Friday , April 19 2024

Cadavru recuperat de pompieri din raul Moldova

N cadavrul era al unui b\rbat din C=mpulung Moldovenesc care avea afec]iuni psihice [i s-a aruncat de pe un pod de la o `n\l]ime de treizeci de metri `ntr-un loc unde apa r=ului Moldova avea o ad=ncime de circa un metru
S=mb\t\, Poli]ia municipiului C=mpulung Moldovenesc a sesizat\ prin 112 c\ un b\rbat s-a aruncat `n r=ul Moldova de pe podul Deia. La fa]a locului poli]i[tii au identificat `mbr\c\mintea persoanei `n cauz\, iar din declara]iile martorilor oculari a rezultat faptul c\ aceasta s-a aruncat `n ap\, `n cap, de pe arcada podului, `n\l]imea fiind de aproximativ 30 de metri, iar apa `n acel loc fiind de aproximativ un metru. Tot din declara]ii a rezultat c\ acesta s-a mai zb\tut un timp `n ap\ apoi a r\mas cu fa]a `n jos [i plutea pe ap\.
Deta[amentul de pompieri Câmpulung Moldovensc cu o autospecial\ [i o barc\ pneumatic\ a intervenit pentru recuperarea cadavrului, din râul Moldova, pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc. La aproximativ 1000 de metri `n aval, corpul victimei a fost scos `n timp ce plutea pe ap\ de c\tre lucr\torii Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ – deta[amentul C=mpulung Moldovenesc. B\rbatul care s-a aruncat `n r=u a fost identificat `n persoana lui Eugen G., de 44 ani din localitate, care este cunoscut ca fiind bolnav psihic, suferind de schizofrenie schemic\. Misiunea pompierilor s-a încheiat, f\r\ incidente, la ora 14.10, adic\ la jum\tate de or\ dup\ ce Poli]ia municipiului C=mpulung Moldovenesc a fost anun]at\ despre acest eveniment la 112.
Cadavrul b\rbatului a fost recuperat cu ajutorul mijloacelor din dotare [i predat autorit\]ilor în drept. Cadavrul prezenta mai multe leziuni pe piept [i la cap [i a fost transportat la morga Spitalului C=mpulung Moldovenesc, `n vederea efectu\rii necropsiei [i stabilirea cauzelor decesului. (Dan PRICOPE)

Vezi si

21 de elevi de la ”Hurmuzachi”, calificați la etapele naționale ale olimpiadelor școlare, de la aproape toate disciplinele din planurile-cadru

”Lotul olimpicilor naționali de la CNEH cuprinde, astfel, 21 de elevi calificați la 13 discipline …