca a demisionat [i din calitatea de membru al respectivei forma]iuni politice, invoc=nd motive personale [i preciz=nd ca în opinia ei poate sa î[i ajute „semenii” f\ra a face politic\
Avocatul Camelia Ign\tescu a demisionat de la conducerea organiza]iei jude]ene Suceava a Partidului Conservator (PC). Potrivit Cameliei Ign\tescu, demisia sa de la conducerea PC Suceava a fost depusa la data de 1 septembrie [i odata cu aceasta ea a demisionat [i din calitatea de membru al respectivei forma]iuni politice. „Am demisionat în principal din motive personale. Priorit\]ile pe care mi le-am stabilit nu mai pot duce spre continuarea unei cariere în domeniul politic. Consider ca se pot face mai multe lucruri bune pentru semenii no[tri f\ra a fi angrenat în mediul politic”, ne-a declarat, ieri, Camelia Ign\tescu. Ea a ad\ugat ca a constatat, mai ales în ultima perioada exist\, ca exista o tot mai mare reticen]a a oamenilor fa]a de zona politicului. În ce o prive[te, Camelia Ign\tescu a precizat ca are o serie de proiecte pe care inten]ioneaza sa le deruleze, dar cu privire la care a evitat sa faca declara]ii de pres\, preciz=nd ca nu ]in doar de cariera profesional\. Conform celor spuse de Camelia Ign\tescu, p=na ieri nu i s-a comunicat nicio decizie oficiala cu privire la persoana care o va înlocui cu titlu interimar la func]ia de conducere a organiza]iei jude]ene Suceava a PC, dar a precizat ca potrivit statutului, interimatul ar trebui sa fie asigurat de liderul organiza]iei municipale Suceava. Este vorba de omul de afaceri Florin Apetroaie, despre care Camelia Ign\tescu a precizat ca are studii juridice.
Reamintim ca avocatul Camelia Ign\tescu s-a aflat la conducerea organiza]iei jude]ene Suceava a PC de circa doi ani, timp în care a avut pe plan local o colaborare în plan politic cu organiza]ia jude]eana a Partidului Social Democrat (PSD). Aceasta colaborare ce s-a f\cut în contextul în care la nivel central exista de mai mul]i ani un astfel de „concubinaj” între PSD [i PC. În toamna anului 2008, Camelia Ign\tescu a candidat pentru un mandat de senator din partea alian]ei PSD – PC în colegiul uninominal în care au fost arondate municipiul Suceava, ora[ele Salcea [i Cajvana, dar [i mai multe comune din zona acestor localit\]i, cum ar fi Todire[ti, Ad=ncata, Ipote[ti, Mitocu Dragomirnei, {cheia, P\tr\u]i, Moara, Bosanci. Atunci, s-a clasat pe locul al doilea în topul preferin]elor aleg\torilor din colegiul respectiv, dupa candidatul PDL Orest Onofrei care a întrunit mai mult de 50%^1 din sufragii. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Primăria Suceava intenționează să acceseze noi fonduri elvețiene

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a anunțat că, după ce a participat la Forumul organizat …