Tuesday , April 23 2024

Cajvana ramane oras, referendumul pentru intoarcerea la statutul de comuna a picat

.
N la ora 20.00, c=nd s-au `nchis sec]iile de votare, se prezentaser\ la urne doar 2.220 aleg\tori, num\rul minim necesar pentru ca referendumul s\ poat\ fi validat fiind de 3.026
Referendumul de la Cajvana privind revenirea la statutul de comun\ nu a ob]inut num\rul necesar de sufragii pentru ca op]iunea electoratului s\ fie validat\. Potrivit prefectului de Suceava, Sorin Popescu, aproximativ 37% dintre aleg\torii `nscri[i pe listele electorale s-au prezentat la urne, iar potrivit legii num\rul de voturi exprimat necesar pentru ca rezultatul unui referendum s\ fie validat este de 50%^1 din num\rul total de sufragii. Prefectul de Suceava a evitat s\ fac\ vreun comentariu cu privire la rezultatele referendumului de la Cajvana. Cert este c\ din moment ce nu a fost `ntrunit num\rul de voturi necesar, nu se mai poate discuta de vreo eventual\ revenire a statutului localit\]ii Cajvana de la ora[, la cel de comun\. Potrivit primarului Gheorghe Tom\scu, p=n\ la ora 16.00 se prezentaser\ la vot circa 1.200 din cei 6.050 de aleg\tori a[tepta]i la urne. La ora 20.00, c=nd s-au `nchis sec]iile de votare, se prezentaser\ 2.220 aleg\tori, num\rul minim necesar pentru ca referendumul s\ poat\ fi validat fiind de 3.026. Rezultatele exacte cu privire la c=]i din cei care au participat la vot erau de acord cu revenirea la statutul de comun\ ar fi, conform primarului Gheorghe Tom\scu, comple[itoare `n favoarea revenirii la vechiul statut. Astfel, 2.153 din c\jv\nenii care s-au prezentat la vot ar fi de acord cu revenirea localit\]ii la vechiul statut iar cei care au votat pentru a r\m=ne ora[ nu au fost nici m\car 100.
[poll id=”6″]  „O majoritate `n privin]a aceasta, a[a cum este definit\ de lege adic\ de 50% ^ 1 din num\rul total al aleg\torilor, nu exist\. Din p\cate, majoritatea aleg\torilor de peste 60% este cea care nu s-a prezentat la vot. Cu toate acestea, num\rul celor care au votat pentru revenirea la vechiul statut de comun\ este considerabil. Cred c\ autorit\]ile centrale ar trebui s\ aib\ `n vedere aceste aspecte [i s\ creeze cadrul pentru ca [i localit\]ile care au fost urbanizate ca urmare a procesului de aderare la Uniunea European\ s\ poat\ s\ beneficieze de condi]ii mai civilizate”, ne-a declarat primarul Gheorghe Tom\scu. (D.P.)

Vezi si

Angelica Fădor: ”Festivalul Național al Ouălor Încondeiate de la Ciocănești – un eveniment de înaltă ținută”

Deputatul PNL de Suceava Angelica Fădor a fost prezent, duminică, la Festivalul Național al Ouălor …