Saturday , September 24 2022

Brambureală în Poliţia de Frontieră după reformele din ultimii ani

politie-de-frontieraA

La Prefectura Suceava a fost trimisă o scrisoare deschisă şi o adresă prin care Biroul Teritorial al Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual din cadrul Poliţiei de Frontieră, semnalează mai multe nereguli pe fondul reformei care a fost făcută cu doi ani în urmă şi care nu a dus la îmbunătăţirea funcţionării instituţiei u după cum a explicat liderul sindical Emanuel Ghica, reorganizările de personal au fost praf în ochi, unele clădiri se deteriorează, combustibilul pentru maşini este tot mai puţin şi nici cheltuielile la utilităţi nu sunt achitate, lunar, după desfiinţarea Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră u din punctul său de vedere, soluţia ar fi să se revină la vechea organizare cu inspectorate judeţene

~n anul 2009 au fost desfiinţate unele structuri regionale, numite direcţii ale poliţiei de frontieră şi care aveau în subordine 2 – 5 inspectorate judeţene, tocmai în scopul eficientizării coordonării structurilor de execuţie conform cerinţelor UE. Au trecut trei ani şi în 2011 s-a revenit la structuri de acelaşi tip, care au însă şi calitatea de ordonator de credit. Aceasta este una din observaţiile extrem de concentrate pe care sindicaliştii din Poliţia de Frontieră Suceava le fac, în mod oficial, printr-o adresă trimisă Prefecturii cu privire la situaţia existentă şi cauzele care au dus la brambureala din sistem.
~n 2011, fostul Inspectorat Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava a fost „topit” în cadrul unei suprastructuri intitulată Inspectoratul Terirorial al Poliţiei de Frontieră cu sediul la Sighetul Marmaţiei. Fostul IJPF Suceava a devenit un banal serviciu teritorial, cu un rol mai curând onorific. Cu un an înainte de această reformă, IJPF Suceava a fost singura structură de la frontiera cu Ucraina care a fost evaluată de experţi ai UE. După ultima reformă din 2011, o brambureală s-a instalat şi un sentiment de nesiguranţă şi chiar de lehamite îşi pune tot mai mult amprenta pe activitatea de la fostul IJPF. Bulversaţi de reformele cu privire la personal care încă îşi mai aşteaptă roadele şi de constrângerile de activitate, poliţiştii de frontieră admit că lucrează tot mai greu în combaterea contrabandei, mai ales pe unele sectoare unde localităţile sunt slab dezvoltate.
„Conform actualei legislaţii, Inspectoratul teritorial este o structură care are doar atribuţii de planificare, organizare, coordonare şi control, spre deosebire de fostele inspectorate judeţene care aveau în egală măsură şi atribuţii de execuţie referitoare la supravegherea şi controlul trecerii frontierei. Poliţia de frontieră este instituţia care exercită atribuţiile de supraveghere şi control al trecerii frontierei de stat. ~n prezent serviciile teritoriale, organizate la nivelul judeţean nu au o structură cu atribuţii în acest sens şi în plus nu au nici măcar o zonă de competenţă”, a ţinut să evidenţieze Emanuel Ghica.
Facturi la utilităţi şi furnizori restante cu lunile, rol decorativ al şefului serviciului teritorial
Neacordarea statului de personalitate juridică serviciilor teritoriale, nu doar la cel din judeţul Suceava, ci la toate celelalte fost inspectorate judeţene, şi mai ales lipsa calităţii de ordonator terţiar de credite face aproape imposibilă derularea unor activităţi simple, cum ar fi achiziţiile publice necesare derulării activităţilor curente, derularea contractelor cu furnizorii de servicii, protocoale de colaborare cu alte structuri la nivel judeţean, etc. „~n condiţiile în care plata facturilor la utilităţi se face cu întârziere, înţelegerea de care dau dovadă conducătorii acestor societăţi în această situaţie poate avea o limită şi doar faptul că încă respectă instituţia pe care o reprezentăm ne ajută în acest moment”, a ţinut să precizeze liderul sindical. Potrivit acestuia, au fost situaţii când la plata utilităţilor cum ar fi a gazului metan s-au înregistrat restanţe de două sau trei luni.
