Friday , October 7 2022

Baut bine, purtatorul de cuv=nt al politiei a aruncat cu sticle de bere dupa un avocat

Incidentul s-a petrecut `n noaptea de vineri spre s=mb\t\, pe la 3.30, la „Oscar Wilde” n inspectorul principal Gabriel Pan]iru, de 32 de ani, a fost suspendat din func]ie n avocatul A.V., dup\ ce a anun]at la 112 evenimentul [i a adus pe capul poli]istului b\ut mai tot Inspectoratul de Poli]ie, de la sectori[ti la caguli[ti [i ofi]eri la Biroul de Control Intern, nu a mai recunoscut nimic

 Purt\torul de cuv=nt al Inspectoratului de Poli]ie la Jude]ului Suceava, inspectorul principal Gabriel Pan]iru, a fost suspendat din func]ie dup\ ce `n noaptea de vineri spre s=mb\t\, dup\ ce a chefuit cu avocatul A. V., s-a sup\rat pe acesta [i a `nceput s\ arunce cu sticle de bere c\tre el. Evenimentul s-a petrecut `n jurul orei 03.30 diminea]a, `n restaurantul Oscar Wilde de pe strada {tefan cel Mare din centrul Sucevei. Martorii spun c\, dup\ ce Pan]iru [i avocatul au b\ut `mpreun\ la aceea[i mas\, la un moment dat, poli]istul aflat `n stare de ebrietate, cu chef de har]ag, l-a agresat pe avocatul de 29 de ani iar c=nd acesta a vrut s\ plece, Pan]iru a `nceput s\ arunce cu sticle de bere `n urma lui. Cei prezen]i `n local la acea or\ dar [i trec\torii matinali de pe strad\ au putut vedea pe carosabil mai multe sticle sparte, care confirm\ evenimentul. Avocatul a sunat la 112, chem=nd poli]i[tii s\ `[i lini[teasc\ colegul recalcitrant. La fa]a locului a venit un echipaj de poli]ie, mai mul]i caguli[ti dar [i ofi]eri de la Biroul de Control Intern al IPJ Suceava.
Potrivit IPJ Suceava,  `n `n noaptea respectiv\, Poli]ia a fost sesizat\ prin 112, de c\tre avocatul de 29 de ani, din Suceava, despre faptul c\ un lucr\tor de poli]ie din cadrul IPJ Suceava este sub influen]a b\uturilor alcoolice [i arunc\ cu sticle asupra lui. La fa]a locului s-a deplasat o patrul\ de interven]ie din cadrul Poli]iei Municipiului Suceava dar [i ofi]erii din cadrul Biroului Control Intern – IPJ Suceava, care au identificat apelantul, acesta precizând c\, în timp ce se afla `n barul de pe strada {tefan cel Mare a fost agresat verbal de c\tre poli]ist, iar ulterior acesta a aruncat mai multe sticle asupra lui. Avocatul  le-a precizat poli]i[tilor c\ î[i rezerv\ dreptul de a depune o plângere penal\ în termen de 60 de zile.
Ofi]erul de poli]ie î[i desf\[oar\ activitatea în cadrul IPJ Suceava pe linia comunicare [i rela]ii cu publicul [i se afla în concediu de odihn\.
„În cauz\, ofi]erii Biroului Control Intern din cadrul IPJ Suceava efectueaz\ cercet\ri sub aspectul comportamentului neadecvat în societate [i atingerii aduse meseriei [i profesiei de poli]ist.
Având în vedere faptul c\ managementul institu]iei noastre nu tolereaz\ astfel de abateri privind comportamentul poli]i[tilor în exercitarea îndatoririlor de serviciu dar [i în afara acestuia, comanda IPJ Suceava a dispus suspendarea din func]ie a ofi]erului pân\ la definitivarea cercet\rilor privind evenimentul în care a fost implicat”, se arat\ `n comunicatul IPJ.  Inspectorul [ef al Inspectoratului de Poli]ie al Jude]ului Suceava, comisar [ef Marcian Colman, a declarat c\ m\sura luat\ `mpotriva lui Gabriel Pan]iru nu este un singular\. „Acest gen de m\suri vor fi luate pentru to]i poli]i[tii din jude]ul Suceava care `ncalc\ deontologia meseriei, fie ei `n timpul programului sau `n afara orelor de program”, a subliniat comisarul [ef Marcian Colman, care se `ntoarce ast\zi din concediu [i este hot\r=t s\ „coboare democra]ia din pod” [i s\  dezobi[nuiasc\ pe lucr\torii  IPJ Suceava de astfel de comportamente ce nu fac cinste institu]iei [i uniformei pe care ace[tia o poart\.
La c=teva ore dup\ producerea evenimentului semnalat chiar de el, avocatul nu a mai recunoscut nimic, spun=nd c\ nu a v\zut cine a aruncat cu sticle de bere c\tre el [i a spus c\ nu va depune pl=ngere `mpotriva ofi]erului de poli]ie.
Conform martorilor, ofi]erii Biroului Control Intern din cadrul IPJ Suceava l-au g\sit pe Pan]iru agitat la fa]a locului, l-au introdus `n local, unde l-au audiat pe acesta c=teva zeci de minute, dup\ care a fost trimis acas\. Suspendarea din func]ia de purt\tor de cuv=nt nu `nseamn\ destituirea din poli]ie a ofi]erului de 32 de ani, acesta urm=nd s\ preia sarcini de mai mic\ anvergur\. (Neculai RO{CA)

Vezi si

O polițistă din Cernăuți a murit împușcată în cap de un pedofil pe care încerca să-l rețină în fața unei școli

O polițistă de patrulare, în vârstă de 22 de ani, a fost împușcată în cap, …