Wednesday , July 6 2022

Bruxellesul a dat unda verde pentru investitii de 120 de milioane de euro in retelele de apa si canalizare din judetul Suceava

N pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat c\ lucr\rile vor trebui `ncheiate `n 2013 [i a precizat c\ este cel mai mare proiect de investi]ii de p=n\ acum din jude]

Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava a aprobat, `n [edin]a extraordinar\ de vineri, studiul de fezabilitate [i indicatorii tehnico – economici ai investi]iei privind extinderea re]elelor de ap\ [i de canalizare `n cinci aglomer\ri urbane. Este vorba despre municipiul Suceava `mpreun\ cu ora[ul Salcea, municipiul R\d\u]i, municipiul F\lticeni, ora[ul Gura Humorului [i municipiul Vatra Dornei. Investi]ia total\ se ridic\ la 120 de milioane de euro [i va fi finan]at\ cu fonduri europene din Programul Opera]ional Sectorial de Mediu. Din aceast\ sum\, la Suceava se va aloca circa 31 de milioane de euro. Potrivit pre[edintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur, este cel mai mare proiect de acest fel derulat `n jude]ul Suceava, suma ce urmeaz\ a fi investit\ fiind fabuloas\ n compara]ie chiar [i cu alte programe de amvergur\ de p=n\ acum.
Spre exemplu, prin aplica]ia ISPA, prim\ria municipiului Suceava a derulat un proiect de circa 50 de milioane de euro, majoritatea fiind fonduri europene de pre-aderare [i fonduri de la Guvern `n scopul reabilit\rii [i extinderii unor por]iuni din re]elele de ap\ [i de canalizare din municipiul re[edin]\ de jude], preucm [i `n vederea moderniz\rii la sta]ia de epurare. Un alt proiect de reabilitare a re]elelor de ap\ potabil\ `n localit\]i urbane din jude]ul Suceava – SAMTID, abia a dep\[it zece milioane de euro.
{eful administra]iei jude]ene a spus c\ a primit acceptul de la Comisia European\ pentru realizarea proiectului care trebuie `ncheiat `n 2013. Totodat\, el a ad\ugat c\ de investi]ia `n extinderea re]elelor de ap\ [i canalizare vor beneficia 210.000 de locuitori. De asemenea, Gheorghe Flutur a precizat c\ se au `n vedere [i alte investi]ii la re]elele de ap\ [i de canalizare din diverse localit\]i sucevene, fonduri fiind asigurate, cel mai probabil, de la Guvern sau din `mprumuturi ob]inute de la institu]ii bancare interna]ionale. Principala localitate urban\ unde se are `n vedere atragerea de finan]are `n vederea reabilit\rii re]elelor de ap\ [i de canalizare este municipiul C=mpulung Moldovenesc. De-a lungul timpului au fost luate `n discu]ie [i investi]ii `n alte localit\]i precum ora[ul Bro[eni [i comuna Crucea. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Caniculă și furtuni. Noi alerte meteo COD GALBEN care vizează județul Suceava

Administrația Națională de Meteorologie a emis marți 3 atenționări Cod galben: de caniculă în cea …