Saturday , November 26 2022

Batausii din gasca lui V`ju Pitisciuc, eliberati sistematic din `nchisoare

Alexie Pitisciuc, zis Viju, considerat liderul gruparii

De[i au fost considera]i foarte periculo[i, `mpotriva acestei grup\ri fiind desf\[urate for]e impresionante, aproape to]i membrii g\[tii lui V`ju Piti[ciuc au fost pu[i `n libertate n din 34 de inculpa]i trimi[i `n judecat\ pentru un noian din infrac]iuni, doar patru se mai afl\ `n prezent `n arestul preventiv n ini]ial au fost arestate [apte persoane, capii grup\rii, `ns\ `n decursul a c=teva luni, aproape jum\tate din inculpa]ii `ncarcera]i au fost elibera]i, ultimul, Vasile Tiberiu Flocea, fiind pus `n libertate `n cursul acestei s\pt\m=ni

La sf=r[itul lunii octombrie anul trecut, Serviciul Teritorial Suceava al Direc]iei de Investigare a Infrac]iunilor de Crim\ Organizat\ [i Terorism (DIICOT), anun]a cu mare pomp\ c\ a destructurat una din cele mai periculoase grup\ri de tip mafiot ce ac]iona de ani `n buni zona Humor – Frasin. Pe data de 24 octombrie au fost efectuate 39 de perchezi]ii, 20 de persoane fiind ridicate [i aduse la sediul DIICOT pentru audieri. ~n cele din urm\, doar pentru [apte persoane s-a luat m\sura arest\rii preventive pentru 29 de zile.
~ns\, imadiat dup\ ce au fost aresta]i, membrii grup\rii [i-au angajat avoca]i cu renume formul=nd cereri peste cereri de liberare provizorie sub control judiciar, `n `ncercarea disperat\ de a fi elibera]i. Ac]iune `ncununat\ cu succes de altfel, deoarece `n arest se mai afl\ `n prezent doar capul grup\rii, Alexie Piti[ciuc [i locotenen]ii s\i. Ceilal]i membri, de[i ini]ial aresta]i [i ei, au fost elibera]i sistematic din `nchisoare. Primul privilegiat a fost Gheorghe Bogd\nel Ciobotar, pus `n libertate dup\ recursul `mpotriva m\surii arest\rii preventive. Apoi a sosit r=ndul lui Eugen Miftodie Lucu]ar s\ ias\ din spatele gratiilor, lucru petrecut la jum\tatea lunii decembrie a anului trecut.
Recent, a fost eliberat un nou “[mecher” din ga[ca lui V`ju. Este vorba de Vasile Tiberiu Flocea, care a ob]inut clemen]\ din partea judec\torilor suceveni `n cursul acestei s\pt\m=ni. Astfel, magistra]ii Tribunalului Suceava au `nlocuit m\sura arest\rii preventive cu cea a oblig\rii de a nu p\r\si localitatea de domiciliu, comuna Stulpicani, dispun=nd punerea de `ndat\ `n libertate a inculpatului.
N 34 de persoane trimise `n judecat\ pentru mai multe infrac]iuni, de la tentativ\ de omor p=n\ la trafic de droguri
Zilele trecute, procurorii DIICOT Suceava au finalizat dosarul b\t\u[ilor din ga[ca lui V`ju, nu mai pu]in de 34 de persoane fiind trimise `n judecat\ pentru s\v=r[irea infrac]iunilor de aderare la un grup infrac]ional organizat, tentativ\ la infrac]iunea de omor calificat, contraband\, distrugere, [antaj, trafic de droguri de risc `n modalitatea procur\rii, de]inerii, punerii `n v=nzare [i v=nz\rii a acestor droguri.
~n prezent, `n arestul preventiv se mai afl\ Alexie Piti[ciuc, Marian Catrinar, {tefan George Flocea [i Alexandru Constantin Flocea, cu men]iunea c\ ultimii trei se aflau de mai mult timp `n arest ei fiind re]inu]i pentru o tentativ\ de omor. Ace[tia sunt cerceta]i, `n primul r=nd, c\ l-au b\tut p=n\ c=nd l-au adus `n stare de incon[tien]\ pe Gavril Dumbrav\ de 22 de ani din Stulpicani. Victima, `n ziua de 20 septembrie, dup\ ce [i-a petrecut seara `mpreun\ cu prietenii s\i la C\minul Cultural din Stulpicani, s-a `ntors spre cas\ cu ma[ina acestora. L\sat la cap\tul uli]ei pe care locuia, t=n\rul a fost atacat de mai mul]i indivizi [i b\tut cu parii p=n\ c=nd a ajuns `n stare de incon[tien]\.
Gavril Dumbrav\ a fost transportat la Spitalul Jude]ean Suceava unde a fost diagnosticat cu politraumatism prin agresiune, traumatism cranio-toracic, contuzie cerebral\ sever\, com\ gradul III, traumatism toracic. T=n\rul [i-a petrecut mai multe luni `n spital, recuperarea acestuia fiind foarte anevoias\, el nefiind vindecat `n totalitate nici p=n\ `n ziua de ast\zi. (P. BONDAR)

Vezi si

Patru suceveni au ajuns la spital cu infarct miocardic acut în doar 24 de ore

Aceștia au salvați după ce au primit tratament în cadrul Centrului de Cardiologie Intervențională În …

No comments

  1. Viju nu a fost eliberat?oare slujbile lui parintele IRINEL H nu ia fost de folos?ce pacat…era omul de casa a popii,la el apela sfintenia sa cand avea o problema de rezolvat