Tuesday , May 28 2024

Barbat de 40 de ani, spanzurat la Serbauti

Ieri în jurul orei 13.00, Vasile Ursachi, de 40 ani din comuna {erb\u]i a fost g\sit spânzurat într-o anex\ a gospod\riei, unde locuia împreun\ cu socrii s\i. Motivele care au stat la baza acestui gest final, nu sunt deocamdat\ cunoscute. De mai mul]i ani, b\rbatul lucra `n str\in\tate `mpreun\ cu so]ia. Ursachi era tat\ a trei copii, dintre care, cel mai mare este plecat [i el `n Italia, ceilal]i doi fiind elevi la liceul din Siret. Poli]i[tii urmeaz\ s\ stabileasc\ `n zilele urm\toare circumstan]ele `n care s-a produs tragedia. (O.S.)

Vezi si

Profesorul Ciprian Anton: Am încredere că sportul sucevean va avea viitor cu primarul Lucian Harșovschi

Ciprian Anton este profesor-antrenor de educație fizică și sport-specializare fotbal. Director al Liceului cu Program …