Saturday , April 13 2024

Balul de la “Sportiv”, transformat in festivitate de premiere

N cu ocazia balului, elitele liceului la fotbal, handbal, lupte, rugby sau volei au fost recompensate cu diplome de merit n `n proba de aptitudini, cele 8 pretendente la concursul de miss au trebuit s\ sting\ flac\ra unei lum\nari a[ezate pe capul partenerilor cu ajutorul unui pistol cu ap\ n invitata special\ a serii, Elena Gheorghe, s-a sim]it agasat\ de bli]urile insistente ale fotografilor prezen]i la marginea scenei n titlurile de Miss [i Mister Boboc au fost primite de Roxana Ila[ [i {tefan Am\n\loaie

Sala mare a Casei de Cultur\ a g\zduit miercuri sear\ Balul Bobocilor de la Liceul cu Program Sportiv Suceava. Desf\[urat sub genericul “Festivitatea de premiere”, evenimentul a adunat pe aceia[i scen\, `ntr-un amalgam total, boboci, actori de ocazie, cant\re]i de muzic\ popular\, elite ale liceului [i invita]i speciali ce au devenit irascibili la apari]ia bli]urile camerelor foto.,
Deschis de un dans al majoretelor [i continuat apoi cu premierea campionilor la atletism, balul celor de la Sportiv s-a animat odat\ cu apari]ia celor 8 perechi de boboci care au candidat la titlul de miss [i mister, `n prima proba concuren]ii defil=nd `n ]inuta de zi. Dup\ parada bobocilor, a urmat sceneta umoristic\ “Alba ca Z\pada”. Pus `n scen\ de elevii clasei a V-a, momentul a prezentat o variant\ modern\ despre celebra poveste scris\ de fra]ii Grimm [i `n care, pe fundalul sonor, [i-a f\cut loc [i c=ntecul “Pu[ca [i cureaua lat\”.
Spectacolul a continuat cu sceneta “Confuzie”, interpretat\ de Alexandru Co]ofrei si Roxana Sl\vuc\, dup\ care a urmat premierea celor mai buni fotbali[ti ai liceului, nominaliza]ii primind din partea organizatorilor diplome de merit. Pe scen\ au revenit apoi pretenden]ii la titlul de miss [i mister, `n cea de-a doua prob\, denumita “Crazy”, candida]ii defil=nd `n ]inute care de care mai tr\znite, din garderob\ nelipsind pijamalele sau halatele de baie. Dup\ retragerea bobocilor `n culise, a urmat sceneta “De[u [i Kant”, un moment umoristic `n care a fost prezentat\ o `nt=lnire `ntre un fotbalist `ngust la minte [i un jurnalist sportiv.,
Precedat\ de mi[c\rile trupei de dans a liceului [i de sceneta “Impozit pe cal”, festivitatea de premiere a celor mai buni handbali[ti de la LPS a reamintit [i de c=]iva dintre juc\torii care evolueaz\ momentan la echipa local\ Universitatea. ~n programul balului celor de la Sportiv [i-a mai f\cut loc Alexandra Ionic\, care a interpretat piesa “I Just Can’t Stop Loving You”, precum [i o nou\ scenet\ amuzant\ despre o inspec]ie a pedagogului la internatul [colii.
N ~n proba de aptitudini, boboacele au fost nevoite s\ sting\ flac\ra unei lum\nari a[ezate pe capul partenerilor cu ajutorul unui pistol cu ap\
Prefa]at\ de premierea celor mai buni elevi ai sec]iei de lupte, cea de-a treia proba a concursului de miss [i mister a scos `n eviden]\ abilit\]ile sportive ale candida]ilor. Astfel, `n aceasta prob\ bobocele au fost nevoite s\ sting\ flac\ra unui lum\nari a[ezate pe capul partenerilor cu ajutorul unui pistol cu ap\.
Prima jum\tate a spectacolului s-a `ncheiat cu o `nterpretare la fluier a lui Adrian Grigorean, urmat\ de o scenet\ de umor englezesc, precum [i de o nou\ repriz\ de dans pe ritmuri de latino, pus\ de trupa liceului, `n coregrafia profesoarei Lucia Purice. Pe scen\ au urcat apoi cei mai buni rugbi[ti de la LPS, dup\ care au urmat alte momente umoristice despre cum decurge o zi normal\ pentru elevii excentrici sau cum are loc o vizit\ la agen]ia matrimonial\.