Un argument care pledează pentru rolul onorific al serviciului teritorial este lipsa de subordonare a sectoarelor poliţiei de frontieră, ceea ce nu se întâmpla înainte, pe vreme când existau inspectorate judeţene ale Poliţiei de Frontieră. „{eful Serviciului Teritorial nu are în subordine sectoarele poliţiei de frontieră din judeţ şi în acest context rolul lui este unul “decorativ” întrucât nu poate să ia nici un fel de decizie în numele poliţiştilor de frontieră din judeţul Suceava”, este de părere Emanuel Ghica.
Reforme pentru Schengen cu încălcarea normativelor privind aderarea la spaţiul Schengen
Concepţia IGPF privind controlul frontierelor prevede că până la aderarea la spaţiul Schengen se va suspenda reducerea posturilor şi se vor uniformiza efectivele de la turele de serviciu, astfel încât raportat la lungimea frontierei din zona de competenţă a fiecărui sector, o patrulă să poată acoperi, în medie, acelaşi număr de kilometri. Se poate observa că în anul 2011 această prevedere trecută în „Concepţie” a fost încălcată de trei ori: odată în luna iunie când au fost reduse peste 80 de posturi de la structurile din cadrul IJPF Suceava şi de două ori în luna decembrie, când prin desfinţarea inspectoratului au fost reduse alte posturi şi prin comasarea celor mai mari sectoare din judeţ – Siret şi Vicov – şi înfiinţarea celui de la Rădăuţi nu s-a respectat teza referitoare la uniformizarea efectivelor de la turele de serviciu.
De asemenea, liderul sindical susţine că în Catalogul Schengen al UE privind controlul la frontierele externe se arată că Poliţia de Frontieră ar trebui centralizată şi structurată în mod clar şi că ar trebui să existe o linie ierarhică directă între unităţile de la nivel central, regional şi local, care să asigure un circuit continuu şi extins al datelor. De asemenea, la fiecare nivel regional şi local ar trebui să existe un număr corespunzător de centre de comandă şi coordonare care să aibă capacitatea de a monitoriza, coordona, acţiona şi asigura conştientizarea şi sprijinul misiunilor structurilor de execuţie.
„Este destul de greu de crezut că numărul suficient de centre de comandă poate fi asigurat prin desfiinţarea unui număr de 21 inspectorate judeţene şi înfiinţarea celor cinci inspectorate teritoriale şi a Gărzii de Coastă şi chiar mai mult, sectoarele poliţiei de frontieră existente într-un judeţ de la frontiera externă a României pot fi coordonate eficient, de o singură structură numită ea şi inspectorat teritorial, cum la fel de greu de crezut este şi că un număr redus de poliţişti de frontieră pot îndeplini atribuţiile pe care experţii Schengen spuneau că în anumite situaţii nu le pot îndeplini cei care existau în martie 2010”, a mai spus Emanuel Ghica.
Eterna manipulare cu reducerea de cheltuieli de personal şi materiale care, de fapt, maschează creşterea altora
El susţine că dacă se analizează cheltuielile cu deplasarea la şi de la locul de muncă, deplasările pentru efectuarea de activităţilor de control la structurile subordonate şi cele cu chiriile plătite poliţiştilor care lucrează în altă localitate decât cea de domiciliu se va observa că, anul trecut, în comparaţie cu perioada similară a anului 2011 acestea au crescut şi de cinci ori.
„Reducerea a 82 funcţii de conducere înseamnă o economie la buget, însă în continuarea acestui demers nu s-a arătat că urmau a fi înfiinţate la nivelul inspectoratelor teritoriale funcţii de şef de serviciu, funcţii mai mari decât cele de şef de birou, existente la inspectoratele judeţene, şi retribuite corespunzător. Se poate face şi aici o analiză pentru a se vedea dacă reducerea cheltuielilor este reală sau apare doar la nivel de teorie, pentru-că dacă un şef de serviciu, fost şef de birou la un inspectorat judeţean primeşte pentru noua funcţie un salariu cu 500 până la 800 lei mai mare, cheltuielile de personal cresc. Să nu discutăm de situaţia ipotetică în care acesta beneficiază şi de compensaţia pentru chirie”, a mai arătat liderul sindical în documentul prezentat Prefecturii Suceava.
Ca exemplu, el a spus că din analiza funcţiilor de conducere existente la cele trei foste inspectorate judeţene – Suceava, Sighet, Satu Mare – şi înglobate în ITPF Sighetul Marmaţiei a descoperit că au fost desfiinţate doar trei astfel de funcţii, plus cele două prin comasarea SPF Siret cu SPF Vicov.
