Saturday , April 13 2024

Baiatul inecat langa podul de la Itcani nu a fost gasit

.
N  ieri au venit scafandri de la Ia[i [i Boto[ani, dar c\ut\rile nu au dus la niciun reszultat [i vor fi reluate `n cursul zilei de ast\zi
Trupul b\iatului care s-a `necat, mar]i, `n zona podului de la I]cani, nu a fost g\sit nici ieri. C\ut\rile au continuat iar `n ajutorului celor de la Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]\ (ISU) “Bucovina” al jude]ului Suceava au venit [i scafandri din alte jude]e. “~ncep=nd cu ora 9, `n zona Podului de la I]cani s-a desf\[urat o ac]iune complex\ pentru c\utarea b\iatului de 15 ani ce se presupune c\ s-a `necat `n r=ul Suceava. Pe l=ng\ celelalte echipaje de pompieri, SMURD, au fost prezen]i [i doi scafandri de la ISU Ia[i [i unul de la ISU Boto[ani”, precizeaz\ purt\torul de cuv=nt al ISU Suceava, Ioana Istrate. Potrivit acesteia, p=n\ ieri la ora 18.30 nu s-a reu[it g\sirea trupului b\iatului, motiv pentru care c\ut\rile vor fi reluate `ncep=nd de azi diminea]\.
Reamintim c\ mar]i, la ora 11.40, ISU Suceava a fost alertat `n urma unui telefon primit prin sistemul unic pentru apeluri de urgen]\ 112 [i prin care se anun]a c\ o persoan\ de 15 ani a fost dat\ disp\rut\ `n apele r=ului Suceava, `n zona podului I]cani. B\iatul, C.F.N., de 15 ani, provine dintr-o familie de romi ce locuia `n cartierul I]cani. Potrivit purt\torului de cuv=nt al Inspectoratului de Poli]iei Jude]ean (IPJ) Suceava, Gabriel Pan]iru, t=n\rul s-ar fi dus la r=u s\ `noate `mpreun\ cu un cunoscut de-al s\u, `n v=rst\ de 24 de ani. Se presupune c\ s-a `necat `n apele r=ului Suceava, `n apropierea de pod. La fa]a locului s-au deplasat, alalt\ieri, pompieri de la Deta[amentul Suceava, un ofi]er [i 13 subofi]eri cu autospeciale, b\rci pneumatice [i accesoriile din dotare, pentru c\utarea b\iatului. (D.P.)

Vezi si

Cursuri gratuite de educație financiară pentru Elevii Colegiului ”Alexandru cel Bun” Gura Humorului

Elevii Colegiului ”Alexandru cel Bun” Gura Humorului au participat, în perioada 28 martie-4 aprilie a.c., …