Friday , January 27 2023

Barbat `njunghiat la Malini, `ntr-un conflict de gelozie

Ieri dup\ amiaz\, `n comuna M\lini, doi b\rba]i trecu]i de a a doua tinere]e s-au `nfruntat pe motive de gelozie, unul dintre ace[tia ajung=nd `n stare grav\ la spital. Ambulan]a [i poli]i[tii au fost chema]i ieri, dup\  ora 16
.00 `n comuna M\lini, pentru a constata o agresiune s\v=r[it\ de c\tre Grigoroaia Ion, de 54 de ani, care, sub influen]a b\uturilor alcoolice l-a atacat pe vecinul s\u, Gheorghe  Stan de 53 de ani cu un cu]it, acesta din urm\ `ncas=nd mai multe lovituri, dou\ dintre acestea, una `ntr-un bra] [i alta `n piept put=nd s\ `i  pun\ via]a `n pericol.
Ini]ial, Gheorghe Stan a fost transportat la Spitalul din F\lticeni iar de aici s-a decis mutarea lui la Spitalul Jude]ean de Urgen]\ Suceava pentru asigurarea unui tratament corespunz\tor. Organele de anchet\ umeaz\  s\ stabileasc\ dac\ via]a lui Gheorghe Stan a fost pus\ `n pericol. (N.R.)

Vezi si

Managerul Spitalului Județean: Toleranța zero față de actele de corupție. Tot personalul va fi reinstruit cu privire la standardul anti-mită

Managerul Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava,  medicul Alexandru Calancea, a susținut …