Conceput\ de Alexandru Co]ofrei, sceneta “Scrisoarea a III-a” a parodiat, `ntr-o manier\ original\ celebra opera a lui Mihai Eminescu. Astfel, `n varianta pus\ `n scena de elevii de la Sportiv, personajele Mircea [i Baiazid au mutat c=mpul de b\t\lie de la Rovine pe calculator, `n jocuri precum Heroes.
Dup\ premierea celor mai buni voleibali[ti ai liceului, programul balului a continuat cu un moment de folclor, `n care Lorena Pris\caru a interpretat piesele “Cui nu-i place dragostea?” [i “Degeaba sunt copil s\rac”, urmat de dansul “Ciuleandra” [i de o nou\ repriz\ de muzic\ popular\ a solistei Roxana Savu.
Pe scen\ au urcat apoi premian]ii liceului la festivalurile [i concursurile [colare, dup\ care a urmat un moment de muzica folk, pe parcursul c\ruia un grup de patru elevi au intepretat dou\ piese, una dintre ele – “Nebun de alb” – fiind c=ntat\ pe versurile poetului Adrian P\unescu. Dupa acest intermezzo muzical, pe scen\ au revenit candida]ii concursului de frumuse]e, ultima proba, cea de perspicacitate, st=rnind numeroase r=sete `n sala, dup\ ce bobocii au trebuit s\ formuleze un enun] logic `n care s\ foloseasc\ cinci cuvinte `nt=mplatoare.
N Elena Gheorghe, iritat\ de bli]urile fotografilor suceveni
Atmosfera s-a incins odat\ cu apari]ia invitatei speciale a balului, Elena Gheorghe, care, al\turi de cele dou\ dansatoare, a ridicat spectatorii `n picioare pe hituri ca “Disco romancing”, “The balkan girls”, “Soarele meu” sau “Te ador”.
De[i [i-a c=[tigat destul de repede simpatia publicului, concertul celei care a reprezentat Rom=nia la edi]ia de anul trecut a concursului Eurovision a avut parte [i de un moment st=njenitor, `n care solista le-a cerut insistent fotografiilor prezen]i la marginea scenei s\ nu o mai pozeze.
“Pentru Dumnezeu, ce tot poza]i? S-a terminat sesiunea foto, domnilor! Suntem la concertul unui liceu, nu la Hollywood! Cred c\ ave]i deja mii de poze cu mine. V\ rog s\ face]i poze profesionale, de la mijloc în sus”, au fost replicile adresate de Elena Gheorghe fotografilor.
N Roxana Ila[ [i {tefan Am\n\loaie au fost desemna]i Miss [i Mister Boboc 2010
Partea final\ a balului a fost dedicat\ desemnarii c=[tig\torilor concursului de miss [i mister. Astfel, primii laurea]i au fost Emanuel Burlea [i S=nz=iana Mandiuc, care au fost destin[i cu trofeele “tu[iromania.ro”, premiile fiind acordate de managerul portalului, Ionu] Bejenariu. Locurile III, distinse cu titlurile de Miss [i Mister Sport le-au revenit bobocilor Demetra Serediuc [i Irinel Pro]iuc, `n timp ce premiul special oferit de clubul Babylon a ajuns la S=nziana Mandiuc.
Premiile II, pentru cei mai populari condida]i, au ajuns la S=nziana Mandiuc [i Ionu] Andrei Serediuc. ~n final, juriul a decis ca titlul de Miss Boboc a Liceului cu Program Sportiv s\ fie primit de Roxana Ila[, iar cel de mister de {tefan Am\n\loaie. Petrecerea de dup\ bal, a avut loc, `n aceia[i sear\, `n club Babylon. (D\nu] CHIDOVE})

Vezi si

Marcel Ciolacu: Valul de schimbare în Suceava a pornit

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, şi-a exprimat, vineri, convingerea că partidul pe care …