Saturday , April 13 2024

Batr=n de 77 de ani, `nselat de un escroc, chiar `n incinta Spitalului Judetean

Un b\tr=n de 77 de ani, din comuna M\n\stirea Humorului, venit la ambulatoriul Spitalului Jude]ean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava a fost `n[elat de un escroc, `n timp ce a[tepta la coad\, care i-a promis `n schimbul sumei de 220 de lei c\ poate s\-i m\reasc\ pensia
Miercuri diminea]\ la ora 10.20, dispeceratul Spitalului Jude]ean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava a sesizat poli]ia despre faptul c\ o persoan\ a fost `n[elat\ `n timp ce a[tepta la ambulatoriul spitalului. Din verific\ri a reie[it faptul c\ `n diminea]a zilei de 21 septembrie, Nicolae M., de 77 ani, din comuna M\n\stirea Humorului, a venit la spital, pentru un consult la ambulatoriu, având bra]ul drept imobilizat `n ghips. ~n timp ce a[tepta la rând s-a a[ezat lâng\ el o persoan\ de sex masculin de circa 40 ani, care a intrat `n vorba cu el, la un moment dat aducând vorba despre pensie [i `ntrebându-l ce pensie are. Dup\ ce b\tr=nul i-a r\spuns c\ are o pensie de doar 300 lei, b\rbatul respectiv l-a indus `n eroare, `ntrebându-l de ce nu a f\cut cu „ordonan]a nou\”, spunându-i c\ el se ocup\ cu aceste probleme [i c\ `l poate rezolva pentru a primi o pensie m\rit\ [i o sum\ de 3.000 lei la `nceput. ~n schimbul serviciilor, b\rbatul a cerut suma de 300 de lei.
~ntrucât nu avea aceast\ sum\, b\tr=nul, care a c\zut `n plasa escrocului, i-a `nmânat persoanei respective suma de 220 lei, care dup\ ce a mimat o convorbire telefonic\ cu o alt\ persoan\ pentru „rezolvarea problemei”, l-a `ndrumat pe acesta s\ a[tepte `n interiorul spitalului, `ntrucât va veni o persoan\ s\-l caute, `n timp ce el a plecat. Dup\ ce a a[teptat  o perioad\, timp `n care nu a mai venit nimeni s\-l `ntrebe ce [i cum, Nicolae M. [i-a dat seama c\ de fapt a fost `n[elat. ~n cauz\ s-a `ntocmit dosar penal sub aspectul comiterii infrac]iunii de `n[el\ciune, cercet\rile fiind continuate de poli]i[tii din cadrul Biroului investiga]ii criminale Suceava `n vederea identific\rii autorului [i solu]ion\rii procedurale a cauzei. (P.B.)

Vezi si

Marcel Ciolacu: Valul de schimbare în Suceava a pornit

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, şi-a exprimat, vineri, convingerea că partidul pe care …