Friday , December 1 2023

Barbat de 36 de ani, mort intr-un incendiu la Balaceana

N Nicu[or Pop, abandonat de so]ie [i copii, [i-a sf=r[it zilele din cauza fumului inhalat, dup\ ce casa i-a luat foc

Un b\rbat de 36 de ani [i-a pierdut via]a ieri diminea]\ `ntr-un incendiu produs, la prima constatare de un co[ de evacuare a fumului amplasat prea aproape de materiale combustibile. Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]\ „Bucovina” al jude]ului Suceava a fost solicitat s\ intervin\, ieri diminea]\, pentru localizarea [i stingerea unui incendiu izbucnit la o gospod\rie apar]inând lui Nicu[or Pop,  de 36 de ani, din comuna B\l\ceana.
Conform purt\torului de cuv=nt al ISU Suceava, locotenent Ioana Istrate, pentru a stinge incendiul la B\l\ceana s-au deplasat nou\ pompieri militari, cu dou\ autospeciale, de la Deta[amentul de Pompieri Suceava. C=nd au ajuns la locul incendiului ardea acoperi[ul casei de locuit, construit din [indril\ pe astereal\ din lemn, pe o suprafa]\ de circa 90 de metri p\tra]i, existând pericolul de propagare la întreaga cas\ [i la cele dou\ anexe gostrei 3 voluntari, cu o motopomp\, de la Serviciul Voluntar pentru Situa]ii de Urgen]\ B\l\ceana. Incendiul a fost lichidat la ora 11.00, ieri diminea]\. A ars acoperi[ul casei de locuit [i s-au degradat plan[eul [i pere]ii casei, precum [i obiecte de mobilier [i aparate electrocasnice. Cauza probabil\ de producere a incendiului a fost, potrivit pompierilor, efectul termic de la un co[ de fum amplasat necorespunz\tor fa]\ de materiale combustibile. Pompierii au salvat casa de locuit [i cele dou\ anexe gospod\re[ti `ns\ din  nefericire, în urma incendiului proprietarul, Nicu[or Pop,  de 36 de ani a murit `n urma inhal\rii de fum.
B\rbatul locuia singur, dup\ ce so]ia, care lucrase anterior circa patru ani `n Italia, s-a `ntors `n ]ar\ [i, nemai`n]eleg=ndu-se cu so]ul [i-a luat copiii – trei feti]e de 11, 10, respectiv cinci ani [i s-a dus `napoi la locuin]a p\rin]ilor ei, din satul vecin, Bra[ca. „C=nd so]ia lui s-a `ntors din str\in\tate, au avut loc certuri `ntre cei doi so]i, so]ia a `naintat divor], [i-a luat feti]ele [i a plecat acas\ la ea, `n Bra[ca”, a explicat primarul comunei B\l\ceana, Nichita Babor. El a mai spus c\, dup\ separare, so]ia lui Nicu[or Pop aducea `n fiecare zi feti]ele la [coal\ la B\l\ceana. B\rbatul lucra ocazional prin sat [i consuma alcool, dar nu f\cea nim\nui probleme, a mai spus primarul din B\l\ceana. (O.S.)

Vezi si

9.000 de persoane au participat la defilarea din centrul Sucevei. Polițiștii, prezenți la parada militară și în mijlocul sucevenilor de Ziua Națională

Peste 30 de polițiști suceveni au participat la măsurile de ordine și gestionarea traficului rutier …