Saturday , February 4 2023

Barbat `n coma, la spital, dupa ce a fost batut cu parii, la Stulpicani

Gavril Dumbrav\ a `ncasat o b\taie sor\ cu moartea `n seara zilei de mar]i, pe c=nd se `ntorcea acas\ de la p\c\nele n suspec]i de comiterea  agresiunii sunt fra]ii Flocea, afla]i `n r\zboi cu familia Dumbrav\ de mai bine de dou\ s\pt\m=ni n la `nceputul lunii septembrie, doi indivizi din clanul Flocea, au fost b\tu]i  de cei din clanul Dumbrav\

~n r\zboiul dintre g\[tile din Ostra [i Stulpicani, care a `nceput acum dou\ s\pt\m=ni, s-a produs, mar]i sear\, o nou\ b\t\lie. Dac\ `n `nc\ierarea de la `nceputul lunii, cei care au `ncasat b\taie au fost doi fra]i – Gheorghe [i Constantin Flocea, mar]i sear\ a venit r=ndul unui t=n\r din cealalt\ ga[c\ – Gavril Dumbrav\, s\ `ncaseze o b\taie sor\ cu moartea din partea fra]ilor Alexandru [i Vasile Flocea, rude cu cei agresa]i anterior.
Conform poli]i[tilor, mar]i sear\, pe la ora 20.40, prin 112, organele de ordine au fost anun]ate c\ Gavril Dumbrav\ de 22 de ani din comuna Stulpicani, a fost victima unei agresiuni.
Din primele verific\ri a rezultat faptul c\ în seara zilei de 20 septembrie pe la ora 19.00, Gavril Dumbrav\ a mers cu mai mul]i prieteni la sala de sport din incinta C\minului cultural din satul Stulpicani unde sunt instalate [i mai multe aparate de jocuri mecanice. Dup\ o or\ [i jum\tate de distrac]ie, to]i au plecat de la c\min cu un autoturism, Gavril Dumbrav\ fiind l\sat la cap\tul uli]ei ce duce spre locuin]a sa. În timp ce mergea spre cas\ , t=n\rul a fost acostat de mai mul]i indivizi [i a fost lovit cu parii în cap [i în zona abdominal\.
~n stare de com\, Gavril Dumbrav\ a fost transportat la Spitalul Jude]ean Suceava, unde a fost supus unei interven]ii neuro-chirurgicale de urgen]\ [i a fost diagnosticat cu politraumatism prin agresiune, traumatism cranio-toracic, contuzie cerebral\ sever\, com\ gradul III, traumatism toracic.
Întrucât sunt întrunite elementele constitutive ale tentativei la infrac]iunea de omor, a fost sesizat Parchetul de pe lâng\ Tribunalul Suceava, cercet\rile urmând a fi continuate în vederea stabilirii tuturor participan]ilor la comiterea faptei [i participa]ia fiec\ruia. Principalii suspec]i de producerea agresiunii sunt, cum am spus, fra]ii Alexandru [i Vasile Flocea, care au fost re]inu]i pentru audieri, urm=nd ca procurorul criminalist s\ stabileasc\ dac\ se va cere instan]ei cercetarea `n stare de arest a agresorilor.
N acum dou\ s\pt\m=ni, cei din clanul Flocea `ncasau b\taie de la ga[ca lui Dumbrav\, la T\rnicioara
~n seara zilei de 10 septembrie a.c., la Ostra a fost nevoie de interven]ia `n for]\ a poli]i[tilor [i jandarmilor pentru a calma spiritele `ntr-o `nc\ierare `n care au fost implica]i tineri din Ostra [i Stulpicani. {i atunci, num\rul unic 112 a fost apelat de c\tre unul dintre agresa]i, Constantin Flocea, de 23 de ani, care s-a pl=ns c\ el [i fratele s\u, George Flocea, de 25 de ani, sunt agresa]i de o band\ de indivizi. Evenimentul se petrecea atunci `n comuna Ostra, `n zona T\rnicioara.  Un poli]ist [i un jandarm care au ajuns la fa]a locului au identificat vreo [ase persoane care `i luaser\ cu asalt pe cei doi fra]i. Al\turi de ace[tia au mai venit `n scurt timp al]i patru indivizi, care i-au luat la b\taie pe cei doi fra]i Flocea, lovindu-i cu pumnii [i picioarele, ace[tia fiind `n scurt\ vreme ajuta]i [i de cei [ase agresori ini]iali, care au `ncins o hor\ mare, `n zece, `n jurul celor  doi fra]i, care au `ncasat-o sub ochii poli]istului [i jandarmului chema]i prin 112, care nu [i-au permis s\ intervin\ pentru calmarea atmosferei. Cu mare greu, George [i Constantin Flocea au reu[it s\ scape dintre agresori [i s\ se ad\posteasc\ la ni[te case din apropiere. Dup\ ce conflictul s-a stins, la fa]a locului au ap\rut dou\ grupe de caguli[ti de la Serviciul de Interven]ie Rapid\, efective de la Poli]ia din Gura Humorului, ofi]eri de la Serviciul de Investiga]ii Criminale, etc.  Cei doi fra]i Flocea au ajuns atunci la Spitalul Jude]ean cu traumatisme importante la nivelul craniului, dar [i al corpului. For]ele de ordine au supravegheat o vreme zona, au aflat c\ `ntre cele dou\ clanuri sunt dispute mai vechi, au auzit [i c\ cei din clanul Flocea au jurat r\zbunare `ns\ dup\ c=teva zile au retras dispozitivul, crez=nd c\ lucrurile s-au lini[tit. Nu a fost s\ fie a[a, rudele celor doi fra]i Flocea aplic=ndu-i o corec]ie, care ar putea s\-i coste scump ca ani de pu[c\rie, lui Gavril Dumbrav\, unul dintre cei care a f\cut parte din echipa de b\t\u[i de la T\rnicioara, de acum dou\ s\pt\m=ni. (Neculai RO{CA)

Vezi si

CSU Suceava și-a aflat adversara din primul tur al Cupei României

Echipa antrenată de Petru Ghervan va debuta în competiției pe terenul Universității Cluj, pe data …