Wednesday , May 12 2021

Baut bine, aghiotantul din Radauti al regelui manelistilor Paul Iova, s-a rasturnat cu masina in parau

N Cornel Constantin Simionovici, acuzat `n dosarul Iova – Copilu – Cu[u de complicitate la contraband\, s-a `mb\tat miercuri sear\, sup\rat c\ instan]a nu i-a ridicat interdic]ia de a p\r\si ]ara [i a intrat cu ma[ina `ntr-un [an] de pe strada Uzinei din R\d\u]i n c=nd poli]i[tii au dat peste el, Simionovici a refuzat s\ sufle `n fiol\ [i s\ mearg\ la spital pentru recoltarea de probe biologice, aleg=ndu-se pentru asta cu un nou dosar penal
Unul dintre membrii grup\rii constituite `n jurul regelui maneli[tilor – Paul Iova, este vorba despre Cornel Constantin Simionovici din R\d\u]i a fost g\sit miercuri sear\, `n jurul orei 23.00, „parcat” cu ma[ina `ntr-un [an] de pe strada Uzinei din R\d\u]i. B\ut bine, Simioniuc, care al\turi de complicii s\i din jude] au alimentat `n prima jum\tate a acestui an re]eaua de distribu]ie a ]ig\rilor de contraband\ coordonat\ de Paul Iova, alias Ioan Petri[or nu a mai reu[it
s\ coordoneze ma[ina pe care o conducea [i  a intrat în p=r=ul Topli]a, de pe partea dreapt\ a str\zii Uzinei. Conduc\torul auto nu a suferit r\ni, dar pentru c\ emana halen\ alcoolic\ i s-a cerut s\ sufle `n aparatul etilotest.
Solicitarea poli]i[tilor a fost `nt=mpinat\ cu un refuz categoric din partea lui Simionovici, el refuz=nd de asemenea  [i recoltarea probelor  biologice de sânge.~mpotriva acestuia, poli]i[tii au fost întocmit dosar penal ce va fi solu]ionat procedural.
Cornel Constantin Simionovici este unul dintre sucevenii cerceta]i `n dosarul Iova, fiind acuzat c\ a colectat, depozitat [i transportat ]ig\ri de contraband\. Apreciindu-se c\ rolul s\u `n cadrul grupului infrac]ional a fost unul mai redus, Tribunalul Suceava a apreciat, la sf=r[itul lunii iulie a acestui an c\ r\d\u]eanul de 43 de ani poate fi cercetat `n stare de libertate, dispun=ndu-se fa]\ de aceasta  luarea m\surii preventive a oblig\rii de a nu p\r\si ]ara, pe o durat\ de 30 zile, de la 31.07.2010 pân\ la 29.08.2010 inclusiv. Pe parcursul acestei perioade, Simionovici a fost obligat s\ se prezinte la instan]a de judecat\ [i la organele de urm\rire penal\, ori de câte ori este chemat, s\ se prezinte la Poli]ia municipiului R\d\u]i, unitate de poli]ie desemnat\ de c\tre instan]\ cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de organele de poli]ie sau ori de câte ori este chemat, s\ nu-[i schimbe locuin]a f\r\ încuviin]area instan]ei,s\ nu de]in\, s\ nu foloseasc\ [i s\ nu poarte nici o categorie de arme. ~n caz de înc\lcare cu rea-credin]\ a obliga]iilor men]ionate expres se va lua fa]\ de inculpat m\sura arest\rii preventive în condi]iile prev\zute de lege, dup\ ce în prealabil instan]a va fi informat\ de c\tre organele de poli]ie mai sus men]ionate, ce au sarcina de a verifica periodic respectarea obliga]iilor ce revin inculpatului. La `nceputul acestei luni, Tribunalul Suceava a respins ca nefondat\, plângerea formulat\ de Simionovici de ridicare a interdic]iei impuse. Sup\rat, Cornel Simionovici s-a `mb\tat [i a intrat cu ma[ina `n [an].
Reamintim c\ `n dosarul contrabandei de ]ig\ri instrumentat de Serviciul Teritorial Suceava al DIICOT, au fost audiate circa 50 de persoane, pentru 11 dintre acestea formul=ndu-se propuneri de arestare preventiv\. Prin arest au trecut, al\turi de Paul Iova, fiul acestuia, Rusten, Mihaela Butn\ra[u din Suceava, Adrian Isopescu din Vicovu de Sus, Ghiocel Zabavschi din Suceava, Paul Roman din Bucure[ti, Constantin Nistor – Copilu’, din Vicovu de Sus, Gheorghe T\r=]\ – Cu[u, din Vicovu de Jos, Ioan Sorin Parasca din Vicovu de Sus, Adrian Militaru din Bucure[ti [i Titi Vasile Ieremciuc din B\lc\u]i. Vreme de c=teva zile, a stat `n arest [i „prin]esa Ardealului” – Roxana Dana Rotar, iubita lui Paul Iova – Ioan Petri[or. Al]i inculpa]i, printre care [i Cornel Simionovici au fost din prima cerceta]i `n stare de libertate.
Re]eaua condus\ de Paul Iova este acuzat\ c\ a traficat pe filiera Suceava – Bucure[]i,  circa 500.000 de pachete de ]ig\ri aduse din Ucraina, Rusia sau Republica Moldova. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Incendiul de la adăpostul de animale din Bosanci, în care au pierit 26 de viței și 6 vaci, a pornit de la o țigară aruncată în paie de un băietan de 16 ani

Marți, 11 mai, la ora 16.09, polițiștii din Ipoteşti a fost sesizată prin SNUAU 112 …