Saturday , June 15 2024

Barbat acuzat de viol, scos dupa opt luni din puscarie de o proba ADN

N Institutul Na]ional de Criminalistic\ `l scoate din culp\ pe Mirel Fasol\, ]inut opt luni `n arest sub acuza]ia c\ [i-ar fi violat m\tu[a n dac\ la început a negat cu vehemen]\ c\ ar avea leg\tur\ cu violul, ulterior, dup\ ce a picat la testul poligraf – detectorul de minciuni,  Fasol\ a recunoscut fapta n mai apoi, el a revenit spun=nd c\ declara]iile date au fost ob]inute cu for]a, obligat fiind de poli]i[ti [i procurori n b\rbatul a fost pus `n libertate, dar are interdic]ie de a se apropia de b\tr=na de 76 de ani,violat\ `n luna martie a acestui an de un individ cu cagul\

Lovitur\ de teatru `n dosarul lui Mirel Fasol\, individul din comuna F=nt=nele acuzat c\ [i-a violat m\tu[a chiar de Ziua Femeii, `n seara zilei de 8 martie a acestui an. Dup\ ce a stat mai bine de opt luni `n arest, a picat la testul poligraf, a negat vehement faptul c\ ar fi fost autorul infrac]iunii, Institutul Na]ional de Criminalistic\ a stabilit c\ nu el este cel care a violat-o pe b\tr=na Elena B., de 76 de ani, care l-a indicat `n prim\var\ ca fiind autorul agresiunii sexuale.
Pe acest considerent, Mirel Fasol\ a fost pus `n libertate de Tribunal, Parchetul de pe l=ng\ Tribunalul Suceava a f\cut recurs la Curtea de Apel care a fost admis, stabilindu-se ca Fasol\ s\ fie l\sat `n libertate dar totodat\ s\ nu aib\ dreptul s\ se apropie de m\tu[a lui.  Conform deciziei luate ieri, Curtea de Apel a admis recursul declarat de Parchetul de pe lâng\ Tribunalul Suceava împotriva încheierii din data de 29.11.2010 pronun]at\ de Tribunalul Suceava. A  casat `n parte încheierea mai sus-men]ionat\ [i în rejudecare,  lui Mirel Fasol\  i se va interzice s\ p\r\seasc\ localitatea de domiciliu, F=nt=nele [i i s-a instituit obliga]ia de a nu se apropia [i de a nu comunica direct sau indirect cu partea v\t\mat\ Elena B.
Mirel Fasol\, de 34 de ani a fost indicat ca fiind principalul suspect `ntr-un dosar `n care Elena B. de 76 de ani a fost violat\ `n propria cas\ de un t=n\r care avea capul acoperit cu o cagul\ `n seara zilei de 8 martie 2010. Fasol\ a fost arestat [i a fost men]inut `n arest mai bine de opt luni, ca principal suspect. Concluzia Institutului Na]ional de Criminalistic\  al Poli]iei Rom=ne este `ns\ c\ Mirel Fasol\ nu este autorul violului pentru care a fost trimis `n arest.
B\rbatul, `n timpul audierilor, a avut o atitudine oscilant\. Dac\ la început a negat cu vehemen]\ c\ ar avea leg\tur\ cu violul, ulterior, dup\ ce a picat la testul poligraf – detectorul de minciuni,  a recunoscut fapta. Mai apoi, Mirel Fasol\ a revenit spun=nd c\ declara]iile date au fost ob]inute cu for]a, obligat fiind de poli]i[ti [i procurori. La reaudiere, Mirel Fasol\ a sus]inut `n continuare c\ m\tu[a sa îl confund\, iar el nu are nicio leg\tur\ cu violul. Pentru c\ poli]i[tii nu au în]eles exact cum a intrat el în locuin]a m\tu[ei sale, în seara comiterii violului, Mirel Fasol\ le-a f\cut un desen prin care le-a explicat c\ s-a dus mai întâi în cimitirul aflat în apropiere, apoi a intrat în gr\dina din spatele casei, a intrat în pod [i din pod în camera în care dormea victima. Ni[te martori confirm\ c\ l-au v\zut pe Mirel Fasol\ `n preajma casei m\tu[ii sale. Institutul Na]ional de Criminalistic\, care se bazeaz\ `n raport\rile sale pe rezultatele Institutului Na]iional de Medicin\ Legal\ au tras concluzia c\ Mirel Fasol\ nu este cel care a violat-o pe Elena B.
N M\tu[a l-a pus pe nepot `n capul listei de suspec]i
B\trâna a fost cea care l-a pus în capul listei de suspec]i, pentru c\, sus]ine ea, de[i violatorul era mascat, a reu[it la un moment dat s\-i trag\ c\ciula de pe fa]\ [i s\-i vad\ chipul, recunoscându-l pe nepotul ei. Medicii legi[ti au confirmat violul, concluzionând c\ Elena B., care a fost [i b\tut\ de violator [i  are nevoie de 8-9 zile de îngrijiri medicale. Conform noilor date, ar putea s\ fie un alt agresor. “Institutul Na]ional de Criminalistic\ al Poli]iei Rom=ne a intrat `n posesia unei investiga]ii ADN, din care nu rezult\ c\ Mirel Fasol\ nu este autorul violului. A ap\rut un nou suspect, dar instan]a de judecat\ trebuie s\ stabileasc\ cine are dreptate”,  declarat avocatul Florin M\rgineanu, care `l ap\r\ `n instan]\ pe Mirel Fasol\. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Își pregătește Flutur un înlocuitor?

Au rămas mai bine de trei luni până la preluarea de către Gheorghe Șoldan a …

No comments

  1. deci kakanarii de anchetatori si bulangii sa fie datia fara din procuratura si politie pe viata mor..mii mamii lor de gaoaze… asa justitie? scarbe ordinare…. presupun ca au umbalt si la kktu de polograf de l-au inebunit la cap pe bietu om.. iar pisorcoasa aia de matusa sa fie f..ă inca o data sa vada comparativ daca intr-adevar era pu..a nepotului… hihihiiiiiiii di ai nu o sî fim niciodatî efectiv în UE.. îi o triabî di mientalitati cretineilor…..

error: