Friday , December 9 2022

Baietel de noua ani, batut cu bestialitate de tatal sau

Poli]i[tii din Bosanci au primit o sesizare din partea directorului de la {coala General\ nr.1 din Bosanci n acesta i-a anun]at pe agen]i c\ un elev `n v=rst\ de nou\ ani s-a prezentat la [coal\ cu mai multe v=n\t\i la nivelul fe]ei [i a corpului n minorul a declarat c\ a fost b\tut cu o sear\ `nainte a fost b\tut de tat\l s\u cu o curea [i o bucat\ de lemn n copilul a ajuns la Centru de Primire `n Regim de Urgen]e a Minorilor Suceava n mama acestuia, aflat\ la munc\ `n Austria, a hot\r=t s\ se `ntoarc\ de urgen]\ acas\

Poli]i[tii din Bosanci au primit o sesizare din partea directorului de la {coala General\ nr.1 Bosanci, cu privire la faptul c\ C.B., `n v=rst\ de nou\ ani, din localitate, elev `n clasa a III-a, s-a prezentat la cursurile [colare av=nd mai multe v=n\t\i la nivelul fe]ei [i a corpului. Copilul a fost `ntrebat de leziunile pe care le are pe fa]\ [i pe corp, acesta declar=nd verbal c\ `n seara zilei de 13 noiembrie 2012, `n jurul orei 19.00, `n timp ce era acas\ a fost b\tut cu o curea [i o bucat\ de lemn de tat\l s\u Niculai Barbu, de 37 ani. Motivul agresiunii ar fi fost acela c\ b\iatul a `nt=rziat acas\, iar dup\ p\rerea tat\lui s\u b\taia face parte din procesul educa]ional al unui copil. Minorul a fost internat la Centrul de Primire `n Regim de Urgen]e a Minorilor Suceava, urm=nd s\ fie prezentat la Serviciul de medicin\ legal\ Suceava `n vederea efectu\rii unei constat\ri medico-legale. Mama acestuia aflat\ la munc\ `n Austria, dup\ aflarea acestui incident, a hot\r=t s\ se `ntoarc\ de urgen]\ acas\.
Poli]i[tii i-au `ntocmit un dosar penal lui Niculai Barbu pentru s\v=r[irea infrac]iunii de ,,relele tratamente aplicate minorilor ”, iar `n func]ie de num\rul de zile de `ngrijiri medicale, se va stabili `ncadrarea juridic\. (C.Z.)

Vezi si

Bărbat găsit mort într-o casă cuprinsă de flăcări, la Voievodeasa

Vineri dimineață a izbucnit un incendiu la o casă de locuit din satul Voievodeasa, comuna …