Monday , November 28 2022

Bodyguard-sef in Palma de Mallorca, batut si jefuit in Itcani

Viorel Jarda reclama ca a fost lovit si jefuit de patru tigani din Itcani

N suceveanul Viorel Jard\, de 35 de ani, spune c\ duminic\ dup\-amiaz\ a fost b\tut [i jefuit `n fa]a unui magazin de sub pasarela de la I]cani, de un grup de ]igani pe care `i [tia din copil\rie n el spune c\ ace[tia i-au dat `n fa]\ cu spray paralizant, l-au lovit [i i-au smuls de la g=t un lan] de aur de 80 de grame n Jard\ acuz\ poli]i[tii c\ au intervenit t=rziu [i au tratat cazul s\u cu superficialitate n poli]i[tii confirm\ faptul c\ acesta a fost lovit, `ns\ nu [i faptul c\ ar fi fost deposedat de aurul de la g=t

Viorel Jard\, un t=n\r sucevean mu[chiulos, din cartierul I]cani, [ef de echip\ de bodyguarzi, precum spune, `ntr-un club din renumita destina]ie estival\ Palma de Mallorca din Marea Mediteran\, ar fi fost t=lh\rit duminic\ dup\ amiaz\ sub podul de la I]cani de mai mul]i indivizi de etnie rom\.
Conform declara]iei sale, Viorel Jard\, de 35 de ani, c\s\torit [i tat\ a doi copii, a venit zilele acestea `n concediu de la locul s\u de munc\ din insulele Baleare, pentru a-[i vedea familia [i locurile natale.
Duminic\ dup\ amiaz\, `n jurul orei 16.00, pe c=nd trecea cu ma[ina, `n care se aflau so]ia [i cei doi b\ie]i ai lui, unul de [ase, altul de 10 ani, s-a `nt=lnit cu un frate al s\u sub pasarela din I]cani, `n zona unui magazin. S-a salutat cu acesta [i a v\zut c\ pe sc\rile magazinului mai erau patru b\rba]i de etnie rom\, pe care `i cuno[tea din copil\rie. “M-am dat jos, i-am salutat, am dat m=na cu ei. Pentru c\ doi dintre cei patru purtau barb\, i-am `ntrebat ce s-a `nt=mplat. Mi-au r\spuns c\ au avut un frate, care a murit `n Italia. Am v\zut c\ sunt b\u]i [i am `ncercat s\ m\ retrag. ~n acel moment am primit un pumn `n fa]\ de la unul dintre ei, altul mi-a dat cu spray paralizant `n ochi [i tot atunci mi-au smuls de la g=t un lan] de aur de 80 de grame, lucr\tur\  de mare fine]e. M-am ridicat [i am luat-o la fug\ dup\ care m-am `ntors, pentru c\ `mi era fric\ nu cumva s\ `mi atace copiii [i so]ia”, a explicat `n c=teva cuvinte, body-guardul de Mallorca ce a p\]it `n cartierul natal, cu prietenii s\i din copil\rie, duminic\ dup\ amiaz\.
N Bodyguardul Jard\, b\tut de Modi, F\f\ni]\, Voinea [i Ceap\
Viorel Jard\ a mai explicat c\ `n acel interval  de dou\ – trei minute `n care s-a petrecut evenimentul, so]ia lui din ma[in\  a `ncercat s\ sune de cel pu]in dou\ ori la 112, fratele s\u a fugit, fiindc\ e slab, neav=nd dec=t 40 de kilograme iar el c=nd a revenit la ma[in\ a sunat de alte patru ori la 112 [i `n loc ca cineva s\ vin\ s\ constate t=lh\ria, era purtat cu vorba de doamnele de la cel\lalt cap\t al firului.
Dup\ 40 de minute, a ap\rut un echipaj al poli]iei, doi agen]i [i doi elevi, care au preluat cazul. Jard\ le-a explicat c\ ar fi vorba despre Modi, F\f\ni]\, Voinea [i Ceap\, acestea fiind poreclele sub care i]c\neanul plecat s\ c=[tige un ban `n Palma de Mallorca `i cuno[tea. ~ntre timp `ns\, cei patru agresori disp\ruser\ din zon\.
N Viorel Jard\, sup\rat pe comportamentul poli]i[tilor
Dincolo de faptul c\ a fost jefuit de lan]ul de 80 de grame “cu lucr\tur\ fin\”, disp\rut, conform declara]iilor sale, `n m=inile fo[tilor amici, deveni]i t=lhari, Viorel Jard\ are multe lucruri s\ le repro[eze poli]i[tilor suceveni care nu au f\cut nimic serios pentru investigarea cazului [i tragerea la r\spundere a celor vinova]i. “Le-am spus ce s-a `nt=mplat, poli]i[tii au plecat, au r\mas cei doi elevi care se uitau la mine iar `ntre timp, ]iganii disp\ruser\. Am fost la poli]ie la Burdujeni, am discutat acolo cu poli]i[ti. Unii au `n]eles, al]ii nu. ~n loc s\ fiu tratat ca o victim\, eram tratat ca un suspect. Pentru copiii mei am cerut un psiholog la Spital. Ace[tia m-au trimis la spitalul de psihiatrie de la Burdujeni”, a explicat mai departe Viorel Jard\. El a mai punctat c\ `n noaptea de duminic\ spre luni, pe la miezul nop]ii, o ga[c\ de romi din I]cani au n\v\lit `n fa]a locuin]ei p\rin]ilor lui, au f\cut scandal [i au proferat amenin]\ri.
“Au fost lua]i la audieri abia azi – diminea]\ (ieri, n.r.). Au declarat ce au vrut iar poli]i[tii spun c\ din anchet\ rezult\ altceva. C\ un poli]ist de la TF a v\zut totul, [i c\ atunci c=nd fugeam erau [apte pe urmele mele iar nu patru, cum am declarat anterior, m-au `ntrebat ce culoare avea spray-ul cu care mi s-a dat `n fa]\, am cerut s\ dau o declara]ie `n fa]a unui procuror [i mi-au spus c\ nu se poate, am fost intimidat. Lucrez de cinci ani `n str\in\tate, am avut ocazii s\ v\d cum func]ioneaz\ justi]ia prin func]ia pe care o de]in la clubul din Palma de Mallorca [i de aceea c=nd v\d ce se `nt=mpl\ `n ]ar\ m\ face s\ `nebunesc. Copiii [i so]ia `mi r\m=n aici, eu plec c=te 5-6 luni la munc\, `n seama cui s\ `i las?”
N Poli]i[tii confirm\ lovirea, dar nu [i furtul lan]ului de aur
Purt\torul de cuv=nt al IPJ Suceava, subcomisarul Alin Botezatu, a confirmat ieri dup\ amiaz\ evenimentul de duminic\. El a explicat `ns\ c\ o parte din afirma]iile f\cute de Viorel Jard\ nu se confirm\. Cel pu]in cele legate de lan]ul de aur de 80 de grame. “Sunt semne de `ntrebare pe care le ridic\ depozi]ia lui, care trebuie l\murite de colegi. Nici fratele s\u nu `i confirm\ depozi]ia. Sunt anumite semne de `ntrebare [i se fac cercet\ri pentru l\murirea tuturor aspectelor evenimentului. Lovirea se confirm\ `ns\ partea cu sustragerea l\n]i[orului `nc\ nu”, a transmis Alin Botezatu, purt\tor de cuv=nt al IPJ Suceava. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Premierul Nicolae Ciucă : La Mulți Ani, frumoasă Bucovină! La mulți ani, tuturor românilor bucovineni!

