Monday , December 4 2023

Cabanele Directiei Silvice, inchiriate deja pentru petrecerea Craciunului si Revelionului


Dac\ cineva vrea s\ `[i petreac\ s\rb\toare de Cr\ciun sau de Revelion `ntr-o caban\ a institu]iei silvice  Suceava, este deja prea t=rziu. Cele nou\ cabane aflate `n administrarea silvicultorilor suceveni au fost deja  închiriate, pentru s\rb\torile de sf=r[it de an. {eful Departamentului V`n\toare [i Cai de Ras\ din cadrul Direc]iei Silvice, Cristi Tomiuc, a declarat c\ `n acest an rezerv\rile pentru Cr\ciun [i pentru Revelion au fost f\cute `nc\ de la mijlocul lunii septembrie. Pre]ul pentru `nchirierea unei cabane care include doar cazarea este cuprins între 500 -1.000 lei/zi ,în func]ie de confort. (C.S.)

Vezi si

Tarifele la Spitalul Județean rămân neschimbate în 2024, dar se adaugă alte 24 servicii medicale pentru care au fost stabilite tarifele aferente

385 de servicii medicale vor fi prestate în 2024 de Spitalul Clinic Județean de Urgență …