Saturday , January 28 2023

Biserica Adventista din Madrid a abandonat finalizarea constructiei a patru case pentru sinistrati

Din lips\ de fonduri, Biserica Adventist\ din Madrid nu poate finaliza patru case destinate sinistra]ilor din comuna sucevean\ Dorne[ti. Primarul localit\]ii, Gheorghe Lu]a ne-a declarat c\ imediat dup\ ce rev\rsarea apelor a afectat mai multe case din comun\, acest cult s-a angajat s\ ridice patru case. „Biserica adventis\ din Madrid a venit cu o echip\ aici s\ contribuie la sprijinirea sinistra]ilor care au r\mas f\r\ locuin]e. Numai c\ banii pe care i-au avut nu au fost suficien]i pentru  achizi]ionarea tuturor materialelor de construc]ie, iar muncitorii au plecat. Am purtat luni discu]ii cu Arhiepiscopia Sucevei [i R\d\u]ilor care a promis c\ va duce la bun sf=r[it aceste locuin]e, pentru ca cele patru familii s\ se poat\ muta p=n\ la iarn\”, ne-a spus primarul comunei. ~n localitatea Dorne[ti, ploile din vara acestui an, au afectat 205 case din care 161 au necesitat repara]ii urgente iar pentru 45 se impunea reconstruc]ia altora. Din totatul acestora din urm\, 23 au fost ridicate de Arhiepiscopia Sucevei [i R\d\u]ilor, patru au fost construite de Egger, iar restul `n regie proprie. Edilul localit\]ii a spus c\ la cele care nu au fost finalizate este necesarea realizarea acoperi[urior [i se lucreaz\ intens `n interiorul caselor la finisaje. Dup\ o analiz\ atent\ a caselor afectate de furia naturii, Arhiepiscopia Sucevei [i R\d\u]ilor a decis reconstruc]ia a  `nc\ zece case. Trebuie precizat c\ nicio cas\ nu a fost str\mutat\ pe motiv c\ p=r=ul Ruda care s-a rev\rsat a fost supus unor ample lucr\ri de `ndiguire care  ar putea fi finalizate p=n\ la sf=r[itul anului. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Amenzi de 10.000 de lei, aplicate unui tânăr de 20 de ani din Mălini prins că transporta ilegal cherestea de 1.100 lei

Vineri dimineață, la Vadu Moldovei, polițiștii au oprit pentru control  o autoutilitară ce transporta material …