Thursday , May 23 2024

Basescu spune ca lucrarile la podul de la Dornesti vor fi gata in 15 noiembrie

N pre[edintele a fost ieri pentru a cincea oar\ la podul de la Dorne[ti [i le-a transmis constructorilor c\ va mai veni `n vizit\ n Traian B\sescu a discutat cu c=]iva localnici, pe care i-a asigurat c\ podul rutier va fi dat `n func]iune la 15 noiembrie
Pre[edintele Traian B\sescu a inspectat, mar]i, lucr\rile de reparare a podului peste r=ul Suceava de pe DN 17A Siret-R\d\u]i, `n localitatea sucevean\ Dorne[ti, care a fost distrus de inunda]iile din luna iunie, apreciind c\ acesta va fi redat circula]iei la jum\tatea lunii noiembrie. B\sescu a inspectat stadiul lucr\rilor la fiecare pilon al podului, s-a interesat de materialele folosite [i de modul `n care va fi instalat\ structura metalic\ `n locul platformei pr\bu[ite.
Pre[edintele a spus c\ are `ncredere `n firma de construc]ii care lucreaz\ la refacerea acestui pod, spun=nd c\ tot aceasta a lucrat [i la podul din localitatea buzoian\ M\r\cineni. Pre[edintele, care s-a aflat, mar]i, pentru a cincea oar\ la podul de la Dorne[ti, le-a transmis constructorilor c\ va mai veni `n vizit\. ~nainte de a se urca `n elicopter pentru a pleca de la Dorne[ti, pre[edintele Traian B\sescu a discutat cu c=]iva localnici, pe care i-a asigurat c\ podul rutier va fi dat `n func]iune la 15 noiembrie.
{eful statului a discutat cu pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, despre linia ferat\ afectat\ `ntre localit\]ile Suceava [i Dorne[ti, Flutur ar\t=nd c\ se `nt=rzie nepermis de mult `nceperea lucr\rilor, `n condi]iile `n care au fost alocate fonduri. Pre[edintele CJ a ar\tat c\ situa]ia este determinat\ de procedurile greoaie de atribuire a lucr\rilor. Potrivit lui Flutur, lucr\rile de repara]ii la linia ferat\ dintre Suceava [i Dorne[ti sunt importante [i pentru faptul c\ aceasta face leg\tura cu Ucraina.
~n cursul dup\-amiezii, pre[edintele B\sescu a mers [i la digul aflat `n construc]ie la Rotunda-Buruiene[ti, `n jude]ul Neam], precum [i la digul aflat `n construc]ie `n localitatea S\uce[ti din jude]ul Bac\u.
~n comuna Dorne[ti au fost afectate `n urma inunda]iilor 330 de case, iar 37 de locuin]e trebuie reconstruite. Pagubele produse de inunda]iile de la sf=r[itul lunii iunie `n jude]ul Suceava se ridic\ la peste 357 de milioane de lei (aproximativ 83, 8 milioane de euro), potrivit unui raport al Comitetului Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\ Suceava.

Vezi si

Gheorghe Flutur s-a întâlnit cu fermierii în piața din Arbore: Trebuie ajutați să își vândă mai bine produsele

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a fost miercuri de dimineață în piața de la Arbore, …