Wednesday , April 17 2024

Batranii care sufera de boli cronice, afectati de racirea vremii, aglomereaza Unitatea de Primire a Urgentelor Suceava

N medicii pun cre[terea num\rului de prezent\ri la UPU a  b\tr=nilor care sufer\ de boli cronice pe seama sezonului rece, asociat cu muncile agricole din aceast\ perioad\ [i a situa]iei financiare precare a acestora n din cauza faptului c\ din acest an s-a introdus coplata [i programarea unui anumit num\r de pacien]i pe zi pentru consulta]ii la medicul de familie, b\tr=nii aleg s\ se prezinte la UPU pentru a primi `ngrijirile necesare `n timp scurt [i `n mod gratuit

R\cirea vremii a `nceput s\ `i afecteze din ce `n ce mai mult pe b\tr=ni, printre efectele acesteia num\r=ndu-se apari]ia afec]iunilor virale, [i nu numai.
Num\rul celor care au ajuns  la Unitatea de Primire a Urgen]elor (UPU), din cadrul Spitalului Jude]ean Suceava, a crescut `n aceast\ perioad\, dup\ cum au sesizat medicii. Ace[tia pun cre[terea num\rului de prezent\ri la UPU a  b\tr=nilor care sufer\ de boli cronice pe seama sezonului rece, asociat cu muncile agricole din aceast\ perioad\, [i a situa]iei financiare precare a acestora. Din cauza faptului c\ din acest an s-a introdus coplata [i programarea unui anumit num\r de pacien]i pe zi pentru consulta]ii la medicul de familie, b\tr=nii aleg s\ se prezinte la UPU pentru a primi `ngrijirile necesare `n timp scurt [i `n mod gratuit.
Purt\torul de cuv=nt al Spitalului Jude]ean Suceava, medicul Tiberius Br\d\]an, a explicat c\ aceast\ cre[tere se datoreaz\ “ perioadei muncilor agricole, pentru c\ cei mai mul]i dintre b\tr=ni, neav=nd niciun ajutor, au muncit `n c=mp, `n condi]iile `n care erau deja bolnavi [i, `n acela[i timp, o mare parte din ei, neav=nd posibilitatea financiar\ de a-[i procura medicamentele necesare, apeleaz\ la asigurarea medical\. Totodat\, lipsa banilor sau ameliorarea st\rii de s\n\tate a pacientului `i determin\ pe oameni s\ renun]e la medicamenta]ie”.
V=rstnicii sunt cei mai vulnerabili [i, prin urmare, reprezint\ cel mai mare segment al pacien]ilor. Lunile de toamn\ cu schimb\ri bru[te de temperatur\ [i a presiunii atmosferice duc la accentuarea simptomelor [i, totodat\, la agravarea unor boli cornice deja existente. ~n sezonul rece, organismul apeleaz\ la metode proprii de supravie]uire. Pentru a conserva c\ldura [i a men]ine constant\ temperatura corpului, vasele de s=nge se `ngusteaz\ `n momentul `n care scade temperatura [i, prin urmare, cre[te presiunea s=ngelui, favoriz=nd apari]ia unui atac de cord sau a unui accident vascular.
Problemele cardiace sunt afec]iuni care se intensific\ `n sezonul rece, iar simptomele se manifest\ diferit, `n special odat\ cu `naintarea `n v=rst\. Cert este c\ r\cirea vremii atrage dup\ sine, `n primul r=nd, o agravare a st\rii de s\n\tate a persoanelor de v=rsta a treia care sufer\ de boli cronice. (Paula AMARIEI)

Vezi si

S-a reluat furnizarea căldurii în municipiul Suceava

Din seara de 16 aprilie a fost reluată furnizarea căldurii în sistemul centralizat de termoficare …

No comments

  1. Daca medicii de familie nu-si fac treaba.Ei scriu scrisori si retete atat.Au uitat si ce stiau de cand cu noul sistem.Dar de scris scriu cat un elev la scoala .
    Prea multi pacienti pentru un medic de familie .Sa le micsoreze veniturile si sa mai faca loc si la altiii mai tineri.tOATA LUMEA IN LOC SA MEARGA LA MEDICUL DE FAMILIE SE DUCE LA URGENTE.