Sunday , November 27 2022

Basarabeni, traficanti de cannabis, trimisi in judecata

Tudor Crave] [i Petru Diaconu au `ncercat s\ v=nd\ unui poli]ist sub acoperire jum\tate de kilogram de cannabis, fiind prin[i `n flagrant u marfa ajunsese `n Rom=nia `n borcane cu gem de mere [i br=nz\ cu sm=nt=n\ t
Tudor Crave], studentul basarabean prins `n flagrant `n luna aprilie a acestui an `n timp ce `ncerca s\ v=nd\ 400 de grame de cannabis unui poli]ist sub acoperire, a fost trimis `n judecat\ pentru  trafic de droguri de risc, asociere `n vederea comiterii de infrac]iuni [i complicitate la introducerea `n ]ar\ de droguri de risc. ~n acela[i dosar instrumentat de procurorii DIICOT a mai fost trimis `n judecat\ [i complicele s\u, Petru Diaconu, de asemenea din Republica Moldova, pentru acelea[i infrac]iuni.
Tudor Crave], Petru Diaconu [i fratele acestuia din urm\, Igor Diaconu, au pus la cale, la `nceputul acestui an, o “afacere” de anvergur\, respectiv introducerea [i comercializarea `n Rom=nia cannabisului.  Ei au reu[ind introducerea în ]ar\ a unei cantit\]i mai mici de cannabis în cursul lunii ianuarie, pentru a fi folosit\ la remiterea de mostre c\tre posibilii clien]i. ~n data de 13.04.2011 a fost introdus\ în România cantitatea de 100 grame rezin\ de cannabis, iar `n 15.04.2011 a fost introdus\ cantitatea de 400 grame rezin\ de cannabis. Ar fi vrut s\ introduc\ `n Rom=nia trei kilograme de canabis, dar nu au reu[it, fiind prin[i de poli]i[ti sub acoperire.
Procurorii au stabilit c\ studentul Tudor Crave] împreun\ cu mai mul]i colegi [i prieteni originari din Republica Moldova, cu posibilit\]i de intrare pe teritoriul României, fiind studen]i sau av=nd drept  de [edere în România sub diferite forme, au constituit o grupare infrac]ional\ organizat\ având ca scop plasarea pe teritoriul României de cantit\]i mari de droguri, livrate din Republica Moldova, în scopul ob]inerii de importante sume de  bani.
Tudor Crave] avea rolul de a ]ine leg\tura cu furnizorul din Republica Moldova, furnizor care ac]ioneaz\ pe teritoriul acestui stat [i care are posibilit\]i de a procura cantit\]i mari de droguri, condi]ionând plata anticipat\.  Acest furnizor a fost Igor Diaconu, care în perioada 08 – 09.04.2011 a fost prezent pe teritoriul României la invita]ia fratelui s\u Petru Diaconu. Igor Diaconu a venit în România sub pretextul ini]ierii demersurilor în vederea dobândirii cet\]eniei române, dosarul constituit în acest scop fiind g\sit în apartamentul în care locuia cu chirie Tudor Crave], cu ocazia perchezi]iei domiciliare. De fapt, scopul cu care a venit  Igor Diaconu în România a fost acela de a stabili un contact nemijlocit cu Tudor Crave]  [i pentru a fixa detaliile legate de introducerea în România a drogurilor de risc, vânzarea acestora, ob]inerea [i împ\r]irea beneficiilor.
Droguri trimise `n borcane cu gem sau br=nz\ cu sm=nt=n\
Pe  data de 14.04.2011, ora 20,49, Igor Diaconu l-a sunat pe Tudor Crave]  [i i-a comunicat c\ i-a pus bagajul, con]inând cantitatea de 400 de grame de droguri, în microbuzul ce face traseul Orhei – Chi[in\u – Ia[i – Suceava, l\sându-l în grija [oferului, atr\gându-i aten]ia s\ fie foarte atent.
S-a stabilit c\ drogurile au fost por]ionate în  buc\]i de form\ sferic\ mai întâi ambalate, la cald, în hârtie velin\ de reviste [i apoi în folie din polietilen\ impermeabil\, dup\ care au fost introduse în borcane cu gem de mere sau brânz\ cu smântân\, fiind disimulate astfel într-o geant\ mare plin\ cu alimente.
Dup\ ce a ridicat bagajul cu alimente, preg\tite în felul descris, Tudor Crave] s-a deplasat în Campusul Universitar al Universit\]ii “{tefan cel Mare”, la camera 24 din C\minul C2, unde avea un loc ce-i fusese repartizat la începutul anului universitar 2010 – 2011 [i pe care îl cedase unui alt student, dar continua s\ vin\ aici zilnic, [i a scos din borcane patru pachete cu droguri, le-a sp\lat, dup\ care le-a luat asupra sa [i s-a deplasat la apartamentul în care locuia cu chirie pe strada Laz\r Vicol din municipiul Suceava, pentru a lua [i pachetul primit în cursul unei zile anterioare în aceea[i modalitate. A introdus toate cele cinci pachete într-o pung\ [i a plecat s\ se întâlneasc\ cu poli]istul sub acoperire “Remus”,  care intrase deja pe fir, dup\ cum au stabilit anterior, pe parcursul zilei.
Tudor Crave]  a dorit ca întâlnirea s\ aib\ loc cât mai curând dup\ primirea pachetului, fixând ora 17,00, întrucât trebuia s\ expedieze suma de 2.000 euro, din banii încasa]i, lui Igor Diaconu, av=nd nevoie de timp s\ g\seasc\ o unitate bancar\ deschis\, în acest sens dându-i [i asigur\ri acestuia. Suma de 300 euro urma s\ o p\streze pentru sine [i s-o utilizeze pentru a-[i pl\ti mai multe datorii.
~n ziua anterioar\,  pentru a-l determina pe numitul Igor Diaconu s\-i trimit\ drogurile, Tudor Crave]  a împrumutat bani de la colegii s\i de apartament [i din camera de c\min, expediindu-i acestuia, prin intermediul serviciului Western Union al Bancpost Suceava,  suma de 350 de euro, drept avans pentru cantitatea de droguri ce urma s\ i-o transmit\ a doua zi. Ora întâlnirii cu agentul sub acoperire “Remus” a fost amânat\, întrucât mijlocul de transport a ajuns mai târziu la Autogara Suceava.
La data de 15.04.2011, ora 17,45, Tudor Crave] a fost surprins în flagrant în timp ce îi vindea colaboratorului autorizat “Remus”, cantitatea de aproximativ 500 grame de substan]\ suspect\ a fi rezin\ de cannabis, contra sumei de 2.300 euro. De men]ionat c\  Tudor Crave], care a fost arestat imediat [i a petrecut mai bine de o lun\ `n arestul IPJ, p=n\ s\ fie trimis `n judecat\ cu interdic]ia de a p\r\si localitatea,  a avut o pozi]ie procesual\ sincer\, recunoscând [i regretând faptele comise. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Al patrulea caz de turbare la câine semnalat în județul Suceava. 95 medici veterinari din județ vor să se vaccineze antirabic

Dr. Dănuț Corneanu, directorul executiv adjunct al Direcției Sanitar- Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) …