Monday , March 27 2023

Cadavru recuperat de pompieri din raul Moldova

N cadavrul era al unui b\rbat din C=mpulung Moldovenesc care avea afec]iuni psihice [i s-a aruncat de pe un pod de la o `n\l]ime de treizeci de metri `ntr-un loc unde apa r=ului Moldova avea o ad=ncime de circa un metru
S=mb\t\, Poli]ia municipiului C=mpulung Moldovenesc a sesizat\ prin 112 c\ un b\rbat s-a aruncat `n r=ul Moldova de pe podul Deia. La fa]a locului poli]i[tii au identificat `mbr\c\mintea persoanei `n cauz\, iar din declara]iile martorilor oculari a rezultat faptul c\ aceasta s-a aruncat `n ap\, `n cap, de pe arcada podului, `n\l]imea fiind de aproximativ 30 de metri, iar apa `n acel loc fiind de aproximativ un metru. Tot din declara]ii a rezultat c\ acesta s-a mai zb\tut un timp `n ap\ apoi a r\mas cu fa]a `n jos [i plutea pe ap\.
Deta[amentul de pompieri Câmpulung Moldovensc cu o autospecial\ [i o barc\ pneumatic\ a intervenit pentru recuperarea cadavrului, din râul Moldova, pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc. La aproximativ 1000 de metri `n aval, corpul victimei a fost scos `n timp ce plutea pe ap\ de c\tre lucr\torii Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ – deta[amentul C=mpulung Moldovenesc. B\rbatul care s-a aruncat `n r=u a fost identificat `n persoana lui Eugen G., de 44 ani din localitate, care este cunoscut ca fiind bolnav psihic, suferind de schizofrenie schemic\. Misiunea pompierilor s-a încheiat, f\r\ incidente, la ora 14.10, adic\ la jum\tate de or\ dup\ ce Poli]ia municipiului C=mpulung Moldovenesc a fost anun]at\ despre acest eveniment la 112.
Cadavrul b\rbatului a fost recuperat cu ajutorul mijloacelor din dotare [i predat autorit\]ilor în drept. Cadavrul prezenta mai multe leziuni pe piept [i la cap [i a fost transportat la morga Spitalului C=mpulung Moldovenesc, `n vederea efectu\rii necropsiei [i stabilirea cauzelor decesului. (Dan PRICOPE)

Vezi si

O comisie va face timp de 10 zile verificări în municipiului Suceava ale modului în care cetățenii folosesc instalațiile de gaze  

În urma  exploziei produse în dimineața zilei de luni la un apartament din municipiul Suceava, …