Tuesday , April 23 2024

Bomba carata in maini de pirotehnistii suceveni

N mai multe proiectile [i mine antitanc din Al Doilea R\zboi Mondial au fost g\site `n zona de munte a jude]ului Suceava iar, din cauza terenului accidentat, bombele au fost foarte greu transportate
Echipa pirotehnic\ a Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ (ISU) „Bucovina” al jude]ului Suceava, format\ din locotenent colonelul Cristinel Anton [i maistrul militar Iulian Pentilescu, a intervenit `n ultimele zile `n diferite loca]ii, unde au fost descoperite elemente de muni]ie.
Astfel, ieri, pirotehni[tii s-au deplasat `n satul Plutoni]a din ora[ul Frasin, `n urma unui apel primit la 112, pentru identificarea [i ridicarea unui element de muni]ie. Un localnic, `n timp ce executa lucr\ri de repara]ii la `mprejmuirea unei propriet\]i, a observat un obiect ce p\rea a fi un element de muni]ie. Echipa pirotehnic\ a cercetat [i detectat zona, identific=nd [i ridic=nd o bomb\ exploziv\ de arunc\tor de calibrul 82 mm, echipat\ cu focos, `n perfect\ stare de func]ionare, provenind din Al Doilea R\zboi Mondial. „Opera]iunea de transport a elementului de muni]ie pe o distan]\ de aproximativ doi kilometri de la locul identific\rii p=n\ la autospeciala pirotehnic\ s-a f\cut manual, fiind complex\ [i riscant\, deoarece traseul a fost impracticabil [i greu accesibil, exist=nd pericolul ca la cel mai mic [oc sau manevrare gre[it\ bomba s\ explodeze”, se arat\ `ntr-un comunicat al ISU.
Mar]i, 24 august, ora 07.00, pirotehnicienii s-au deplasat cu o autospecial\ `n satul Brodina de Jos, din comuna Brodina. Aici, o firm\ de construc]ii ce executa lucr\ri `n zona podului ce traversa p=r=ul Brodina, `n timpul lucr\rilor de excava]ie, au descoperit dou\ elemente de muni]ie. Echipa pirotehnic\ a executat opera]iunile specifice `n astfel de cazuri, de cercetare [i detectare, identific=nd [i ridic=nd [ase proiectile explozive de calibrul 152 mm [i dou\ mine antitanc, echipate cu focos, `n perfect\ stare de func]ionare, provenind din Al Doilea R\zboi Mondial. „Din cauza condi]iilor deosebite de manipulare [i transport, un proiectil c=nt\rind aproximativ 55 de kilograme, pirotehni[tii au decis ca zona s\ fie izolat\ [i p\zit\, urm=nd ca a doua zi muni]ia s\ fie distrus\ controlat `n condi]ii de siguran]\”, precizeaz\ Ioana Istrate, purt\torul de cuv=nt al ISU.
A doua zi, pirotehnicienii au executat lucr\ri de distrugere a muni]iei, folosind nou\ kilograme de trotil, trei capse detonante electrice [i 10 metri liniari de cablu electric pirotehnic. Zona a fost asigurat\, paza fiind executat\ de echipaje de poli]ie de la Posturile de Poli]ie Brodina [i Ulma. „Muni]ia a fost distrus\ `n deplin\ siguran]\, ne`nregist=ndu-se incidente pe parcursul desf\[ur\rii misiunii”, precizeaz\ Ioana Istrate. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Angelica Fădor: ”Festivalul Național al Ouălor Încondeiate de la Ciocănești – un eveniment de înaltă ținută”

Deputatul PNL de Suceava Angelica Fădor a fost prezent, duminică, la Festivalul Național al Ouălor …