El a calificat astfel de demersuri drept „încercări de inducere în eroare referitoare la impactul financiar” şi a mai adăugat că pentru fiecare salariat al sectoarelor de poliţie de frontieră la nivelul bugetului localităţii unde acesta lucrează se virează o cotă parte din impozitul pe venit. „La nivelul localităţii Rădăuţi taxele colectate au scăzut, ele crescând la Sighetu Marmaţiei şi ce este şi mai trist este că prin comasarea sectoarelor Siret cu Vicov şi apariţia sectorului <<Albă ca Zăpada>> Rădăuţi cu sediul în Siret, localitatea Vicovu de Sus a rămas fără taxele menţionate mai sus. Am vrut să subliniem acest lucru întrucât aceste localităţi au nevoie şi de aceşti bani pentru a se dezvolta”, a mai spus Emanuel Ghica.
La nivelul inspectoratului teritorial comunicarea pe verticală şi pe orizontală este mult îngreunată, în special cu structurile de resurse umane şi financiar, în ciuda eforturilor care se fac de către lucrătorii acestor structuri. Putem exemplifica cu cazul unui poliţist care are nevoie de o adeverinţă de venit pentru a lua un împrumut de la o bancă. Aceata ajunge în original după 20 de zile de la solicitare la un poliţist încadrat la un sector al poliţiei de frontieră (este foarte dificil să lucrezi cu peste 2.000 de salariaţi). Sunt destul de dese erorile şi întârzierile la plata unor drepturi cum ar fi indemnizaţia pentru chirie şi decontarea cheltuielilor de transport şi chiar mai mult sunt numeroşi poliţiştii care nu şi-au primit aceste drepturi băneşti din cauza birocraţiei excesive.
Emanuel Ghica a menţionat că după reorganizarea din decembrie 2011 două clădiri din patrimoniul fostului inspectorat judeţean nu se mai folosesc – un pavilion renovat în perioada 2010 – 2011, care din cauza reducerii efectivelor nu-şi mai justifică utilizarea, chiar dacă au fost investite miliarde de lei pentru modernizare şi un cămin de garnizoană, care odată cu desfiinţarea funcţiilor de poliţişti şi personal contractual care răspundeau de administrarea acesteia a fost închisă. „Ne dorim să reducem cheltuielile, însă aruncăm pe ferestră banii utilizaţi pentru renovarea unor clădiri şi ne batem joc de patrimoniul pe care îl avem la dispoziţie”, a mai spus Emanuel Ghica.
Emanuel Ghica: „Suntem o ţară în care paradoxul este lege”
Liderul sindical al poliţiştilor de frontieră suceveni a precizat că a cerut din nou la Prefectură să aibă loc o şedinţă a Comisiei de Dialog Social şi a precizat că nu vrea decât să fie susţinut la nivel central în demersul său de revenire la situaţia dinaintea ultimei reforme făcută în 2011, în sensul reînfiinţării IJPF şi a celor două SPF-uri de la Vicov şi Siret. Pe de altă parte, el nu exclude ca să fie interese de a destabiliza în continuare instituţia. „Suntem o ţară în care paradoxul este lege. Vorbim de inspectorat teritorial al Poliţiei de Frontieră ca de o structură regională corespondentă frontierei cu fiecare stat vecin şi avem ITPF Sighetu Marmaţiei, la frontiera cu Ucraina care are în compunere trei sectoare de la frontiera cu Ungaria şi ITPF Iaşi cu două sectoare la frontiera cu Ucraina. ~ntrebarea care se pune este dacă legea dezbătută şi aprobată în Parlamentul României este aplicată în litera şi spiritul ei sau este aplicată conform intereselor unor persoane care doresc să distrugă o instituţie de tradiţie a Statului Român. ~n motivarea de modificare a structurilor poliţiei de frontieră s-a vorbit de necesitatea existenţei unei concepţii unitare de supraveghere şi control la nivelul fiecărei frontiere cu un stat vecin. ~n condiţiile existenţei acestor structuri regionale este imposibil de a vorbi de o concepţie unitară a controlului frontierelor pentru frontiera cu un stat vecin pentru că ele au în subordine structuri ce se află la frontiera cu alt stat decât statul vecin ce corespunde inspectoratului teritorial”, a mai evidenţiat Emanel Ghica, în adresa către Prefectura Suceava. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Exercițiu tactic inedit, la Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc

În data de 22 septembrie, la Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare” a avut loc …

No comments

 1. SI mai este inca ceva ca sa nu uitam, ca din dispozitiile premierului Ponta, probabil de la inceputul semestrlui 2 al acestui an 2013, bugetarii cu venituri ce depasesc 1000 de euro, li se va aplica impozit de 10% .Sumele colectate de la aceasta categorie de bugetari, va fi folosita pentru rotunjirea pensiilor militarilor si pentru alte categorii de ajutoare sociale. Aici vorbim doar despre ofiteri in cazul nostru, pentru ca agentii p.f. care muncesc cel mai mult , ma refer la cei din frontiera, desi au multi ani vechime , au in proportie de peste 90% studii superioare de lunga durata ca si ofiterii, au in prezent niste salarii de cacat si nu vor ajunge prea curand sa aiba ca si ofiterii salarii de peste 1000 de euro. Asa ca spor la treaba.

 2. Cat despre reinfiinatrea IJPF.SUCEAVA, mai bine NU, pentru ca, cum te fute vecinul si neamul tau nu te fute nimeni, lasa-i sa-i preia ca un serviciu mai mic IPJ.SUCEAVA, sa se transforme toate functiile lor de acolo de la birouri, care sunt functii de neoperativ, in functii de personal contraactual, conform proiectului de modificare a STATUTULUI POLITISTULUI, aflat acum in dezbatere publica, este foarte corect acest lucru, cine mai vrea sa ramana politist in continuare sa vina de buna voie la sectoare in frontiera, sa faca paza pe langa fasia arata pe jos 15-20 km, la o misiune si intradevar atunci toata stima si respectul pentru acei oameni. Pana atunci succes cu transformarea functiilor neoperative in functii pentru civili, deoarece tara este in criza economica iar ei au salarii foarte mari acolo la birouri, pe care nu prea le justifica , inafara faptului ca in timpul celor 8 ore de munca, isi fac cumparaturile la Kaufland si fac planul la consumul de B.A. la barul de vizavi de sediul STPF.SUCEAVA.

 3. Viaţa-i un cadou frumos şi unu de căcat, // De căcat să trăieşti în România defapt…
  Nu că e ceaţă, praf, e un sistem bolnav, // Într-o ţară frumoasă pe care-o fac pilaf…
  Târfe ordinare cu un singur scop, // Să ne sece pe toţi ca ei să fie-n top,
  Nu contează cine moare, dacă moare, cum trăieşte, // Că oamenii se-aruncă de pe blocuri orbeşte,
  Că oamenii-şi dau foc pentru că nu au de mâncare, // Că se moare în spitale de atâta nepăsare,
  Că se spânzură copiii de dor pentru părinţi // Plecaţi afară, unii cu multă şcoală,
  Că n-au mai suportat bătaia de joc, // Politică pe băţ cu Pic şi Poc…
  În morţii voştri de hoţi cu pretenţii de lorzi, // Genocid cu altă faţă, să vă văd pe toţi morţi
  Acum!
  “B.U.G. Mafia feat Villy – Bag p**-n lume si v-o fac cadou”
  pe sefi ii doare in p**-a de noi si mai ales de frontiera ,ei sunt numiti de alti care la randul lor sunt numiti de alti si toti vor baniiiiiii baieti asa ca nu va mai plangeti de mila singuri si da-ti in gat ca sigur vedeti si auziti lucruri ingrozitoare, de multe ori fac blatu la smecheri chiar cu mana voastra ,cu stiinta voastra sau nu .Da-ti in gat ,ca ei va dau de fiecare data cand interesul o cere VEZI CAZUL SIRET,SUNT DESTUI OAMENI IN POLITIA DE FRONTIERA CORECTI DAR MAI ALES IN ALTE INSTITUTI CARE POT SCHIMBA CU ADEVARAT CEVA.

