Sunday , February 5 2023

Balul de la “Sportiv”, transformat in festivitate de premiere

N cu ocazia balului, elitele liceului la fotbal, handbal, lupte, rugby sau volei au fost recompensate cu diplome de merit n `n proba de aptitudini, cele 8 pretendente la concursul de miss au trebuit s\ sting\ flac\ra unei lum\nari a[ezate pe capul partenerilor cu ajutorul unui pistol cu ap\ n invitata special\ a serii, Elena Gheorghe, s-a sim]it agasat\ de bli]urile insistente ale fotografilor prezen]i la marginea scenei n titlurile de Miss [i Mister Boboc au fost primite de Roxana Ila[ [i {tefan Am\n\loaie

Sala mare a Casei de Cultur\ a g\zduit miercuri sear\ Balul Bobocilor de la Liceul cu Program Sportiv Suceava. Desf\[urat sub genericul “Festivitatea de premiere”, evenimentul a adunat pe aceia[i scen\, `ntr-un amalgam total, boboci, actori de ocazie, cant\re]i de muzic\ popular\, elite ale liceului [i invita]i speciali ce au devenit irascibili la apari]ia bli]urile camerelor foto.,
Deschis de un dans al majoretelor [i continuat apoi cu premierea campionilor la atletism, balul celor de la Sportiv s-a animat odat\ cu apari]ia celor 8 perechi de boboci care au candidat la titlul de miss [i mister, `n prima proba concuren]ii defil=nd `n ]inuta de zi. Dup\ parada bobocilor, a urmat sceneta umoristic\ “Alba ca Z\pada”. Pus `n scen\ de elevii clasei a V-a, momentul a prezentat o variant\ modern\ despre celebra poveste scris\ de fra]ii Grimm [i `n care, pe fundalul sonor, [i-a f\cut loc [i c=ntecul “Pu[ca [i cureaua lat\”.
Spectacolul a continuat cu sceneta “Confuzie”, interpretat\ de Alexandru Co]ofrei si Roxana Sl\vuc\, dup\ care a urmat premierea celor mai buni fotbali[ti ai liceului, nominaliza]ii primind din partea organizatorilor diplome de merit. Pe scen\ au revenit apoi pretenden]ii la titlul de miss [i mister, `n cea de-a doua prob\, denumita “Crazy”, candida]ii defil=nd `n ]inute care de care mai tr\znite, din garderob\ nelipsind pijamalele sau halatele de baie. Dup\ retragerea bobocilor `n culise, a urmat sceneta “De[u [i Kant”, un moment umoristic `n care a fost prezentat\ o `nt=lnire `ntre un fotbalist `ngust la minte [i un jurnalist sportiv.,
Precedat\ de mi[c\rile trupei de dans a liceului [i de sceneta “Impozit pe cal”, festivitatea de premiere a celor mai buni handbali[ti de la LPS a reamintit [i de c=]iva dintre juc\torii care evolueaz\ momentan la echipa local\ Universitatea. ~n programul balului celor de la Sportiv [i-a mai f\cut loc Alexandra Ionic\, care a interpretat piesa “I Just Can’t Stop Loving You”, precum [i o nou\ scenet\ amuzant\ despre o inspec]ie a pedagogului la internatul [colii.
N ~n proba de aptitudini, boboacele au fost nevoite s\ sting\ flac\ra unei lum\nari a[ezate pe capul partenerilor cu ajutorul unui pistol cu ap\
Prefa]at\ de premierea celor mai buni elevi ai sec]iei de lupte, cea de-a treia proba a concursului de miss [i mister a scos `n eviden]\ abilit\]ile sportive ale candida]ilor. Astfel, `n aceasta prob\ bobocele au fost nevoite s\ sting\ flac\ra unui lum\nari a[ezate pe capul partenerilor cu ajutorul unui pistol cu ap\.
Prima jum\tate a spectacolului s-a `ncheiat cu o `nterpretare la fluier a lui Adrian Grigorean, urmat\ de o scenet\ de umor englezesc, precum [i de o nou\ repriz\ de dans pe ritmuri de latino, pus\ de trupa liceului, `n coregrafia profesoarei Lucia Purice. Pe scen\ au urcat apoi cei mai buni rugbi[ti de la LPS, dup\ care au urmat alte momente umoristice despre cum decurge o zi normal\ pentru elevii excentrici sau cum are loc o vizit\ la agen]ia matrimonial\.
