Wednesday , December 7 2022

Bani aprobati pentru profesorii navetisti suceveni

Consilierii locali suceveni au aprobat un poriect de hot\r=re privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuin]\ pe raza municipiului Suceava. Proiectul a fost ini]iat de primarul Ion Lungu pe baza solicit\rilor care au venit din partea consiliilor de administra]ie de la mai multe unit\]i de `nv\]\m=nt sucevene care, `n total, au cerut peste 16 mii de lei. Este vorba de {coala cu clasele I-VIII nr. 5 „Jean Bart”, cea cu clasele I-VIII nr. 7 „Grigore Ghica Voievod”, Colegiului Tehnic „Petru Mu[at”, Colegiului Tehnic de Industrie Alimentar\, Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu” [i Colegiului Na]ional „Mihai Eminescu”. Suma alocat\ reprezint\ contravaloarea abonamentelor pe mijloacele de transport `n comun sau contravaloarea combustibilului consumat la deplasarea cu autoturismul propriu iar banii sunt datora]i pentru semestrul `nt=i al anului [colar `n curs. (D.P.)

Vezi si

Conflict la Școala Gimnazială Zamostea. Directoarea a chemat Poliția în ajutor, iar o profesoară Ambulanța

Disensiunile dintre corpul profesoral și directoarea școlii din Zamostea mocnesc de ceva timp, iar la …