Burse pentru 50 de profesori care au reușit să reducă absenteismul elevilor aflați în situații de risc educațional

29/01/20 ora:6:09am

Candidaturile cadrelor didactice din grupul țintă, care cuprinde un număr total de 310 persoane, dintre care 280 de cadre didactice și personal de sprijin și 30 de membri ai echipelor manageriale, din 14 școli din județ, se depun la secretariatul IŞJ Suceava, Strada Calea Unirii, nr. 15, până la data de 7 februarie. Cei 50 de candidați ce vor fi declarați câștigători ai burselor de performanță vor primi, timp de 9 luni, suma de 800 lei/ lună  

Inspectoratul Şcolar Județean (IŞJ) Suceava a lansat anunțul de selecție a 50 de cadre didactice dintr-un grup țintă, ce cuprinde un număr total de 310 persoane, dintre care 280 de cadre didactice și personal de sprijin și 30 de membri ai echipelor manageriale, în vederea acordării unor burse de performanță în cuantum de 800 de lei/ lună, timp de 9 luni. Candidaturile se depun la secretariatul IŞJ Suceava, Strada Calea Unirii, nr. 15, până la data de 7 februarie, orele 14:00. Pe 12 februarie va fi afișată lista intermediară cu cei 50 de beneficiari ai bursei de performanță.

Este vorba despre proiectul E-PROFI – Educație prin Programe de Formare Inovative pentru resurse umane calificate și motivate în județul Suceava, în cadrul căruia au fost cuprinse 14 unități de învățământ din județul Suceava: Liceul Tehnologic ”lon Nistor” Vicovu de Sus, Liceul Tehnologic Cajva­­na, Şcoala Gimnazială Ciprian Porum­­bescu, Şcoala Gimnazială Siminicea, Şcoala Gimnazială ”Grigore Ghica Voievod” Suceava, Şcoala Gimnazială ”Ion Barbir” Capu Câmpului, Şcoala Gimnazială ”Gheorghe Popadiuc” Rădăuți, Şcoala Gimnazială ”Dimitrie Păcurariu” Şcheia, Şcoala Gimnazială Nr. 2 laslovăț, Şcoala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Bănești- Fântânele, Grădinița cu Program Normal Nr. l Cajvana, Şcoala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” Grănicești, Şcoala Gimnazială ”Constantin Morariu” Pătrăuți și Şcoala Gimnazială Burla.

”Şcolile au fost alese în baza unei statistici elaborate de Ministerul Educației la nivel național, din care reiese un anumit punctaj de incluziune socială. Grupul țintă este format din cadre didactice din cele 14 școli, care au efectuat deja 4 cursuri de formare acreditate. Cei care vor candida pentru bursele de performanță vor avea de întocmit un dosar destul de elaborat prin care să arate că au reușit să crească rata de frecvență școlară a copiilor aflați în situații de risc educațional”, a explicat Lidia Acostoaie, manager de proiect și inspector școlar pe proiecte educaționale.

În cadrul proiectului E-PROFI, pe lângă acordarea celor 50 de burse de performanță, sunt prevăzute participarea a 18 cadre didactice la un schimb de bune practici și dezvoltarea unei rețele transnaționale de profesioniști din sistemul de învățământ, în Italia, și acordarea a 50 de premii pentru persoanele din grupul țintă care demonstrează promovarea principiului de educație incluzivă în școlile țintă. De asemenea, vor fi acordate 280 de subvenții pentru stagii de practică pentru cadrele didactice care participă la o formă de formare continuă/ instruire/ dezvoltare a capacității în cadrul proiectului, precum și prin încurajarea mobilității profesionale pentru 30 de cadre didactice.

Scopul acestui proiect este reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate în cel 14 școli din județ. Activitățile proiectului au ca scop atragerea și/ sau menținerea în școlile țintă a personalului calificat, competent și motivat, în vederea furnizării educației de calitate orientate pe nevoile elevilor. De asemenea, proiectul urmărește îmbunătățirea performanțetor educaționale ale copiilor din școlile țintă, precum și creșterea ratei de frecvență școlară a copiilor aflați în situații de risc educațional, dar și dezvoltarea unei rețele de mentori la nivel local în vederea sprijinirii și încurajării debutanților. (Oana NUȚU)