Friday , September 22 2023

Bancă de date urbane pentru rețelele tehnico-edilitare din județul Suceava

Consiliul Județean Suceava a contractat, recent, servicii de la o firmă de specialitate pentru înființarea unei bănci de date urbane pentru rețelele tehnico-edilitare din județul Suceava.

În conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, operatorii/posesorii de rețele tehnico-edilitare, supra și subterane sunt obligați să transmită autorităților administrației publice județene – Consiliului Județean Suceava, în cazul de față – planurile cadastrale cuprinzând traseele acestor rețele în vederea constituirii unei bănci de date.

Pe baza acestor prevederi inserate în vechea legislație, CJ Suceava a considerat că se impune astfel achiziționarea unui serviciu care să centralizeze datele primite și cele care urmează a fi recepționate, să le suprapună pe o hartă de bază, să asigure mentenanța acestui serviciu, pentru a putea fi puse la dispoziția autorităților publice locale, în vederea simplificării și eficientizării emiterii actelor de autoritate din domeniul urbanismului și amenajării teritoriului. Concret, este necesară achiziționarea unei soluții ce cuprinde produse software și a unui serviciu necesar implementării unei baze de date urbane sub forma unei hărți interactive GIS care va fi vizibilă și accesată atât de funcționarii publici din cadrul Direcției Arhitect șef a Consiliului Județean Suceava, cât și de către responsabilii cu urbanismul din cadrul primăriilor UAT-urile din județ – printr-un browser web la care să aibă acces aceștia.

Structura de straturi (layers) a hărții respective va cuprinde cel puțin: limita UAT-urilor cu geometrie de tip poligon; limita intravilan-extravilan cu geometrie tip poligon; străzile, cu geometrie de tip linie; clădirile, cu geometrie tip poligon; terenurile/cadastrele cu geometrie de tip poligon; rețelele tehnico-edilitare; ortofotoplan al județului. Cerințele funcționale specifice ale hărții interactive web GIS sunt: să poată fi accesată printr-un browser web fără a fi necesară instalarea de soft-uri, add on-uri, plugin-uri suplimentare doar pe bază de JavaScript; să permită organizare și prezentare de dater geospațiale sub formă de straturi (layers); să permită vizualizarea de date vector și raster (ca de exemplu imagini satelitare sau ortofotoplanuri); să permită manipularea conținutului afișat prin hartă prin controale de afișare și/sau ascundere a straturilor, instrumente de navigare în hartă cu ajutorul unor butoane dipuse în interfață sau cu mouse-ul. Baza de date va trebui să permită completarea sau adăugarea și editarea tuturor datelor în vederea actualizării permanente a acestora. Cerințelor de mai sus li se adaugă și cele cu privire la modulul de editare și administrare GIS, funcționalități pentru operațiunile de teren, modalitățile de sincronizare online și agregare a datelor colectate, dar și de intervenție și suport online de la distanță pe terminalul mobil pe care este instalată aplicația fiind iarăși aspecte solicitate expres de administrația județeană.

În final, banca de date urbane va avea două componente majore: baza de date textuale; baza de date grafice care va conține pe lângă limitele UAT-urilor, căi ferate, drumuri, poduri și hidrografia județului nostru toate datele grafice colectate cu privire la rețelele de apă, canalizare, electricitate, gaze naturale, telecomunicații și termoficare. CJ Suceava a decis că se va încheia contract de servicii pe baza procedurii de achiziție directă, estimarea inițială fiind că valoarea acestor servicii va fi de 135.000 de lei fără TVA, având ca sursă de finanțare fondurile bugetare. În final, oferta acceptată de CJ Suceava a fost pentru 116 mii lei.

Termenul de realizare al băncii de date urbane este de 9 luni de la emiterea Notei de comandă, ceea ce înseamnă că pe la mijlocul lunii noiembrie ar putea fi finalizată respectiva bază de date. De asemenea, firma bucureșteană INTEGRISOFT SOLUTIONS SRL care a adjudecat procedura de atribuire directă organizată de CJ Suceava va mai asigura vreme de 36 de luni actualizarea și mentenanța băncii de date urbane. (D.P.)

 

Vezi si

Flutur cere o întâlnire urgentă cu șefii de spitale din județ pentru fluidizarea fluxului de pacienți. ”Spitalul Județean este blocat. Sunt prea multe solicitări din teritoriu”

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a participat joi, 21 septembrie, la inaugurarea unei secții …