Bucovina, promovata la Targul de Turism de la Berlin

reportersite
11 februarie 2011, 20:53

Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a anun]at, ieri, `n conferin]\ de pres\, c\ `n cadrul T=rgului Interna]ional de Turism de la Berlin, vor fi promovate zona [i produsele tradi]ionale me[te[ug\re[ti din zona Bucovinei. T=rgul se va desf\[ura `n perioada 9 – 13 martie iar delega]ia sucevean\ va amenaja o camer\ cu obiecte specifice Bucovinei [i va organiza o sear\ bucovinean\. Astfel, Jude]ul Suceava va avea la dispozi]ie un stand de 60 de metri p\tra]i la T`rgul Interna]ional de Turism de la Berlin. „Am avut discu]ii cu Ministerul Dezvolt\rii [i Turismului, Bucovina va fi prezent\ acolo ca regiune, vom reprezenta România cu o sear\ bucovinean\, vom avea me[teri populari, oferta turistic\, tradi]ii din Bucovina. Principalele proiecte pe care vrem s\ le lans\m [i la Berlin vor fi Pa[tele `n Bucovina [i Pelerin `n Bucovina. Suntem foarte interesa]i ca aceste proiecte s\ fie bine cunoscute”, a spus Gheorghe Flutur. (D.P.)