 4. Adevarul costa scump, pot sa-ti demonstrez
  Dar ce vreau e sa te fac sa realizezi
  Ca daca tu ignori tot ce te-nconjoara
  Asta nu inseamna k o sa dispara
  Daca preferi sa te minti doar ca s-arati k faci bani
  Ca sa arati k tu traiesti mai bine decat ai tai dusmani
  Atunci inseamna k te minti in primul rand pe tine
  Iti faci rau singur dar nimeni nu iti face bine
  B.U.G. Mafia -Adevarul costa scump
  Daca ar fi dupa mine sefutii astea ar trebui dati pe razatoare in fiecare zi cate putin.

 5. Despre care pilosi vorbiti? Cei care au venit la sectoare sunt cei mici si fara viitor. Pentru ei lucrurile sunt destul de grele. Eu cred ca este vorba de lucruri pe care nu le vedem si care sunt ca picatura chinezeasca. Ne chinuie in fiecare zi putin cate putin. Am vrut o adeverinta si am primit-o dupa o luna. Altii asteapta banii de transport inca de anul trecut. Materiale de intretinere nu am vazut din 2011. Credeti ca mai putem pune mult din buzunar pentru a avea niste conditii O.K. de munca. Intrebati cati au scos anul trecut bani pentru a cumpara hartie sau alte chestii. Vorbim mult si mai ales despre lucruri care nu sunt destul de importante.

 6. nu sunt de acord cu VALI,pe timpul cand era sef de sector Mironescu s-au dat cele mai tari bufuri ,ramane intrebarea oare de cine,nu?OFF DOAMNE ,DACA AR PUTEA VORBI FRONTIERA CATE V–AR MAI SPUNE DAR NOROCUL LOR CA NU POATE.

 7. pe vremea lui Prelipcean au fost cele mai multe treceri si contrabanda cu autori necunoscuti, deci despre ce mai vorbim noi aici ?.Ce au de gand cei de sus tot o sa se intample indiferent de parerea noastra.Pe noi cei de la verde nu ne intereseaza reinfiintarea fostului IJPF, nu avem nici un beneficiu, ba din contra o sa-i ia pe pilosi la locurile caldute din birouri iar fraierii o sa le aduca rezultate cu care sa se laude tot ei.

 8. cu Parascaul ,Sticletul si Patraucu la Vicov respectiv Siret in cazul Sticlet, o sa conbateti noi contrabanda INTR-ADEVAR DAR GARANTAT IN SENS INVERS SI STITI VOI TOTI POLITISTI DIN CADRUL SECTORULUI RADAUTI DE CE ZIC ASTA .FEDIUC SI-A BAGAT OAMENI IN POSTURI CHEIE SI ODATA CU VENIREA PRIMAVERI O SA VEDEM CU TOTI CUM SARE RATA INFACTIONALITATI DE 300%.PRELIPCEAN ERA MULT MAI OK DIN PUNCTUL ASTA DE VEDERE SINGURA LUI PROBLEMA ERA ATITUDINEA SUPERIOARA CU CARE NE TRATA,TOTAL NEPOTRIVITA VREMURILOR.PAREREA MEA ,IMI CER SCUZE DACA DERANJEAZA PE CINEVA…

