Thursday , February 2 2023

Barbat de 36 de ani, mort intr-un incendiu la Balaceana

N Nicu[or Pop, abandonat de so]ie [i copii, [i-a sf=r[it zilele din cauza fumului inhalat, dup\ ce casa i-a luat foc

Un b\rbat de 36 de ani [i-a pierdut via]a ieri diminea]\ `ntr-un incendiu produs, la prima constatare de un co[ de evacuare a fumului amplasat prea aproape de materiale combustibile. Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]\ „Bucovina” al jude]ului Suceava a fost solicitat s\ intervin\, ieri diminea]\, pentru localizarea [i stingerea unui incendiu izbucnit la o gospod\rie apar]inând lui Nicu[or Pop,  de 36 de ani, din comuna B\l\ceana.
Conform purt\torului de cuv=nt al ISU Suceava, locotenent Ioana Istrate, pentru a stinge incendiul la B\l\ceana s-au deplasat nou\ pompieri militari, cu dou\ autospeciale, de la Deta[amentul de Pompieri Suceava. C=nd au ajuns la locul incendiului ardea acoperi[ul casei de locuit, construit din [indril\ pe astereal\ din lemn, pe o suprafa]\ de circa 90 de metri p\tra]i, existând pericolul de propagare la întreaga cas\ [i la cele dou\ anexe gostrei 3 voluntari, cu o motopomp\, de la Serviciul Voluntar pentru Situa]ii de Urgen]\ B\l\ceana. Incendiul a fost lichidat la ora 11.00, ieri diminea]\. A ars acoperi[ul casei de locuit [i s-au degradat plan[eul [i pere]ii casei, precum [i obiecte de mobilier [i aparate electrocasnice. Cauza probabil\ de producere a incendiului a fost, potrivit pompierilor, efectul termic de la un co[ de fum amplasat necorespunz\tor fa]\ de materiale combustibile. Pompierii au salvat casa de locuit [i cele dou\ anexe gospod\re[ti `ns\ din  nefericire, în urma incendiului proprietarul, Nicu[or Pop,  de 36 de ani a murit `n urma inhal\rii de fum.
B\rbatul locuia singur, dup\ ce so]ia, care lucrase anterior circa patru ani `n Italia, s-a `ntors `n ]ar\ [i, nemai`n]eleg=ndu-se cu so]ul [i-a luat copiii – trei feti]e de 11, 10, respectiv cinci ani [i s-a dus `napoi la locuin]a p\rin]ilor ei, din satul vecin, Bra[ca. „C=nd so]ia lui s-a `ntors din str\in\tate, au avut loc certuri `ntre cei doi so]i, so]ia a `naintat divor], [i-a luat feti]ele [i a plecat acas\ la ea, `n Bra[ca”, a explicat primarul comunei B\l\ceana, Nichita Babor. El a mai spus c\, dup\ separare, so]ia lui Nicu[or Pop aducea `n fiecare zi feti]ele la [coal\ la B\l\ceana. B\rbatul lucra ocazional prin sat [i consuma alcool, dar nu f\cea nim\nui probleme, a mai spus primarul din B\l\ceana. (O.S.)

Vezi si

 Activități desfășurate de polițiștii suceveni pentru prevenirea violenței în mediul școlar (FOTO)

În perioada 30 ianuarie –  3  februarie 2023, polițiștii organizează o serie de activități suplimentare …