Wednesday , June 29 2022

Camelia Ignatescu a demisionat din fruntea organizatiei judetene Suceava a Partidului Conservator

n avocatul Camelia Ign\tescu a spus ca a demisionat [i din calitatea de membru al respectivei forma]iuni politice, invoc=nd motive personale [i preciz=nd ca în opinia ei poate sa î[i ajute „semenii” f\ra a face politic\
Avocatul Camelia Ign\tescu a demisionat de la conducerea organiza]iei jude]ene Suceava a Partidului Conservator (PC). Potrivit Cameliei Ign\tescu, demisia sa de la conducerea PC Suceava a fost depusa la data de 1 septembrie [i odata cu aceasta ea a demisionat [i din calitatea de membru al respectivei forma]iuni politice. „Am demisionat în principal din motive personale. Priorit\]ile pe care mi le-am stabilit nu mai pot duce spre continuarea unei cariere în domeniul politic. Consider ca se pot face mai multe lucruri bune pentru semenii no[tri f\ra a fi angrenat în mediul politic”, ne-a declarat, ieri, Camelia Ign\tescu. Ea a ad\ugat ca a constatat, mai ales în ultima perioada exist\, ca exista o tot mai mare reticen]a a oamenilor fa]a de zona politicului. În ce o prive[te, Camelia Ign\tescu a precizat ca are o serie de proiecte pe care inten]ioneaza sa le deruleze, dar cu privire la care a evitat sa faca declara]ii de pres\, preciz=nd ca nu ]in doar de cariera profesional\. Conform celor spuse de Camelia Ign\tescu, p=na ieri nu i s-a comunicat nicio decizie oficiala cu privire la persoana care o va înlocui cu titlu interimar la func]ia de conducere a organiza]iei jude]ene Suceava a PC, dar a precizat ca potrivit statutului, interimatul ar trebui sa fie asigurat de liderul organiza]iei municipale Suceava. Este vorba de omul de afaceri Florin Apetroaie, despre care Camelia Ign\tescu a precizat ca are studii juridice.
Reamintim ca avocatul Camelia Ign\tescu s-a aflat la conducerea organiza]iei jude]ene Suceava a PC de circa doi ani, timp în care a avut pe plan local o colaborare în plan politic cu organiza]ia jude]eana a Partidului Social Democrat (PSD). Aceasta colaborare ce s-a f\cut în contextul în care la nivel central exista de mai mul]i ani un astfel de „concubinaj” între PSD [i PC. În toamna anului 2008, Camelia Ign\tescu a candidat pentru un mandat de senator din partea alian]ei PSD – PC în colegiul uninominal în care au fost arondate municipiul Suceava, ora[ele Salcea [i Cajvana, dar [i mai multe comune din zona acestor localit\]i, cum ar fi Todire[ti, Ad=ncata, Ipote[ti, Mitocu Dragomirnei, {cheia, P\tr\u]i, Moara, Bosanci. Atunci, s-a clasat pe locul al doilea în topul preferin]elor aleg\torilor din colegiul respectiv, dupa candidatul PDL Orest Onofrei care a întrunit mai mult de 50%^1 din sufragii. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Liteniul va beneficia de cea mai modernă Grădiniță cu Program Prelungit din județ

Terminată înainte de termen, în baza unui proiect în valoare de peste 3,4 milioane de …