Sunday , May 22 2022

Cadrele didactice de la Scoala cu clasele I-VII Salcea au luat cu asalt Primaria

N profesorii  sus]in c\, la nivel de jude], `n 50% din unit\]ile de `nv\]\m=nt cadrele didactice [i personalul auxiliar [i-au primit banii c=[tiga]i prin ac]iuni `n instan]\, `ns\ nu toate prim\riile din jude] respect\ aceast\ decizie judec\toreasc\ n

Ieri, aproximativ 30 de cadre didactice de la {coala cu clasele I-VIII din ora[ul Salcea, `nso]i]i de liderul sindicatului Uniunii Jude]ene a Sindicatului”Proeduca]ia”, Traian P\dure], au luat cu asalt Prim\ria local\ pentru a-[i cere drepturile salariale c=[tigate `n instan]\. Ei sus]in c\ la nivel de jude] `n 50 la sut\ din unit\]ile de `nv\]\m=nt au fost lua]i banii de cadre didactice [i personalul auxiliary, `ns\ nu toate prim\riile din jude] respect\ decizia instan]ei. “Nu to]i profesorii care au c=[tigat procesele pentru `napoierea drepturilor salariale, indemniza]iile de concediu, re`ncadrarea pe func]ie sau decontul transportului [i-au recuperat banii”, a spus Traian P\dure].
Profesorii sus]in c\ administratia local\, prin Primar, are dreptul s\ dea sau nu salariile, pentru c\ lefurile profesorilor vin din cote de TVA de la comunitatea local\, nu de la minister sau I{J.
“Totul a început de la o simpl\ adres\ trimis\ I{J de Minister, adres\ prin care Inspectoratul era anun]at c\ reîncadrarea personalului didactic la data de 1 ianuarie 2010 se va face luând în calcul salariile de baz\ la data de 31 decembrie 2009, stabilite în conformitate cu OUG 41/2009. Numai c\ Ordona]a la care se face referire este abrogat\ din aprilie 2010, lucru stipulat în Monitorul Oficial al României 272/27.04.2010. În plus, în aceea[i adres\, reprezentantul Ministerului spune c\ statele de plat\ a salariilor personalului din unit\]ile de înv\]\mânt vor fi înaintate la unit\]ile teritoriale ale Trezoreriei vizate de Inspectoratul {colar Jude]ean. Ori, statele de plat\ nu au fost niciodat\ vizate de Inspectorat, singurul care vizeaz\ fiind ordonatorul de credit, respectiv directorul institu]iei de înv\]\mânt, ceea ce este scris clar în regulamentul de organizare [i func]ionare a unit\]ilor de înv\]\mânt, unde se stipuleaz\ c\ Inspectoratele nu au nicio leg\tur\ cu salarizarea în [coli [i prim\ria” a spus Traian P\dure].
~n opinia sa , după reîncadrarea pe Legea 330/2009,  mai sunt `nc\ foarte mul]i profesori care nu [i-au ridicat lefurile. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Cod galben de vijelii și averse, sâmbătă după-amiază

Meteorologii au instituit cod galben de instabilitate atmosferică în șase județe din nordul țării. Avertizarea …