La 104 ani de la unirea Bucovinei cu Țara, premierul Nicolae Ciucă a transmis un …

No comments

  1. ce bodyguard )))))))) asta e mincinosul mincinosilor.

  2. mai pisi te-au luat cuma cu japca de le tii asa partea?

  3. oare unde sunt MILITIENI adevarati

  4. un locuitor din itcani

    unul dintre tiganii mentionati are 28 de dosare pe rol si politia nu are ce sa-i faca… nu vi se pare curios?ba chiar a intrat in post la tf in gara si a si batut politistul.a facut zeci de chestii de genul .. si tot liber si nelinistit BRAVO LUI reuseste totusi sa faca ce a facut bercea mondial :))

  5. itcani=sat,de politie nici nu mai vorbim,ar trebui sa joace barbut sub pasarela,lasativa meseria si plecati in congo:)))politia=0

  6. deci…politia isi face munca…sunt foarte corecti…:) itcaniul e un cartier ca oricare altul…si nu ca daca sunt tigani inseamna ca se fac jafuri sau altele..:D politia lucreaza foarte corect…si nu este asa cum sp Bodyguardul Jarda..nici nu avea lant la gat…a luat doar un pumn..:)

  7. politia din suceava ar trebui sa se ia de mina cu vamesii si politia vamala de la siret.eu cu ochii mei am vazut in parc la itcani cum unul dintiganii mentionati in articol injura de zor trei politisti chemati de un localnic care a fost batut de aceste scursuri.bravo politia din suceava ,intr-o zi o sa navaleasca la voi in birourile alea caldute sa va altoiasca poate atunci o sa va treziti