Conceput\ de Alexandru Co]ofrei, sceneta “Scrisoarea a III-a” a parodiat, `ntr-o manier\ original\ celebra opera a lui Mihai Eminescu. Astfel, `n varianta pus\ `n scena de elevii de la Sportiv, personajele Mircea [i Baiazid au mutat c=mpul de b\t\lie de la Rovine pe calculator, `n jocuri precum Heroes.
Dup\ premierea celor mai buni voleibali[ti ai liceului, programul balului a continuat cu un moment de folclor, `n care Lorena Pris\caru a interpretat piesele “Cui nu-i place dragostea?” [i “Degeaba sunt copil s\rac”, urmat de dansul “Ciuleandra” [i de o nou\ repriz\ de muzic\ popular\ a solistei Roxana Savu.
Pe scen\ au urcat apoi premian]ii liceului la festivalurile [i concursurile [colare, dup\ care a urmat un moment de muzica folk, pe parcursul c\ruia un grup de patru elevi au intepretat dou\ piese, una dintre ele – “Nebun de alb” – fiind c=ntat\ pe versurile poetului Adrian P\unescu. Dupa acest intermezzo muzical, pe scen\ au revenit candida]ii concursului de frumuse]e, ultima proba, cea de perspicacitate, st=rnind numeroase r=sete `n sala, dup\ ce bobocii au trebuit s\ formuleze un enun] logic `n care s\ foloseasc\ cinci cuvinte `nt=mplatoare.
N Elena Gheorghe, iritat\ de bli]urile fotografilor suceveni
Atmosfera s-a incins odat\ cu apari]ia invitatei speciale a balului, Elena Gheorghe, care, al\turi de cele dou\ dansatoare, a ridicat spectatorii `n picioare pe hituri ca “Disco romancing”, “The balkan girls”, “Soarele meu” sau “Te ador”.
De[i [i-a c=[tigat destul de repede simpatia publicului, concertul celei care a reprezentat Rom=nia la edi]ia de anul trecut a concursului Eurovision a avut parte [i de un moment st=njenitor, `n care solista le-a cerut insistent fotografiilor prezen]i la marginea scenei s\ nu o mai pozeze.
“Pentru Dumnezeu, ce tot poza]i? S-a terminat sesiunea foto, domnilor! Suntem la concertul unui liceu, nu la Hollywood! Cred c\ ave]i deja mii de poze cu mine. V\ rog s\ face]i poze profesionale, de la mijloc în sus”, au fost replicile adresate de Elena Gheorghe fotografilor.
N Roxana Ila[ [i {tefan Am\n\loaie au fost desemna]i Miss [i Mister Boboc 2010
Partea final\ a balului a fost dedicat\ desemnarii c=[tig\torilor concursului de miss [i mister. Astfel, primii laurea]i au fost Emanuel Burlea [i S=nz=iana Mandiuc, care au fost destin[i cu trofeele “tu[iromania.ro”, premiile fiind acordate de managerul portalului, Ionu] Bejenariu. Locurile III, distinse cu titlurile de Miss [i Mister Sport le-au revenit bobocilor Demetra Serediuc [i Irinel Pro]iuc, `n timp ce premiul special oferit de clubul Babylon a ajuns la S=nziana Mandiuc.
Premiile II, pentru cei mai populari condida]i, au ajuns la S=nziana Mandiuc [i Ionu] Andrei Serediuc. ~n final, juriul a decis ca titlul de Miss Boboc a Liceului cu Program Sportiv s\ fie primit de Roxana Ila[, iar cel de mister de {tefan Am\n\loaie. Petrecerea de dup\ bal, a avut loc, `n aceia[i sear\, `n club Babylon. (D\nu] CHIDOVE})

Vezi si

Preotul Cătălin Moroșan, din Gura Humorului, care slujește în Arhiepiscopia Tomisului, se află de câteva zile în stare critică la ATI la Constanța

Părintele, în vârstă de doar 30 de ani,  este originar din Gura Humorului și a …