Monday , May 20 2024

Biserica Adventista din Madrid a abandonat finalizarea constructiei a patru case pentru sinistrati

Din lips\ de fonduri, Biserica Adventist\ din Madrid nu poate finaliza patru case destinate sinistra]ilor din comuna sucevean\ Dorne[ti. Primarul localit\]ii, Gheorghe Lu]a ne-a declarat c\ imediat dup\ ce rev\rsarea apelor a afectat mai multe case din comun\, acest cult s-a angajat s\ ridice patru case. „Biserica adventis\ din Madrid a venit cu o echip\ aici s\ contribuie la sprijinirea sinistra]ilor care au r\mas f\r\ locuin]e. Numai c\ banii pe care i-au avut nu au fost suficien]i pentru  achizi]ionarea tuturor materialelor de construc]ie, iar muncitorii au plecat. Am purtat luni discu]ii cu Arhiepiscopia Sucevei [i R\d\u]ilor care a promis c\ va duce la bun sf=r[it aceste locuin]e, pentru ca cele patru familii s\ se poat\ muta p=n\ la iarn\”, ne-a spus primarul comunei. ~n localitatea Dorne[ti, ploile din vara acestui an, au afectat 205 case din care 161 au necesitat repara]ii urgente iar pentru 45 se impunea reconstruc]ia altora. Din totatul acestora din urm\, 23 au fost ridicate de Arhiepiscopia Sucevei [i R\d\u]ilor, patru au fost construite de Egger, iar restul `n regie proprie. Edilul localit\]ii a spus c\ la cele care nu au fost finalizate este necesarea realizarea acoperi[urior [i se lucreaz\ intens `n interiorul caselor la finisaje. Dup\ o analiz\ atent\ a caselor afectate de furia naturii, Arhiepiscopia Sucevei [i R\d\u]ilor a decis reconstruc]ia a  `nc\ zece case. Trebuie precizat c\ nicio cas\ nu a fost str\mutat\ pe motiv c\ p=r=ul Ruda care s-a rev\rsat a fost supus unor ample lucr\ri de `ndiguire care  ar putea fi finalizate p=n\ la sf=r[itul anului. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

60.000 lei amendă de la Garda de Mediu, în urma unei sesizări privind zgomotul creat de o instalație de uscare a lemnului

Urmare a unei sesizări referitoare la disconfortul creat prin zgomot de o instalație de uscare …