Saturday , December 3 2022

Burdujeniul ramane azi fara apa calda si caldura

Miile de apartamente din cartierul sucevean Burdujeni racordate la sistemul centralizat de termoficare al munciipiului Suceava nu vor avea, `n cursul zilei de ast\zi, ap\ cald\ [i c\ldur\. Anun]ul a fost f\cut de conducerea societ\]ii „TERMICA” SA Suceava potrivit c\reia nu vor beneficia de ap\ cald\ [i `nc\lzire, miercuri, `ntre orele 08.00 [i 20.00 to]i consumatorii aronda]i. Directorul general al firmei, Constantin Pl\cint\, a informat c\ m\sura va fi luat\ pentru efectuarea unor repara]ii la magistrala de termoficare care asigur\ transportul energiei termice din centrala electric\ de termoficare (CET) al Sucevei la punctele termice din Burdujeni care asigur\ mai departe distribu]ia energiei termice la blocurile de locuin]e [i la celelalte cl\diri racordate la re]eaua de `nc\lzire a ora[ului. El a men]ionat c\ `ntreruperea va afecta consumatorii aronda]i urm\toarelor puncte termice: Cuza Vod\ 1, 2, 3, 4, 5 [i 6, Cuza Vod\ H [i Cuza Vod\ I, Gara Burdujeni, {coala Burdujeni [i ANL. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Foresta încheie anul cu o deplasare dificilă la Bacău

  “Galben-verzii” joacă pe terenul celei de-a doua clasate sâmbătă, de la ora 14.00 Foresta …