Thursday , March 30 2023

Baiatul inecat langa podul de la Itcani nu a fost gasit

.
N  ieri au venit scafandri de la Ia[i [i Boto[ani, dar c\ut\rile nu au dus la niciun reszultat [i vor fi reluate `n cursul zilei de ast\zi
Trupul b\iatului care s-a `necat, mar]i, `n zona podului de la I]cani, nu a fost g\sit nici ieri. C\ut\rile au continuat iar `n ajutorului celor de la Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]\ (ISU) “Bucovina” al jude]ului Suceava au venit [i scafandri din alte jude]e. “~ncep=nd cu ora 9, `n zona Podului de la I]cani s-a desf\[urat o ac]iune complex\ pentru c\utarea b\iatului de 15 ani ce se presupune c\ s-a `necat `n r=ul Suceava. Pe l=ng\ celelalte echipaje de pompieri, SMURD, au fost prezen]i [i doi scafandri de la ISU Ia[i [i unul de la ISU Boto[ani”, precizeaz\ purt\torul de cuv=nt al ISU Suceava, Ioana Istrate. Potrivit acesteia, p=n\ ieri la ora 18.30 nu s-a reu[it g\sirea trupului b\iatului, motiv pentru care c\ut\rile vor fi reluate `ncep=nd de azi diminea]\.
Reamintim c\ mar]i, la ora 11.40, ISU Suceava a fost alertat `n urma unui telefon primit prin sistemul unic pentru apeluri de urgen]\ 112 [i prin care se anun]a c\ o persoan\ de 15 ani a fost dat\ disp\rut\ `n apele r=ului Suceava, `n zona podului I]cani. B\iatul, C.F.N., de 15 ani, provine dintr-o familie de romi ce locuia `n cartierul I]cani. Potrivit purt\torului de cuv=nt al Inspectoratului de Poli]iei Jude]ean (IPJ) Suceava, Gabriel Pan]iru, t=n\rul s-ar fi dus la r=u s\ `noate `mpreun\ cu un cunoscut de-al s\u, `n v=rst\ de 24 de ani. Se presupune c\ s-a `necat `n apele r=ului Suceava, `n apropierea de pod. La fa]a locului s-au deplasat, alalt\ieri, pompieri de la Deta[amentul Suceava, un ofi]er [i 13 subofi]eri cu autospeciale, b\rci pneumatice [i accesoriile din dotare, pentru c\utarea b\iatului. (D.P.)

Vezi si

În luna martie au murit 12 suceveni diagnosticați cu COVID, cât în lunile ianuarie și februarie la un loc

În perioada 1-29 martie s-au înregistrat 12 decese printre sucevenii diagnosticați cu Covid 19. În …