 9. Pentru sectorul p.f. Radauti, acum este bine cu actuala conducere a sectorului, comparativ cu viata colectivului majoritar( agentii p.f.) pe timpul cat a fost la comanda ” EL DICTATORE ” cativa erau protejatii lui, cam 10% iar restul erau bataia lui de joc,90% din colectivul acestui megasector.
  Speram sa nu mai avem parte niciodata de un asemenea sef de sector cum a fost Prelipceanu, sa mearga sef acolo unde este dorit, nu aici la noi la Siret . Sper sa citeasca aceste comentarii si domnul Bute, protectorul lui Prelipceanu M., eventual sa se faca un sondaj de opinie cu tot personalul daca ne mai dorim un asemenea sef de sector sau nu.
  Ar fi bine sa se infiinteze sectorul Vicov cum a fost inainte, deoarece situatia la frontiera este tot mai activa si vremea se incalzeste si meteo si infractional (in special in zona Fratauti si Vicov) pentru a fi intradevar eficienti, dar sa se aloce si carburanti pe masura nr. de misiuni efectuate zilnic, pe frontiera verde, daca se vrea de conducerea Sighet sa se faca treaba cu adevarat si cu obtinerea de rezultate pe masura.

 10. Uitati-va si la Brodina. Cat au fost rezultate oamenii au lucrat cu placere si au avut parte de un tratament corect din partea sefilor. De cand au inceput maramuresenii sa se dea la TRACTOR parca a innebunit. Controale curg garla si nimic nu mai merge. Cred ca in curand o sa trebuiasca sa-i faca loc lui DICTATORE.

 11. Cei 10% care sunt de acord cu reinfintarea inspectoratului sunt sigur prietenii lui BUBITA pentru ca spera ca protectorul lui Haralambos il va sustine pentru a deveni comandant. Este momentul in care lucrurile trebuie schimbate. Cred ca daca se iese in strada putem obtine cea ce ne dorim si fara a fi subiectivi si sa ne temem de cei care ne-au facut …!

 12. Pilosi sunt peste tot. Nu pentru este acut demersul ci pentru cei care sunt tratati ca sclavii. Noaptea la – 20 C ei sau in frig si vant, dar sunt vanati de cei care ar trebui sa-i sprijine si sa le creeze conditii umane de munca, de cei care au indicatori de munca privind cercetari si sanctiuni. Cei de la talpa sunt cei mai multi si problemele lor nu le rezolva cei alesi si este pacat de acest lucru. Daca nu suntem uniti valul ce va sa vina ne va decima si mai tare. Daca se taie de unde sunt multi este bine, dar daca se taie de unde sunt putini acestia nu vor mai conta.

 13. pentru cine sa se reinfiinteze? pentru pilosi sau pentru ,, amantele ” care nu stiu decat sa faca ceai sau cafea pentru Ciorteanu? Sper sa va desfiinteze cu totul ca luati bani degeaba pe spinarea prostilor care bat frontiera.V-au ajuns blestemele celor pe care i-ati disponibilizat !!!!!!!!!!

 14. propun sa se faca un sondaj netrucat in randurile politistilor de frontiera din fostul IJPF Suceava cu privire la doleanta de a se reinfiinta IJPF SV sau nu.in afara de un 10% care au fost probabil protejati de fostul regim,restul de 90% nu sunt de acord .
  probabil daca ne referim la costuri ar fi mai avantajos pt bugetul institutiei dar din punct de vedere cum erau tratati subordonatii de catre mare parte din fostii sefi(inclusiv financiar si alte compartimente) si cum sunt tratati acum de catre sefii de la Sighet…se aplica perfect zicala ” cum te freac a neamul si vecinul nu te freac a nici dracu”

  • Sondajul a fost facut inca de anul trecut. Numai la sectorul privat au fost 50 de oameni care au fost de acord cu demersul. Si nu erau prietenii lui Prelipcean.

 15. pai cum sa fie combustibil suficient la sectorul Radauti daca combustibilul il fura Tituleac cu sefu de tura si timoci ?????de ce nu se face public chestia asta ca am inteles ca i-au prins in flagrant???