Saturday , October 1 2022

Bugetul județului, votat ieri în unanimitate

Nu sunt bani suficienți pentru acoperirea măririlor de salarii, dar se speră într-o rectificare. Au rămas ceva fonduri de anul trecut care vor fi folosite acolo unde sunt probleme. Toți consilierii județeni au votat ieri proiectul de buget propus de președintele CJ, Gheorghe Flutur

 consiliu judetean 16 martie

Consiliul Județean Suceava a aprobat ieri în unanimitate proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Suceava și a unităților subordonate Consiliului Județean Suceava pe anul 2017 precum și estimările  pentru anul 2018 – 2020.

S-a aprobat preluarea mai întâi ca venit al bugetului județului Suceava a  sumei de 1,87 milioane de lei ca excedent de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, s-a aprobat utilizarea sumei de 41,44 ­mi­lioane de lei din excedentul bugetului județului din anul anterior și s-a aprobat unanim bugetul de venituri și cheltueli pe anul 2017, cu estimările aferente următorilor doi ani. S-au aprobat, totodată bugetele de venituri și cheltuieli pe anul în curs, cu previziunile ulterioare pentru anii 2018 – 2020 la Liceul Tehnologic Special Bivolărie pentru activități finanțate integral din venituri proprii; la Spitalul Județean de Urgență “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava; Muzeul Bucovinei; Centrul Cultural “Bucovina”; Direcția  Județeană de Drumuri și Poduri, Regia Autonomă  Aeroportul “Stefan cel Mare” Suceava. De asemenea s-a aprobat cu vot unanim lista proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile post-aderare cuprinse în bugetul propriu al județului Suceava pentru anul 2017.

Conform expunerii de motive asumată de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, sumele defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetului propriu anul acesta au fost de 32.566 mii lei, anul următor ar urma să crească la 33.056 mii lei, pentru  ca în 2020 să ajungă la 33.945 de mii de lei. In ceea ce privește sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, acestea sunt  pentru 2017 de 19. 980  de mii lei,  estimându-se  o creștere până la 20.979 de mii de lei la anul,  până la 23.139 mii lei în anul 2020.

Cele mai mari sume vizează însă unitățile din subordinea Consiliului Județean, pentru care s-au alocat cei mai mulți bani provenind din sumele defalcate din TVA , pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului Suceava.

Fără a mai face prefigurări pentru fiecare capitol în parte, arătăm doar că anul acesta va fi defalcateă din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentra­lizate la nivelul județului, 121.881 mii lei. Peste patru ani, suma ar putea urca la 139.015 mii lei.

Proiectul de buget pentru 2o17 al CJ Suceava, votat în unanimitate, prevede, la al doilea capitol, că pentru susținerea sistemului de protecție a copilului vor fi alocați 20.940 mii lei, pentru susținerea centrelor de asistență  socială a persoanelor cu handicap – 26.318 mii lei; acordarea de produse lactate și de panificație – 15.818 mii lei; implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proapete în școli – 2.140 mii lei; învățământul special șI centrele județene de resurse  și educațională – 39.597 mii lei. S-au mai alocat sume pentru  drumuri – 12.186 mii lei.

S-a arătat că în total partea de venituri a județului Suceava este  pentru acest an de 363.257  mii lei. Există un excendent în sumă de 52.118 mii leicare poate fi folosit conform legii dar există pe de altă parte un deficit privind sumele necesare pentru acoperirea creșterilor de salarii, pentru trei luni la Direcția de Protecție a Copilului și pentru o lună la Liceul Tehnologic pentru elevi cu nevoi speciale de la Vicovul de Su – Bivolărie.  Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, mizează pe faptul că până la sfârșitul anului aceste probleme  vor fi rezolvate prin rectificiări ale bugetului. (Neculai ROSCA)

 

Vezi si

Zeci de șoferi amendați, în urma unei razii a Poliției la Rădăuți

Având în vedere evoluţia situaţiei operative şi a indicatorilor dinamici pe linie de poliţie rutieră …